Läs om höstens konferens!

Välkommen till Bredbandsbåten 30 sept - 1 okt 2014

Några programpunkter:
 
Med passionen som drivkraft, Jens Lind, journalist
 
Bredband i världsklass: Hur når vi det? Christina Henryson, Näringsdepartementet
 
Hur svårt kan det va? Smartare förläggningsmetoder – en förutsättning för bredband till alla! Kajsa Frisell, IT & Telekomföretagen.

Var? Stockholmsmässan i Älvsjö och därefter Birka

Läs mer här

Aktuellt om datalagringsdirektivet

Svenska Stadsnätsföreningen fortsatta rekommendation gällande datalagring (2014-08-19)

Sedan EU domstolens beslut i april har det funnits oklarheter om datalagringsdirektivets fortsättning i Sverige. Tidigt valde Svenska Stadsnätsföreningen att rekommendera sina medlemmar att inte datalagra tills det finns riktlinjer om vad som gäller.

Myndigheten PTS gick inledningsvis ut och meddelade att de inte kommer följa upp branschens efterlevnad av datalagringsdirektivet.

Justitiedepartementet hävdar att den svenska lagen för datalagring gäller men valde i april tillsätta en egen utredare. I början av juni gav utredaren ett förhandsbesked att svensk lag gäller. Det sas då att utredningen skulle vara färdig under hösten men senare har utredningen fått tilläggsuppgifter som gör att den beräknas vara klar först till våren 2015.

PTS ändrade efter sig efter utredarens förhandsbesked och har också aviserat en ökad tillsyn i efterlevnaden av lagen om datalagring. Under sommaren har PTS gjort ett första föreläggande mot en operatör. Ett beslut som överklagats av operatören till Förvaltningsdomstolen tillsammans med att de skulle frysa föreläggandet tills rättsprocessen är klar. Förvaltningsdomstolen avslog begäran om inhibition den 22/7.

Svenska Stadsnätsföreningen tolkar det därför som att den svenska lagen om datalagring fortfarande gäller utan inskränkningar eller förändringar under kommande året och rekommenderar därför sina medlemmar att ta det i beaktande.

/Styrelsen för Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer här

Bredbandsforum intervjuar Mikael Ek

10 röster om bredband - Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen

Bredbandsforums kansli besökteAlmedalsveckan och passade på att intervjua några företrädare och deras syn på bredbandsfrågan och vad som behöver göras för att vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål.

* Det har hänt mycket de senaste åren! Enligt PTS Bredbandskartläggning har 57 procent tillgång till bredband med 100 Mbit/s, och 99 procent till 4g. Vad har varit SSNfs bidrag till utvecklingen?

* Vilka utmaningar står vi inför om vi ska kunna nå regeringens bredbandsmål till 2020?

* Hur kan SSNf bidra till att överkomma utmaningarna och uppnå bredbandsmålen?

Läs hela intervjun 

Läs mer här

Seminariet i Almedalen webbsändes, se det nu!

Fiberbredband - en förutsättning för välfärd

Samhället måste utnyttja digitaliseringens möjligheter för att lösa välfärdens utmaningar. Tillgång till fiber är en grundförutsättning – och det finns ett stort behov av att fortsätta bygga ut denna digitala infrastruktur. Välkommen till ett seminarium om hur välfärden gynnas av bättre bredband.

Seminariet, Fiberbredband - en förutsättning för välfärd, arrangeras av Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och FTTH Council Europe.

Seminariet webbsändes, länk till webbsädningen!

Sädningen sponsrades av:

Läs mer här

Bara var sjunde politiker vill stödja bredband till villor

Pressmeddelande 1 juli 2014

Endast 16 procent av riksdagskandidaterna vill införa stimulansåtgärder för att ansluta landets villor till fiberbredband. Det framgår av Svenska Stadsnätsföreningen valenkät där 73 procent av riksdagspartiernas kandidater på valbar plats har deltagit.
Utbyggnaden av fiberbredband har gått snabbt i Sverige, men har hittills varit koncentrerad till flerfamiljshus. Bara 15 procent av landets två miljoner villor har tillgång till uppkoppling via fiber. Det innebär att närmare fyra miljoner svenskar bor i villor som saknar fiber.

Läs mer här

50 miljarder krävs för att nio av tio ska ha tillgång till fiber 2020

PRESSMEDDELANDE 2014-06-22

Villor och glesbygd dyrare att bygga än innerstad

Det krävs investeringar på 50 miljarder om nio av tio ska få tillgång till fiber till hemmet eller företaget år 2020. Det visar en ny utredning av IT & Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL).

Läs mer här

Här finns information! Fakta för 290 kommuner

Vi har samlat information och länkar till mer information för att inspirera och ge kunskap inom vårt område.

Vill du veta vilken plats din kommun hamnar på i fiberrankningen? Eller behöver du information om hur man gör en bredbansstrategi? Eller söker du goda exempel?

Läs mer här

Ny rapport!

Lantmäteriet har redovisat sin rapport angående markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad. I slutrapporten redogörs för de problem som identifierats genom ett stort antal intervjuer och en serie seminarier samt lämnas förslag på hur problemen ska lösas.

Det har visat sig att de vanligaste hindren beror på olika tillämpningsproblem. Framförallt utgör parternas bristande förståelse för varandras verksamheter och processer ett hinder mot en effektiv utbyggnad. Kunskapshöjande åtgärder behövs såväl hos bredbandsaktörer och fastighetsägare som hos myndigheter och andra organisationer.

Läs mer här

Stor bredbandssatsning på Katrineholms landsbygd

Katrineholms kommun kommer att vara en av landets främsta kommuner när det gäller att erbjuda samtliga invånare möjlighet till fiberbredband. Målet är att 95 % av alla hushåll och företag i kommunen ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband år 2020. Det är en blocköverskridande överenskommelse mellan socialdemokraterna och moderaterna.

Bredband är en viktig förutsättning för tillgänglighet och god tillväxt i vår kommun dessutom ökar det också landsbygdens attraktionskraft. 

Läs mer här

Här får du hjälp att hitta rätt kontaktytor för ditt fiberprojekt!

Här får du hjälp att hitta rätt kontaktytor för ditt fiberprojekt! Fiberportalen.se har i sambarbete med SSNf tagit fram portalen. Den erbjuder nätägare ett forum, hjälpmedel och verktyg för att nå rätt entreprenör. Dessutom kan entreprenadfirmor få upphandlingsbevakning på ett smart sätt.

Läs mer här

Näringsdepartementet ska införliva Grävdirektivet i svensk lag

I slutet av maj hade Näringsdepartementet en hearing gällande Grävdirektivet. På hearingen informerades deltagarna om sakinnehållet i grävdirektivet och processen för genomförandet.

Syftet med direktivet är att sänka kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för bredband i Europa och göra den effektivare.

Läs mer här

Sydlänk: Nu kopplas fibernäten i södra Sverige ihop

Pressrelease 2014-06-03

Åtta starka stadsnät går nu samman och skapar förutsättningar för snabbare internetkommunikation mellan ett 30-tal kommuner i södra Sverige. Nu blir det lika enkelt för företag att kommunicera mellan stadsnäten som inom dem.

Läs mer här

Ny remiss! - Bredbandsutredningen

Näringsdepartementet har skickat ut Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin – Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) på remiss. Remissvar ska vara inkommet till Näringsdepartementet senast den 30 september 2014. Här finns missiv och slutbetänkandet.

   

"De kommunala stadsnätens roll i den svenska bredbandsutbyggnaden har varit, och är, mycket betydelsefull. citat från rapporten"

Läs mer här

Valåret 2014 - Vad tycker partierna om bredbandsområdet?

Svenska Stadsnätsföreningen har inför tre riksdagsval i rad har ställt frågor till samtliga riksdagspartier. 

s om hur partiernas bredbandspolitik har utvecklats sedan 2006 eller jämför själv vad partierna anser om bredbandspolitiken.

Läs även intervjuerna med IT- och energiministern Anna-karin Hatt (C), Anders Ygeman (S) och Eliza Roszkowska Öberg (M).

 

Läs mer här

Du har väl hört om CESAR2?

CESAR2 bygger på banbrytande teknologi! An­vänder kartor för att lokalisera exakt mellan vilka punkter en fiber ska förläggas. Och du kan snabbt och enkelt få ett prisförslag direkt! -Förutsatt att nät­ägaren har lagt in sina priser i den regionen du söker.

 

Läs mer här

Samhället kan spara mångmiljardbelopp på e-tjänster

Bredbandsutvecklingen handlar inte längre bara om en snabb uppkoppling för TV eller internet, utan om att bygga en digital infrastruktur för hela samhällets funktion. Vi måste säkerställa att alla får tillgång till snabbt bredband både på jobbet och hemma. Det skapar helt nya möjligheter, inte minst eftersom digitala tjänster kan skapa en mer kostnadseffektiv och individanpassad välfärd inom skola, vård, omsorg och kultur.

För att öka förståelsen för de digitala möjligheterna har Svenska Stadsnätsföreningen gett forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT i uppdrag att identifiera och analysera de samhällsekonomiska effekterna av att införa e-tjänster inom ett viktigt men avgränsat område, hemtjänsten.

Läs mer här

Du prenumererar väl på det digitala nyhetsbrevet?

Håll dig uppdaterad om SSNfs åsikter och aktiviteter med vårt digitala nyhetsbrev.

Läs om Stockholms nya monopol, Cesar2:s on tour, Näringsdepartementets hearing om grävdirektivet samt att fiberbredband är en förutsättning för välfärd. Här nedan finns nyhetsbrevet publicerat.

Läs mer här

Anmäl dig till konferensen!

Den 30 september -1 oktober

Inbjudan och anmälan hittar du här!