Stadsnätens roll

De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets digitaliseringsresa.

Konferens

Nästa konferens är Bredbandsbåten 2016 - 4-5 oktober

OECD: Kommuner bakom bredbandssuccé

En färsk rapport från OECD lyfter fram de svenska stadsnäten som framgångsexempel. Rapporten bekräftar bilden om att kommunernas satsningar på bredband främjar utbyggnaden och pressar priserna.

Obamas rådgivare hyllar Stokab

”I Have Seen the Future — And It Has a Swedish Accent”

Riksdagsseminarium: Offentligt ägt fibernät ger tillväxt

Onsdagen 9 mars anordnade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ett frukostseminarium med fokus på en den OECD-rapport, som belyser hur stadsnät spelar en viktig roll för att tillhandahålla avancerade bredbandstjänster för många människor inom OECD-länderna.

Nät i världsklass

Nät i världsklass ska skapar en framgångsrik affärsmässig och teknisk utveckling för stadsnäten.

Pressmeddelanden

Göteborg och Malmö bäst i bredbandsbranschen

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens utsågs Malmö Stad till Årets stadsnät. Frida Patriksson, GothNet, Göteborgs Stad mottog priset Årets stadsnätsentreprenör.

17

MAR

Sundbyberg toppar bredbandsrankning

Sundbyberg hamnar för sjätte året i rad på första plats när det gäller snabbt bredband. I Sundbyberg var anslutningsgraden bland hushållen 94 procent. Lägst var tillgången i Hörby, med endast 3 procent. Riksgenomsnittet var 61 procent. Det visar ny statistik från Post- och telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen.

16

MAR

Rekordstort intresse för bredbandskonferens i Halmstad

Svenska Stadsnätsföreningens Årskonferens, som arrangeras i Halmstad 15-17 mars, väntas slå deltagarrekord. De senaste årens ökande intresse för bredbands- och digitaliseringsfrågor är en av förklaringarna bakom det stora intresset.

26

FEB

LÄS MER

Nytt från Retriever

Laddar Rss

LÄS MER

Branschnyheter

PTS: Högre investeringstakt än väntat bådar gott för bredbandsmål

Högre investeringsnivåer i kombination med bland annat god utväxling på bredbandsstödet i områden som saknar marknadsmässiga förutsättningar, ger goda möjligheter att nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av regeringens bredbandsmål.

29

APR

Debatt: Lägg ner PTS och starta digitaliseringsmyndighet

Post- och telestyrelsen har i dag en udda position där man både arbetar med att reglera marknaden och att främja den. Att med ena handen kräva att operatörerna ska sänka sina samtrafikpriser, samtidigt som man med den andra handen vill få dem att investera mer och ta bättre hand om sina kunder, är en schizofren position. Detta är något som många operatörer har ifrågasatt, skriver Mats Sjödin, chefredaktör på Telekomnyheterna i ett debattinlägg som publicerats i företagets nyhetsbrev.

22

APR

PTS: Andelen kommuner med bredbandsstrategi fortsätter att öka

Tre av fyra kommuner har upprättat eller uppdaterat en bredbandsstrategi. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS), Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Bredbandsforums årliga enkätundersökning om kommuners bredbandsarbete. PTS, SKL och Bredbandsforum har genomfört enkätundersökningar under sex års tid, för att få veta i vilken utsträckning kommuner arbetar med att planera och främja sin bredbandsutbyggnad.

22

APR

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastrutkur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 

Annonser: