Bredbandsbåten 2015

Välkomna till Bredbandsbåten 2015, den 29–30 september!

Vi startar dag 1 på Stockholmsmässan för att sedan som vanligt kryssa ut med Birka. Årets nyhet är att vi denna gång har chartrat hela Birka och har fartyget helt för oss själva!

Läs mer om vårt program via länken nedan.

Och du, glöm inte att anmäla dig!

Läs mer här

Bristande IT-säkerhet hämmar kommuners utveckling

Pressmeddelande 30 juli 2015

Allt fler svenska kommuner digitaliserar sina verksamheter och erbjuder så kallade e-tjänster till sina medborgare. Men två tredjedelar, 66 procent, av de ledande beslutsfattarna i kommunerna är oroliga för att IT-säkerheten inte är tillräcklig. Det framgår av Stora bredbandsenkäten som genomförs av Svenska Stadsnätsföreningen, en ideell intresseorganisation för bredbandsbranschen.

Läs mer här

Stadsnätsföreningen och PTS på Aftonbladet Debatt

Snabbt bredband och digitalisering ett måste för framtidens kommuner, skriver Karin Ahl, ordförande för Svenska Stadsnätsföreningen och Göran Marby, generaldirektör på Post- och Telestyrelsen, i en debattartikel publicerad i Aftonbladet.

Läs mer här

Kommunikationsoperatörens roll – en roll med upp till 13 olika funktioner

Kommunikationsoperatörens (KO) grundläggande roll är att vara en neutral aktör som säkerställer trafiken på nätet. Rollen innebär att säkerställa att det finns en öppen teknisk plattform där alla leverantörer av innehållstjänster kan få samma tillgång till nätet. Det innebär att hushåll och företag fritt kan välja innehållsleverantör av olika innehållstjänster på samma infrastruktur via en tjänsteportal. Därigenom skapas en konkurrens på marknaden. Den tjänstekonkurrensen, via en operatörsneutral KO, är unik för den svenska marknaden.

Läs mer här

SVT: Kommunallag stoppar fiberutbyggnad

SVT reportage: Kommunala bolag får inte dra fiber över kommungränserna, trots att det många gånger skulle vara både effektivare och billigare. Lagen måste ändras om inte bredbandsutbyggnaden ska försenas, enligt de kommunala stadsnätsföretagen.

Läs mer och se SVT Hallands reportage, via länken.

Läs mer här

Bredbandsforum: Bredband till villan -en vägledning

Slutkundernas efterfrågan är en viktig drivkraft för bredbandsutbyggnad, för att marknads-aktörerna ska investera i ett område och en förutsättning för rimliga anslutningskostnader för villahushållen. Nu finns det en vägledning som hjälper villaägarna i sitt beslut - fiber till villan?

 

Stadsnät, ni har väl svar på villaägarnas frågor?

 

Läs mer här

Kommentar till PTS krav för ökad driftsäkerhet

I början av juni beslutade PTS om nya krav för ökad driftsäkerhet. Myndighetens syfte med arbetet är att nät och tjänster i fortsättningen ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet.

Det ursprungliga förslaget kritiserades hårt av en enig bransch. Svenska Stadsnätsföreningen var en av de aktörer som riktade skarp kritik med myndighetens ursprungliga förslag, som riskerade att slå hårt mot branschen och i förlängningen leda till prisökningar mot konsumenterna.

Läs mer här

Ny rekommendation!

För att konsumenter ska få rätt information och bl.a. minska risken för fel vid beställningar har stora delar av branschen kommit överens om en specifikation för adressinformation.

Läs mer här

Letar du efter mer information?

Vi har samlat information och länkar för att inspirera och ge kunskap inom vårt område. Har du frågor om bredband som du vill ha svar på? 

Vad är nyttan av bredband? Vad är bredband? Vill du veta vilken plats din kommun hamnar på i fiberrankningen? Behöver du information om hur man gör en bredbansstrategi? Vad är digitaliserad välfärd? Söker du goda exempel? Vill du ha fakta och statistik? Börja leta här!

Läs mer här

Du prenumererar väl på det digitala nyhetsbrevet?

Håll dig uppdaterad om SSNfs åsikter och aktiviteter med vårt digitala nyhetsbrev. Det kommer ut 10 gånger om året och är helt gratis. Här nedan kan du läsa det senaste nyhetsbrevet. Vill du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet, kan du beställa nyhetsbrevet här.


   

Läs mer här

Aktuell konferens!

Välkomna till Bredbandsbåten 2015, den 29–30 september!

Program och anmälan finns här