Stadsnätsföreningens årskonferens

Välkommen till till Svenska Stadsnätsföreningens Årskonferens  i Tylösand (15)–16–17 mars 2016.

Stora delar av programmet är spikat med många spännande och inspirerande talare. Alexander Bard kommer inledningstala om vår tid stora revolution – Internet.

Sedan fortsätter vi med vad vi ska fylla nätet med i framtiden och hur den digitala skolan gör framsteg i Danmark. Vi pratar också välfärd i en digital värld, mediautredningen och försäljning och entreprenörskap och avslutar konferensen med ett pass om robusta nät, driftsäkerhet, IT-krig och cyberhot.

Läs mer här

PTS: Sverige har billigaste bredbandet

I Post- och telestyrelsens rapport "Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2015" kommer myndigheten fram till att Sverige hade det billigaste lägstapriset av alla länderna i urvalet på fast bredband (minst 100 Mbit/s). Det innebär att Sverige har förbättrat sin position sedan 2014, då Japan var billigare.

Läs kommentar från Mikael Ek, vd på Stadsnätsföreningen här

Läs mer här

Webbaserad kalkylator ska visa kommunens besparingspotential

Computer Sweden, Karin Lindström. 2016-02-04

Den goda nyheten: Vi blir allt äldre. Den dåliga nyheten: Kostnaderna skenar och det kan bli svårt att bemanna. Digital teknik kan vara en del av lösningen – men hur stor del?

I mars lanseras en webbaserad kalkylator som visar besparingspotentialen för en kommun. Den är framtagen av forskningsinstitutet Acreo på uppdrag av Myndigheten för delaktighet.

Läs mer här

Bredbandsstrategins tidsplan?

Mehmet Kapland IT-ministern svarar Erik Ottoson (M) om Bredbandsstrategins tidsplan:

Den nuvarande bredbandsstrategin beslutades 2009 och målen formulerades med sikte på 2020. Enligt Post- och telestyrelsen, som följer upp regeringens bredbandsstrategi, är prognosen god för att de mål som ställdes upp 2009 ska nås. Enligt Mehmet Kaplan anser regeringen att det är viktigt att se till att skapa fortsatt goda förutsättningar för snabb utbyggnad av bredband, fast och mobilt, därför fortsätter regeringen sitt arbete med att utveckla bredbandspolitiken.

Läs mer här

De som inte har bredband lämnas i sticket

Debatt Ny Teknik, 2016-02-03

De som inte har bredband lämnas i sticket skriver Crister Mattsson och Marco Forzati, Acreo Swedish ICT i en debattartikel i Ny Teknik. Alla invånare i alla delar av landet måste få tillgång till bredband. Möjligheten att ta del av det digitala samhället är helt avgörande för utvecklingen i samhället – och för demokratin. Den svenska digitala agendan behöver uppdateras.

Marco och Crister lyfter också stadsnäten och deras betydelse. "Stadsnäten i Sverige har drivit på den digitala utvecklingen, bidragit till en positiv utveckling av nya företag och gjort Sverige till ett ledande bredbandsland."

Läs mer här

PTS följer upp nya krav på driftsäkerhet

PTS 2015-12-16

Vid årsskiftet träder nya föreskrifter om driftsäkerhet i kraft. PTS publicerar nu en plan för tillsyn där en granskning av de nya reglerna ingår.

Läs mer här

Ny version av Avtalspaketet!

Avtalspaketet är förhandlat och framtaget av Stadsnätsföreningen. Det används av stadsnät och operatörer. Nu finns en uppdaterad version kallad Avtalspaketet CESAR2.0 tillgänglig, från och med 1 februari 2016.

Den nya versionen av avtalspaketet har integrerat både CESAR2 och en produktifiering av tjänster i avtalet. Det nya namnet är Avtalspaket CESAR2.0 och används både i CESAR2 och som ett separat skrivet avtal.

Läs mer här

Stadsnäten i Västernorrland rekordsatsar på bredbandsutbyggnad

Västernorrland ska nå regeringens bredbandsmål år 2020 och för att lyckas bildas nu ett gemensamt projekt mellan stadsnäten och länsstyrelsen. Totalt ska drygt 233 miljoner kronor satsas under de kommande åren.

Läs mer här

Stefan Fölster lyfter fram Stadsnätsföreningen i debattartikel

Det är hög tid att kommunerna tar tag i digitaliseringen av äldrevården. Det slår reforminstitutets forskare, Stefan Fölster, fast i en debattartikel publicerad i Östgöta Correspondenten. I sin text hänvisar han bland annat till Svenska Stadsnätsföreningens statistik, framtagen med forskningsinstitutet Acreo, som visar att Sveriges kommuner tillsammans kan spara miljardbelopp på att införa digitala tjänster inom äldrevården. 

Läs mer här

OECD: Framsynta kommunpolitiker bakom Sveriges bredbandssuccé

En färsk rapport från OECD lyfter fram de svenska stadsnäten som framgångsexempel. Rapporten bekräftar bilden om att kommunernas satsningar på bredband främjar utbyggnaden och pressar priserna.

– OECD-rapporten visar tydligt att konkurrensen från kommunerna tvingar de privata aktörerna att vara på tå. Det håller priserna nere och främjar utbyggnaden, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Läs mer här

Ökad efterfrågan på snabbt bredband

Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning 2015, visar att drygt 94 procent av de svarande använder internet hemma. Ökningen är störst bland äldre: 71 procent av 61-75-åringarna använder internet i stort sett varje dag.

Läs mer här

PTS: Efterfrågan på fiber fortsatt hög

Antalet abonnemang på snabbt bredband fortsätter att öka, liksom efterfrågan på tjänster som nås via nätet såsom iptv och ip–telefoni. Det visar Post- och telestyrelsens rapport Svensk telemarknad för första halvåret 2015.

Läs mer här

SVT: Kommunallag stoppar fiberutbyggnad

SVT reportage: Kommunala bolag får inte dra fiber över kommungränserna, trots att det många gånger skulle vara både effektivare och billigare. Lagen måste ändras om inte bredbandsutbyggnaden ska försenas, enligt de kommunala stadsnätsföretagen.

Läs mer och se SVT Hallands reportage, via länken.

Läs mer här

Du prenumererar väl på det digitala nyhetsbrevet?

Håll dig uppdaterad om SSNfs åsikter och aktiviteter med vårt digitala nyhetsbrev. Det kommer ut 10 gånger om året och är helt gratis. Här nedan kan du läsa det senaste nyhetsbrevet. Vill du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet, kan du beställa nyhetsbrevet här.


   

Läs mer här

Letar du efter mer information?

Vi har samlat information och länkar för att inspirera och ge kunskap inom vårt område. Har du frågor om bredband som du vill ha svar på? 

Vad är nyttan av bredband? Vad är bredband? Vill du veta vilken plats din kommun hamnar på i fiberrankningen? Behöver du information om hur man gör en bredbansstrategi? Vad är digitaliserad välfärd? Söker du goda exempel? Vill du ha fakta och statistik? Börja leta här!

Läs mer här

Anmäl dig till Årskonferensen

(15)–16–17 mars 2016.

Tylösand

Anmäl dig här.

Mer information,  här.