Människor över hela världen firar Gimme Fibre Dagen den 4 november!

Detta årliga evenemang skapades av FTTH Council för att fira fiber, den enda framtidssäker bredbandslösningen, och för att visa upp hur fiber positivt har påverkat samhällen över hela världen.

Gimme Fibre Day (följ länken)  hittar du aktivitetsprogram. FTTH Council uppmanar er att organisera din egen Gimme Fibre aktivitet. Låt FTTh Council få veta vad du håller på med. Alla stora eller små fester och evenemang är välkomna: produktlanseringar, specialkunderbjudanden etc. Maila gimmefibre@ftthcouncil.eu så lägger de upp er på sin lista!

Läs mer här

Du använder väl CESAR2?

Nu har skiftet skett, nu kör vi bara CESAR2! Opertörer och stadsnät gör nu sina tranmissionsaffärer i den webb- och kartbaserad tjänsten.  CESAR2 skapar många nya affärsmöjligheter och kommer att vara den dominerande handelsplatsen för svartfiber, kapacitet och våglängdstjänstser i Sverige.

Läs mer här

Anmäl dig till roadshow!

Välkommen till Stadsnätsfabrikens Roadshow!

Oavsett om du är medlem i Stadsnätsfabriken eller inte är du väkommen. På Roadshowen kommer produkter och avtal presenteras som finns inom Stadsnätsfabriken. På denna första roadshow kommer fokus vara på nätägande och passiva produkter och tjäns­ter.

Ni får träffa våra leverantörer och vi informerar om Stadsnätsfabrikens övriga verksamhet, leverantörer och avtal. 

Inbjudan

Anmäl dig här OBS! Det är endast stadsnät/nätägare/bya-lag som kan delta på denna Roadshow!

Läs mer här

Riksdagen positiv till att låta lokala bredbandsnät konkurrera

Endast en av tio riksdagsledamöter vill hindra lokala stadsnät från att verka utanför kommungränsen, vilket öppnar för en lagändring. Det framgår av Svenska Stadsnätsföreningens valenkät bland ledamöterna i den nya riksdagen.

Läs mer här

Du prenumererar väl på det digitala nyhetsbrevet?

Håll dig uppdaterad om SSNfs åsikter och aktiviteter med vårt digitala nyhetsbrev. Det kommer ut 10 gånger om året och är helt gratis. Här nedan kan du läsa det senaste nyhetsbrevet. Vill du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet, kan du beställa nyhetsbrevet här.


   

Läs mer här

PTS-bloggar om varierande fiberkonkurrens i kommunerna

PTS chefsekonom Bo Andersson bloggar om varierande fiberkonkurrens i kommunerna. PTS har studerat utbyggnaden i enskilda kommuner och t.o.m. enskilda bostadsområden. Han konstaterar "att marknads- och konkurrensförutsättningarna ser väldigt olika ut i olika delar av landet, om man enbart tittar på utbudet av fiberaccesser. Bra investeringsklimat och en god konkurrenssituation bör finnas i så stora delar av landet som möjligt, för det skapar långsiktig nytta för konsumenterna."

Läs PTS-bloggen:

 


Läs Svenska Stadsnätsföreningens svar till Bo Andersson: PTS - var försiktig med språket!

 

Läs mer här

Läs om höstens konferens!

TACK!

Stort tack till alla deltagare, samarbetspartners och utställare för att ni gjorde 2014 års Bredbandsbåten så fantastisk!

Föreläsarpresentationerna finns här


Nu blickar vi framåt mot SSNfs Årskonferens i Västerås 24-25 mars 2015!

På återseende!

Läs mer här

DS Debatt: Låt bredbandsnäten konkurrera på lika villkor

Dagens Samhälle 23 september 2014

Sverige är en av världens ledande IT-nationer, inte minst tack vare ett väl utbyggt fiberbredband som når över 50 procent av hushållen. De kommunägda öppna fibernäten har haft en stor roll i denna utveckling, trots att nuvarande lagstiftning och direktiv begränsar stadsnäten. Nu är det hög tid att den nya regeringen skapar tydliga förutsättningar för stadsnäten och för en fortsatt konkurrens på bredbandsområdet.

Läs hela artiken

Läs mer här

Läs det nya numret av Stadsnätet!

Läs senaste Stadsnätet! I tidningen debatteras bland annat aktuella frågor som berör målgruppen och den distribueras till medlemmar och andra intressenter.

 

Har du inte fått tidningen? Anmäl dig här (namn och adress) för att prenumerera på tidningen.

 

 

Läs mer här

Fiberportal ska effektivisera fiberutbyggnaden i Sverige

PRESSMEDDELANDE 2014-08-28

Svenska Stadsnätsföreningen och Nordlund Entreprenad AB inleder ett strategiskt samarbete för att tillsammans effektivisera den snabbväxande fiberutbyggnaden i Sverige. Fiberportalen.se blir den nya samlingspunkten för entreprenörer och andra aktörer verksamma inom fiber- och telekominfrastrukturen.

Läs mer här

Aktuellt om datalagringsdirektivet

Svenska Stadsnätsföreningen fortsatta rekommendation gällande datalagring (2014-08-19)

Sedan EU domstolens beslut i april har det funnits oklarheter om datalagrings-direktivets fortsättning i Sverige. Tidigt valde Svenska Stadsnätsföreningen att rekommendera sina medlemmar att inte datalagra tills det finns riktlinjer om vad som gäller.

Myndigheten PTS gick inledningsvis ut och meddelade att de inte kommer följa upp branschens efterlevnad av datalagringsdirektivet.

Justitiedepartementet hävdar att den svenska lagen för datalagring gäller men valde i april tillsätta en egen utredare. I början av juni gav utredaren ett förhandsbesked att svensk lag gäller. Det sas då att utredningen skulle vara färdig under hösten men senare har utredningen fått tilläggsuppgifter som gör att den beräknas vara klar först till våren 2015.

PTS ändrade efter sig efter utredarens förhandsbesked och har också aviserat en ökad tillsyn i efterlevnaden av lagen om datalagring. Under sommaren har PTS gjort ett första föreläggande mot en operatör. Ett beslut som överklagats av operatören till Förvaltningsdomstolen tillsammans med att de skulle frysa föreläggandet tills rättsprocessen är klar. Förvaltningsdomstolen avslog begäran om inhibition den 22/7.

Svenska Stadsnätsföreningen tolkar det därför som att den svenska lagen om datalagring fortfarande gäller utan inskränkningar eller förändringar under kommande året och rekommenderar därför sina medlemmar att ta det i beaktande.

/Styrelsen för Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer här

Här finns information! Fakta för 290 kommuner

Vi har samlat information och länkar till mer information för att inspirera och ge kunskap inom vårt område.

Vill du veta vilken plats din kommun hamnar på i fiberrankningen? Eller behöver du information om hur man gör en bredbansstrategi? Eller söker du goda exempel?

Läs mer här

Seminariet i Almedalen webbsändes, se det nu!

Fiberbredband - en förutsättning för välfärd

Samhället måste utnyttja digitaliseringens möjligheter för att lösa välfärdens utmaningar. Tillgång till fiber är en grundförutsättning – och det finns ett stort behov av att fortsätta bygga ut denna digitala infrastruktur. Välkommen till ett seminarium om hur välfärden gynnas av bättre bredband.

Seminariet, Fiberbredband - en förutsättning för välfärd, arrangeras av Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och FTTH Council Europe.

Seminariet webbsändes, länk till webbsädningen!

Sädningen sponsrades av:

Läs mer här

50 miljarder krävs för att nio av tio ska ha tillgång till fiber 2020

PRESSMEDDELANDE 2014-06-22

Villor och glesbygd dyrare att bygga än innerstad

Det krävs investeringar på 50 miljarder om nio av tio ska få tillgång till fiber till hemmet eller företaget år 2020. Det visar en ny utredning av IT & Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL).

Läs mer här

Nästa konferens?

Årskonferensen i Västerås 24-25 mars 2015