Läs om höstens konferens!

Rekordstort deltagande på Bredbandsbåten 2014!!

Platserna på Birka dag 2 är slut!

Du kan fortfarande anmäla dig till enbart dag 1! 

Anmäl dig nu för att säkra din plats!
 

Några programpunkter:
 
Med passionen som drivkraft, Jens Lind, journalist
 
Bredband i världsklass: Hur når vi det? Christina Henryson, Näringsdepartementet
 
Hur svårt kan det va? Smartare förläggningsmetoder – en förutsättning för bredband till alla! Kajsa Frisell, IT & Telekomföretagen.

Var? Stockholmsmässan i Älvsjö och därefter Birka

Läs mer här

CESAR2 - nu i skarpdrift!

Nu är det dags för skiftet från CESAR till CESAR2! Den nya tjänsten är en webb- och kartbaserad tjänst för transmissionsaffärer mellan operatörer och stadsnät. CESAR2 kommer att skapa många nya affärsmöjligheter och kommer att vara den dominerande handelsplatsen för svartfiber, kapacitet och våglängdstjänstser i Sverige.

Läs mer här

Fiberportal ska effektivisera fiberutbyggnaden i Sverige

PRESSMEDDELANDE 2014-08-28

Svenska Stadsnätsföreningen och Nordlund Entreprenad AB inleder ett strategiskt samarbete för att tillsammans effektivisera den snabbväxande fiberutbyggnaden i Sverige. Fiberportalen.se blir den nya samlingspunkten för entreprenörer och andra aktörer verksamma inom fiber- och telekominfrastrukturen.

Läs mer här

Aktuellt om datalagringsdirektivet

Svenska Stadsnätsföreningen fortsatta rekommendation gällande datalagring (2014-08-19)

Sedan EU domstolens beslut i april har det funnits oklarheter om datalagringsdirektivets fortsättning i Sverige. Tidigt valde Svenska Stadsnätsföreningen att rekommendera sina medlemmar att inte datalagra tills det finns riktlinjer om vad som gäller.

Myndigheten PTS gick inledningsvis ut och meddelade att de inte kommer följa upp branschens efterlevnad av datalagringsdirektivet.

Justitiedepartementet hävdar att den svenska lagen för datalagring gäller men valde i april tillsätta en egen utredare. I början av juni gav utredaren ett förhandsbesked att svensk lag gäller. Det sas då att utredningen skulle vara färdig under hösten men senare har utredningen fått tilläggsuppgifter som gör att den beräknas vara klar först till våren 2015.

PTS ändrade efter sig efter utredarens förhandsbesked och har också aviserat en ökad tillsyn i efterlevnaden av lagen om datalagring. Under sommaren har PTS gjort ett första föreläggande mot en operatör. Ett beslut som överklagats av operatören till Förvaltningsdomstolen tillsammans med att de skulle frysa föreläggandet tills rättsprocessen är klar. Förvaltningsdomstolen avslog begäran om inhibition den 22/7.

Svenska Stadsnätsföreningen tolkar det därför som att den svenska lagen om datalagring fortfarande gäller utan inskränkningar eller förändringar under kommande året och rekommenderar därför sina medlemmar att ta det i beaktande.

/Styrelsen för Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer här

Valåret 2014 - Vad tycker partierna om bredbandsområdet?

Svenska Stadsnätsföreningen har inför tre riksdagsval i rad har ställt frågor till samtliga riksdagspartier. 

s om hur partiernas bredbandspolitik har utvecklats sedan 2006 eller jämför själv vad partierna anser om bredbandspolitiken.

Läs även intervjuerna med IT- och energiministern Anna-karin Hatt (C), Anders Ygeman (S) och Eliza Roszkowska Öberg (M).

 

Läs mer här

Bredbandsforum intervjuar Mikael Ek

10 röster om bredband - Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen

Bredbandsforums kansli besökteAlmedalsveckan och passade på att intervjua några företrädare och deras syn på bredbandsfrågan och vad som behöver göras för att vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål.

* Det har hänt mycket de senaste åren! Enligt PTS Bredbandskartläggning har 57 procent tillgång till bredband med 100 Mbit/s, och 99 procent till 4g. Vad har varit SSNfs bidrag till utvecklingen?

* Vilka utmaningar står vi inför om vi ska kunna nå regeringens bredbandsmål till 2020?

* Hur kan SSNf bidra till att överkomma utmaningarna och uppnå bredbandsmålen?

Läs hela intervjun 

Läs mer här

Här finns information! Fakta för 290 kommuner

Vi har samlat information och länkar till mer information för att inspirera och ge kunskap inom vårt område.

Vill du veta vilken plats din kommun hamnar på i fiberrankningen? Eller behöver du information om hur man gör en bredbansstrategi? Eller söker du goda exempel?

Läs mer här

Seminariet i Almedalen webbsändes, se det nu!

Fiberbredband - en förutsättning för välfärd

Samhället måste utnyttja digitaliseringens möjligheter för att lösa välfärdens utmaningar. Tillgång till fiber är en grundförutsättning – och det finns ett stort behov av att fortsätta bygga ut denna digitala infrastruktur. Välkommen till ett seminarium om hur välfärden gynnas av bättre bredband.

Seminariet, Fiberbredband - en förutsättning för välfärd, arrangeras av Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och FTTH Council Europe.

Seminariet webbsändes, länk till webbsädningen!

Sädningen sponsrades av:

Läs mer här

Bara var sjunde politiker vill stödja bredband till villor

Pressmeddelande 1 juli 2014

Endast 16 procent av riksdagskandidaterna vill införa stimulansåtgärder för att ansluta landets villor till fiberbredband. Det framgår av Svenska Stadsnätsföreningen valenkät där 73 procent av riksdagspartiernas kandidater på valbar plats har deltagit.
Utbyggnaden av fiberbredband har gått snabbt i Sverige, men har hittills varit koncentrerad till flerfamiljshus. Bara 15 procent av landets två miljoner villor har tillgång till uppkoppling via fiber. Det innebär att närmare fyra miljoner svenskar bor i villor som saknar fiber.

Läs mer här

50 miljarder krävs för att nio av tio ska ha tillgång till fiber 2020

PRESSMEDDELANDE 2014-06-22

Villor och glesbygd dyrare att bygga än innerstad

Det krävs investeringar på 50 miljarder om nio av tio ska få tillgång till fiber till hemmet eller företaget år 2020. Det visar en ny utredning av IT & Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL).

Läs mer här

Här får du hjälp att hitta rätt kontaktytor för ditt fiberprojekt!

Här får du hjälp att hitta rätt kontaktytor för ditt fiberprojekt! Fiberportalen.se har i sambarbete med SSNf tagit fram portalen. Den erbjuder nätägare ett forum, hjälpmedel och verktyg för att nå rätt entreprenör. Dessutom kan entreprenadfirmor få upphandlingsbevakning på ett smart sätt.

Läs mer här

Samhället kan spara mångmiljardbelopp på e-tjänster

Bredbandsutvecklingen handlar inte längre bara om en snabb uppkoppling för TV eller internet, utan om att bygga en digital infrastruktur för hela samhällets funktion. Vi måste säkerställa att alla får tillgång till snabbt bredband både på jobbet och hemma. Det skapar helt nya möjligheter, inte minst eftersom digitala tjänster kan skapa en mer kostnadseffektiv och individanpassad välfärd inom skola, vård, omsorg och kultur.

För att öka förståelsen för de digitala möjligheterna har Svenska Stadsnätsföreningen gett forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT i uppdrag att identifiera och analysera de samhällsekonomiska effekterna av att införa e-tjänster inom ett viktigt men avgränsat område, hemtjänsten.

Läs mer här

Du prenumererar väl på det digitala nyhetsbrevet?

Håll dig uppdaterad om SSNfs åsikter och aktiviteter med vårt digitala nyhetsbrev. Det kommer ut 10 gånger om året och är helt gratis. Här nedan kan du läsa det senaste nyhetsbrevet. Vill du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet, kan du beställa nyhetsbrevet här.


   

Läs mer här

Anmäl dig till konferensen!

Den 30 september -1 oktober

Inbjudan och anmälan hittar du här!