Här finns stadsnät

 

Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät (cirka 200 stycken).Ett väl utbyggt fibernät är en stor strategisk tillgång och en viktig konkurrensfaktor för kommunerna. Ett stadsnät kan antingen vara privat ägt eller kommunägt.

 

 

 

 

 

Läs mer här

Ökad satsning på fiberbredband till villor

PRESSMEDDELAND 11 december 2014

Mer än hälften av de svenska stadsnätens investeringar under 2014 har gått till att förse villor med fiberbredband. Totalt satsar stadsnäten i år drygt en miljard kronor på villamarknaden, visar en ny undersökning som Svenska Stadsnätsföreningen har genomfört.

Läs mer här

Ny rapport om stadsnäten

Stadsnätsundersökningen - ger både konsumenter och operatörer valfrihet, december 2014

I rapporten finns fakta om stadsnäten.

Stadsnäten har de senaste 20 åren utgjort en stark kraft för utbyggnaden av fiberoptiska nät och därmed bidragit till utvecklingen av vårt informationssamhälle. Sverige ligger i framkant.

Läs mer här

Fiber är vanligaste accessformen

Enligt PTS senaste statistik har antalet bredbandsabonnemang via fiber (inklusive fiber-LAN) ökat med 21 procent. Den sista juni 2014 uppgick antalet abonnemang med fiber till 1 328 000, vilket innebär att fiber gick om xDSL som den vanligaste accesstekniken för fast bredband i Sverige.

Läs mer här

Linköping och Västerås nordens bästa bredbandskommuner

Kommunerna Linköping och Västerås i topp när Telenor presenterade rapporten Nordiskt bredbandsindex i Sverige igår. Indexet mäter hur väl kommuner stöder bredbandsutbyggnaden fast och mobilt samt i vilken mån de erbjuder digitala tjänster till sina invånare.

Rapporten Nordiskt bredbandsindex omfattar de 43 största kommunerna i Sverige, Norge och Danmark och mäter hur väl de stöder bredbandsutbyggnaden fast och mobilt samt i vilken mån de erbjuder digitala tjänster till sina invånare.  

 

Diplomutdelning.

Läs mer här

Kommunala bredbandsnät bakom fiber-boom

PRESSMEDDELANDE 2014-11-21

Bredband via fiber är nu den vanligaste formen av fast bredband i Sverige. Det visar Post- och telestyrelsens halvårsrapport, som presenterades i går. Svenska Stadsnätsföreningen gläds åt siffrorna och konstaterar att den viktigaste anledningen till boomen för fiberbredbandet är att de kommunala stadsnäten var så tidiga med att bygga ut fibernäten.

Läs mer här

Drygt 100 stadsnät använder CESAR2!

Nu har skiftet skett, nu kör vi bara CESAR2! Opertörer och stadsnät gör nu sina tranmissionsaffärer i den webb- och kartbaserad tjänsten.  CESAR2 skapar många nya affärsmöjligheter och kommer att vara den dominerande handelsplatsen för svartfiber, kapacitet och våglängdstjänstser i Sverige.

Läs mer här

Riksdagen positiv till att låta lokala bredbandsnät konkurrera

Endast en av tio riksdagsledamöter vill hindra lokala stadsnät från att verka utanför kommungränsen, vilket öppnar för en lagändring. Det framgår av Svenska Stadsnätsföreningens valenkät bland ledamöterna i den nya riksdagen.

Läs mer här

Du prenumererar väl på det digitala nyhetsbrevet?

Håll dig uppdaterad om SSNfs åsikter och aktiviteter med vårt digitala nyhetsbrev. Det kommer ut 10 gånger om året och är helt gratis. Här nedan kan du läsa det senaste nyhetsbrevet. Vill du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet, kan du beställa nyhetsbrevet här.


   

Läs mer här

Här finns information! Fakta för 290 kommuner

Vi har samlat information och länkar till mer information för att inspirera och ge kunskap inom vårt område.

Vill du veta vilken plats din kommun hamnar på i fiberrankningen? Eller behöver du information om hur man gör en bredbansstrategi? Eller söker du goda exempel?

Läs mer här

50 miljarder krävs för att nio av tio ska ha tillgång till fiber 2020

PRESSMEDDELANDE 2014-06-22

Villor och glesbygd dyrare att bygga än innerstad

Det krävs investeringar på 50 miljarder om nio av tio ska få tillgång till fiber till hemmet eller företaget år 2020. Det visar en ny utredning av IT & Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL).

Läs mer här

Nästa konferens?

Årskonferensen i Västerås 24-25 mars 2015