Vi söker en Kommunikations- och PR-ansvarig

Mer information om tjänsten finner du här

Kommunala bredbandsnät bakom fiber-boom

PRESSMEDDELANDE 2014-11-21

Bredband via fiber är nu den vanligaste formen av fast bredband i Sverige. Det visar Post- och telestyrelsens halvårsrapport, som presenterades i går. Svenska Stadsnätsföreningen gläds åt siffrorna och konstaterar att den viktigaste anledningen till boomen för fiberbredbandet är att de kommunala stadsnäten var så tidiga med att bygga ut fibernäten.

Läs mer här

Kan de små aktörerna dra nytta av att den dyra grävningen redan är gjord?

Precis som generaldirektören på PTS skriver på PTS-bloggen är regleringen på bredbandsområdet komplex och ogenomtränglig för många små aktörer (och vi kan tillägga även för de stora aktörerna). Det är en bra att PTS generaldirektör vill att PTS förtydligar för de små aktörerna om deras möjligheter och rättigheter. Men att små aktörer kan dra nytta av att det dyra grävarbetet redan är genomfört genom att hyra kanalisation är tveksamt.

Läs mer här

Fiber är vanligaste accessformen

Enligt PTS senaste statistik har antalet bredbandsabonnemang via fiber (inklusive fiber-LAN) ökat med 21 procent. Den sista juni 2014 uppgick antalet abonnemang med fiber till 1 328 000, vilket innebär att fiber gick om xDSL som den vanligaste accesstekniken för fast bredband i Sverige.

Läs mer här

2 887 riksdagsmotioner inlämnade

Riksdagens ledamöter har i år lämnat in 2 887 motioner under den allmänna motionstiden. Det visar en första preliminär sammanräkning som gjorts efter att motionstiden gick ut den 10 november. Här hittar ni några motioner:

* Ge de kommunala stadsnäten rättvisa förutsättningar att konkurrera på marknaden (Motion 2014/15:2016)

* Det digitala samhället för alla (Motion 2014/15:864)

* Kommunikation i hela landet: bättre mobiltäckning och ökad fiberutbyggnad (Motion 2014/15:966)

Läs mer här

Du använder väl CESAR2?

Nu har skiftet skett, nu kör vi bara CESAR2! Opertörer och stadsnät gör nu sina tranmissionsaffärer i den webb- och kartbaserad tjänsten.  CESAR2 skapar många nya affärsmöjligheter och kommer att vara den dominerande handelsplatsen för svartfiber, kapacitet och våglängdstjänstser i Sverige.

Läs mer här

Riksdagen positiv till att låta lokala bredbandsnät konkurrera

Endast en av tio riksdagsledamöter vill hindra lokala stadsnät från att verka utanför kommungränsen, vilket öppnar för en lagändring. Det framgår av Svenska Stadsnätsföreningens valenkät bland ledamöterna i den nya riksdagen.

Läs mer här

Du prenumererar väl på det digitala nyhetsbrevet?

Håll dig uppdaterad om SSNfs åsikter och aktiviteter med vårt digitala nyhetsbrev. Det kommer ut 10 gånger om året och är helt gratis. Här nedan kan du läsa det senaste nyhetsbrevet. Vill du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet, kan du beställa nyhetsbrevet här.


   

Läs mer här

DS Debatt: Låt bredbandsnäten konkurrera på lika villkor

Dagens Samhälle 23 september 2014

Sverige är en av världens ledande IT-nationer, inte minst tack vare ett väl utbyggt fiberbredband som når över 50 procent av hushållen. De kommunägda öppna fibernäten har haft en stor roll i denna utveckling, trots att nuvarande lagstiftning och direktiv begränsar stadsnäten. Nu är det hög tid att den nya regeringen skapar tydliga förutsättningar för stadsnäten och för en fortsatt konkurrens på bredbandsområdet.

Läs hela artiken

Läs mer här

Aktuellt om datalagringsdirektivet

Svenska Stadsnätsföreningen fortsatta rekommendation gällande datalagring (2014-08-19)

Sedan EU domstolens beslut i april har det funnits oklarheter om datalagrings-direktivets fortsättning i Sverige. Tidigt valde Svenska Stadsnätsföreningen att rekommendera sina medlemmar att inte datalagra tills det finns riktlinjer om vad som gäller.

Myndigheten PTS gick inledningsvis ut och meddelade att de inte kommer följa upp branschens efterlevnad av datalagringsdirektivet.

Justitiedepartementet hävdar att den svenska lagen för datalagring gäller men valde i april tillsätta en egen utredare. I början av juni gav utredaren ett förhandsbesked att svensk lag gäller. Det sas då att utredningen skulle vara färdig under hösten men senare har utredningen fått tilläggsuppgifter som gör att den beräknas vara klar först till våren 2015.

PTS ändrade efter sig efter utredarens förhandsbesked och har också aviserat en ökad tillsyn i efterlevnaden av lagen om datalagring. Under sommaren har PTS gjort ett första föreläggande mot en operatör. Ett beslut som överklagats av operatören till Förvaltningsdomstolen tillsammans med att de skulle frysa föreläggandet tills rättsprocessen är klar. Förvaltningsdomstolen avslog begäran om inhibition den 22/7.

Svenska Stadsnätsföreningen tolkar det därför som att den svenska lagen om datalagring fortfarande gäller utan inskränkningar eller förändringar under kommande året och rekommenderar därför sina medlemmar att ta det i beaktande.

/Styrelsen för Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer här

Här finns information! Fakta för 290 kommuner

Vi har samlat information och länkar till mer information för att inspirera och ge kunskap inom vårt område.

Vill du veta vilken plats din kommun hamnar på i fiberrankningen? Eller behöver du information om hur man gör en bredbansstrategi? Eller söker du goda exempel?

Läs mer här

50 miljarder krävs för att nio av tio ska ha tillgång till fiber 2020

PRESSMEDDELANDE 2014-06-22

Villor och glesbygd dyrare att bygga än innerstad

Det krävs investeringar på 50 miljarder om nio av tio ska få tillgång till fiber till hemmet eller företaget år 2020. Det visar en ny utredning av IT & Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL).

Läs mer här

Nästa konferens?

Årskonferensen i Västerås 24-25 mars 2015