Branschnyheter

Här är Com Hems lista över stängda ”öppna nät”

Telekomnyheterna har tagit del av listan som består av 16 stadsnät, varav 14 är kommunala.

26

APR

Bjäre Kraft bygger fiber på landsbygden söder om Ängelholm

Bjäre Kraft har fattat beslut om att bygga ut fibernätet på landsbygden i de södra delarna av Ängelholms kommun, inklusive Varalöv, Spannarp och Starby.

18

APR

Informationssäkerheten behöver stärkas för att öka motståndskraften mot it-angrepp

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerar idag via sin webb om att ett omfattande internationellt cyberangrepp har upptäckts. Många företag och organisationer kan vara drabbade och Sverige är ett av de länder som pekats ut.

5

APR

Många kommuner känner till robustfiber.se

Fyra av tio kommuner känner redan till robustfiber.se. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS), Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Bredbandsforums årliga enkätundersökning om kommuners bredbandsarbete - Resultat från undersökning om kommunernas bredbandsarbete 2016.

4

APR

PTS analyserar bredbandsmarkanden

Syftet med Post- och telestyrelsen, PTS, arbete är att ha bra spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation så att det blir långsiktigt hållbar konkurrens mellan olika aktörer. Marknaderna som ska analyseras är marknaderna för lokalt respektive centralt tillträde till nätinfrastruktur. På dessa marknader finns både små och stora aktörer som kan vara både privat och kommunalt ägda, exempelvis ett stadsnät. Utifrån analysen kommer PTS sen besluta om marknaderna ska regleras, och i så fall hur.

3

APR

Snart kan invånare i Örnsköldsvik få tv, bredband och telefoni från Telia via Övik Energis fibernät

Under 2017 kommer mer än 10 000 kunder i Örnsköldsvik med omnejd med fiber via Övik Energi få tillgång till Telias tv, bredband och telefoni. Beräknad leveransstart under maj.

3

APR

Max en månad för Telias operatörsbyten

Post- och telestyrelsen (PTS) misstänker att Telia inte följer skyldigheten att genomföra operatörsbyte inom rimlig tid och underrättar nu Telia.

30

MAR

Operatörer följer PTS krav på att dokumentera nät

De stora operatörerna följer Post- och telestyrelsens (PTS) krav på att dokumentera sina nät. Det är en viktig del av operatörernas driftsäkerhetsarbete. Det visar en granskning som PTS nyligen har genomfört.

27

MAR

Falsk information om Övik Energis fibernätutbyggnad

Under en tid har allmänheten hört av sig till oss och berättat att det finns affischer uppsatta runt om i kommunen med budskap om att Övik Energi inte kommer att bygga fibernät i området. Senast i Mellansel återfanns budskapet skrivet på en affisch i samband med annan aktörs namn.

23

MAR

Com Hem ansluter sig till MittNät

Från och med den 23 mars kan MittNät presentera en ny leverantör – nämligen Com Hem. De sju kommunerna har länge haft Com Hem på önskelistan för MittNät, och nu har det alltså blivit verklighet.

23

MAR

Bredbandsmarknader och nätneutralitet viktiga områden i PTS konkurrenstillsyn

Bredbandsmarknaderna, nätneutralitet och utbyggnadslagen är några av områdena som Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att granska under 2017. Det framgår av PTS plan för årets konkurrenstillsyn.

20

MAR

MixBox ny tv-leverantör i stadsnät

Kalejdo Bredband AB, operatör av öppen tv via stadsnät, meddelar idag att en ny tv-leverantör tillkommer i den öppna tv-lösningen. Amerikanska MixBox, med premium- och hd-kanaler med ett brett fokus kommer nu att marknadsföra sina kanaler och kanalpaket i Sverige.

20

MAR

En halv miljon fler har på ett år fått tillgång till 100 Mbit/s

Post- och Telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning som uppdaterades idag visar att tillgången till 100 Mbit/s ökar med 5 procent till 71 procent av befolkningen.

20

MAR

Sju av tio har snabbt bredband till följd av fortsatt fiberutbyggnad

Fler än sju av tio hushåll och företag hade i oktober 2016 tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med året innan. Fibertillgången var 66,4 procent och ytterligare cirka 13 procent av hushållen finns i absoluta närheten av en fiberansluten byggnad. Detta visar PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016.

20

MAR

Icotera lanserar skräddarsydda fiberlösningar för Sverigesmarknaden

Icotera, en ledande leverantör av innovativa optiska fiber-CPE och Smart Home-lösningar för fibernätverk (FTTH) presenterar en serie nya produkter särskilt framtagna för den svenska FTTH marknaden, i nära samarbete med svenska operatörer. Produkterna har försetts med ny funktionalitet som erbjuder en förbättrad upplevelse för slutanvändare, och säkrare, stabilare och mer lättövervakad drift för operatörens perspektiv.

17

MAR

PacketFront Software Strengthens its Sales, Delivery and R&D Organizations

In order to further support the growth of the company, PacketFront Software today announced a significant strengthening of its Sales, Delivery and R&D organizations at the headquarters in Stockholm, Sweden.

13

MAR

Ett digitaliseringsråd inrättas

För starkare samordning av digitaliseringspolitiken

10

MAR

Nu fortsätter Övik Energi utbyggnaden av fibernätet i Bjästa och Köpmanholmen

Nu är det klart att vi fortsätter utbyggnaden av fibernätet i Bjästa och Köpmanholmen där 100-tals villor planeras att anslutas. Övik Energi har befintlig infrastruktur i området och kan kostnadseffektivt ansluta fler redan med start i sommar.

9

MAR

Regler om datalagring ska inte tillämpas

Kammarrätten har beslutat att upphäva PTS föreläggande mot Tele2 om krav på att lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Det innebär att det inte längre finns en skyldighet för operatörer att lagra sådana uppgifter.

8

MAR

Länsstyrelsen beviljar stöd till fibernätutbyggnad i Anundsjö, Örnsköldsvik

Ytterligare ett område i Örnsköldsviks kommun får nu bidrag för att bygga fibernät. Det är byanätföreningen Södra Anundsjöån som beviljas ca 6,4 miljoner kronor och som nu kan ta nästa steg för förverkligandet.

8

MAR

Nordisk handlingsplan för 5G

Den finska kommunikationsministern Anne Berner, den svenska bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson och den norska statssekreteraren Reynir Jóhannesson har tillsammans med representanter från Litauen och Danmark diskuterat möjligheten att främja utvecklingen av 5G genom att ta fram en gemensam nordisk-baltisk handlingsplan för 5G. Handlingsplanen som ska vara öppen för alla de nordiska och baltiska länderna är särskilt tänkt att fungera som ett komplement till de initiativ som kommer att presenteras vid den nordisk-baltiska digitaliseringskonferensen Digital North. Norge anordnar konferensen i Oslo den 25 april i egenskap av ordförandeland i Nordiska ministerrådet.

28

FEB

Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att nätoperatörer måste blockera piratsajter.

I mitten av februari kom den överraskande domen som går emot tingsrättens beslut från 2015. Fallet rörde huruvida internetleverantörer är medskyldiga till att brott begås när deras kunder laddar ned upphovsrättsskyddad film.

27

FEB

PTS ska se över garanterad tillgång till Internet

Regeringen har i dag, den 23 februari, gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att se över den statligt garanterade nivån för tillgång till internet. Uppdraget innebär att PTS ska genomföra en bedömning av den överföringshastighet som krävs för att säkerställa det minimiutbud av tjänster som ska finnas tillgängliga för alla användare I Sverige.

23

FEB

Kurs: Robust fiber för besiktningsmän

I maj - i Stockholm och i Malmö

21

FEB

När Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar klagomålen för helåret 2016 hamnar nummerfrågor i topp.

- För att marknaden för telefonitjänster ska fungera väl och för att alla ska kunna dra nytta av den konkurrens som finns är det viktigt att kunderna upplever det så enkelt som möjligt att byta operatör. Frågan om nummerportering är därför viktig för oss och vi kommer att följa utvecklingen av antalet klagomål på området, säger Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, chef för enheten för konsumenträttigheter.

21

FEB

Regeringen tillsätter utredning om datalagring

Regeringen har i dag beslutat att se över den svenska datalagringsregleringen. Bakgrunden är EU-domstolens dom om datalagring som kom den 21 december 2016.

16

FEB

Costs for a fibre based Gigabit Society significant but achievable

FTTH Conference, Marseille, 16 February 2017: The FTTH Council Europe made public the first results of its updated study on the cost of deploying FTTH throughout the EU showing that the outstanding costs of full fibre coverage in the EU are €156 billion as input to the ongoing legislative debate on the proposal for a European Electronic Communications Code.

16

FEB

Latvia reaches pole position in European FTTH penetration

The number of fibre to the home (FTTH) and fibre to the building (FTTB) subscribers in Europe increased by 23% over the first nine months of 2016, reaching nearly 44.3 million FTTH/B subscribers. Homes passed increased by 17%, reaching more than 148 million in EU391 at end-September 2016, according to the latest update of the FTTH market panorama announced today at the FTTH Conference 2017 in Marseille.

15

FEB

Stora variationer i priser för fast bredband

Svenskt fast bredband med 100 Mbit/s ligger väl till i pris vid en internationell jämförelse. Priset varierar dock stort beroende på vilken affärsmodell som tillämpas. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport "Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband 2016". Det billigaste svenska rikstäckande erbjudandet på fast bredband med 100 Mbit/s låg på 324 kronor per månad, och var sjunde billigast bland 15 jämförda länder.

13

FEB

Telekomsektorns förmåga vid hot mot rikets säkerhet ska öka

En ökad förmåga vid hot mot rikets säkerhet är ett av målen när Post- och telestyrelsen (PTS) anordnar en utbildning för säkerhetsskyddschefer inom sektorn elektronisk kommunikation.

9

FEB

Fiberpionjären Vingåker visar vägen när Sveriges landsbygd digitaliseras

Vingåkers och IP-Onlys pilotsamarbete har inneburit att kommunen är en av de offensivaste i Sverige vad gäller fibernät. Med detta väntas man slå regeringens bredbandsmål, vilket i praktiken innebär en mer levande landsbygd och ökad livskvalitet. – Vi är inte längre en avbefolkningsort, som tidigare, utan ser snarare en inflyttning, säger Regina Westas Stedt, bredbandssamordnare i Vingåkers kommun.

8

FEB

Digitaliseringsministern tackar ja till att delta vid ministermötet om Arctic Connect i Helsingfors

Förra veckan träffade IT Norrbottens vd Tony Blomqvist digitaliseringsminister Peter Eriksson för att diskutera Sveriges framtida delaktighet i den globala digitala utvecklingen av infrastruktur och IT Norrbottens projektet Arctic Connect.

6

FEB

Förändrad omvärld ökar trycket på telekombranschen

Regeringens ändrade inriktning i försvarsfrågan påverkar även Post- och telestyrelsen. I januari gick myndigheten ut med en Utbildnings- och övningsstrategi där de skriver: "Digitaliseringen av samhället är en stark, tydlig och viktig samhällstrend. Förväntningarna på bra täckning – överallt och hela tiden – både gällande internet- och telefonitjänster, är därför mycket höga och fortsätter att öka. Dessutom har det säkerhetspolitiska landskapet förändrats snabbt. Som ett led i detta har regeringen beslutat att återuppta arbetet med försvarsplanering (civilt och militärt försvar)."

5

FEB

Snabbutbildning av fiberprojektörer löser flaskhalsar i bredbandsutbyggnaden

Teknikintresse och lite kunskap om CAD är det enda som krävs för att på två veckor bli fullfjädrad fiberprojektör. Behovet är stort och utbildningens upplägg gör att det blir enkelt även för mindre företag att snabbt lära sig att göra projektering i egen regi.

20

JAN

Enköpings kommun och IP-Only i samverkansavtal – med målet att överträffa regeringens bredbandsmål

Enköpings kommun och IP-Only har tecknat ett samverkansavtal för att på effektivast möjliga sätt ansluta fibernätet till medborgarna – och därmed lägga grunden för det nya digitala samhället. Ambitionen är tydlig: samtliga, 100 procent, av kommunens medborgare ska ha tillgång till snabbt och stabilt fibernät senast år 2019. Med detta når Enköpings kommun högre, och bygger snabbare, än regeringens nya offensiva bredbandsmål.

18

JAN

Rekommendation gällande Datalagring

Det svenska kravet på trafikdatalagring som infördes 2012, dvs att generellt lagra trafikuppgifter om kunder, bryter mot EU-rätten. Det fastslogs EU-domstolen den 21 december 2016.

5

JAN

SKL: Kommunernas bredbandsutbyggnad borde stödjas

Det är positivt att regeringen har stora ambitioner för bredband i hela landet. Samtidigt är det olyckligt att inte det kommunala engagemanget i utbyggnaden får mer stöd.

27

DEC

Regeringens nya bredbandsstrategi - ett helt uppkopplat Sverige

Regeringens en bredbandspolitik - för att möta människors behov av snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet.

22

DEC

PTS: Marknaden för fasta telefonitjänster avregleras

PTS har beslutat om att marknaden för fasta telefonitjänster inte längre ska regleras. Skälet är att marknaden utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens.

15

DEC

David Mothander blir ny förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen

David är jurist och arbetar idag som Nordic Policy Counsel på Google, där han ansvarar för policyfrågor. David har lång erfarenhet av IT- och telekombranschen, som bland annat regulatoriskt ansvarig på teleoperatören 3 men också som juridisk rådgivare på Post- och telestyrelsen, PTS.

14

DEC

Robust Fiber nominerad som Årets Tjänst

Branschprojektet Robust Fiber, där Svenska Stadsnätsföreningen har en aktiv roll, är nominerad till priset Årets Tjänst, som delas ut på Telekomgalan i februari.

9

DEC

Stadsnätsföreningen replikerar på DN Debatt

Stadsnätsföreningen anser att civilminister Ardalan Shekarabis förslag för ökad offentlig digitalisering är ett bra och viktigt steg på vägen till att återta platsen som ledande inom digitalisering. Men för att lyckas fullt ut måste regeringskansliet se till att alla ges en möjlighet att vara en del av det framtida digitala samhälle som Ardalan Shekarabi målar upp i sin debattartikel, skriver Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen, i en replik.

5

DEC

IP-Only och Öresundskraft  i nytt samarbetsavtal

Internetoperatören IP-Only genomför en investering om cirka hundra miljoner kronor för fiberutbyggnad i Helsingborgs landsbygd. I samband med denna satsning har IP-Only och Öresundskraft tecknat ett stort och unikt avtal, vilket innebär att digitala samhällstjänster blir tillgängliga även på landsbygden. Regeringen har en målsättning om 90 procent fiberuppkopplade medborgare till och med år 2020. IP-Onlys ambition i Helsingborgsområdet är högre – 100 procent.

5

DEC

Utredning ser över lagstiftning som försvårar digitalisering i offentlig förvaltning

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna för en digitalt samverkande förvaltning. Cecilia Magnusson Sjöberg utses som särskild utredare.

2

DEC

Regeringen utreder hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att samla ansvaret hos en myndighet

Den 24 november fattade regeringen beslut om ett utökat uppdrag till Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning. Utredningen ska analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att ansvaret för frågorna samlas hos en myndighet.

2

DEC

Bredbandsmiljard till landsbygden

Regeringen tillför nu ytterligare pengar till utbyggnad av bredband på landsbygden. Den här extra bredbandsmiljarden ökar förutsättningarna för att bo, leva och jobba i hela Sverige.

30

NOV

Dan Sjöblom ny GD på PTS

Regeringen har utsett Dan Sjöblom till ny GD för PTS, vilket Bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson presenterade idag.

24

NOV

Södermanland och IP-Only i samverkansavtal

Södermanland och IP-Only har tecknat en avsiktsförklaring för att på ett effektivt och tryggt sätt bygga ut fibernät till medborgarna i länet. Samarbetet utgår från ambitionen att alla länets medborgare ska ha tillgång till snabbt och stabilt fibernät. Ytterst är det därtill ett stort och viktigt steg för att nå regeringens bredbandsmål. Södermanlands och regeringens målsättningar är dessutom i samklang med IP-Onlys ambition – ingen ska stå utanför digitaliseringens möjligheter.

21

NOV

Samfällighetsförening får rätt att bygga fibernät i Telias kanalisation

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att ge en samfällighetsförening rätt att använda Telias kanalisation inom föreningens område för att bygga ett eget bredbandsnät. PTS har nu avgjort den första tvisten enligt den nya lagen som ska främja bredbandsutbyggnad.

14

NOV

Scania väljer IP-Only

Scania tar nästa steg i digitaliseringen med IP-Only som leverantör. Med det nya samarbetet utvecklas infrastrukturen genom förbättrad WAN-infrastruktur med IP-Onlys tjänst IP-link med backup – levererad över fiber.

14

NOV

CS: Slarva inte med säkerheten när bredband byggs ut

I dagens uppkopplade samhälle kan tillgång till bredband inom till exempel vården vara skillnaden mellan liv och död. Därför måste frågan om driftsäkerhet högre upp på bredbandsaktörernas agendor, skriver Catarina Wretman, tf generaldirektör för PTS och Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

31

OKT

PTS genomför rikstäckande insamling av fiberpriser

Post- och telestyrelsen genomför just nu en rikstäckande insamling av priser för bl.a. svartfibertillträde. Syftet är att undersöka de regionala skillnaderna på priser för fast fiberbredband.

29

SEP

Kiruna väljer Netadmin Systems och Maintrac

Ett nytt sätt att leverera tjänster genom Netadmins lösning med hög grad av automation och självbetjäning hjälper Kiruna att hantera driften av sitt fibernät på ett effektivt sätt

6

SEP

IP-Only etablerar sig i Ale genom förvärv av Ale kommuns fibernät

Fibernätsoperatören IP-Only miljardsatsar på utbyggnad av fiber runt om i landet.

5

SEP

Snart kan invånare i Halmstad kommun få tv, bredband och telefoni från Telia via Halmstads stadsnät AB

Inom kort kommer över 22 000 hushåll i Halmstad kommun med fiber eller LAN via Halmstads stadsnät AB få tillgång till Telias tv, bredband och telefoni. Beräknad leveransstart under september månad.

31

AUG

Arkena Nordics utser ny VD

Mats Victorin blir ny VD för IP-Onlys senaste förvärv, streamingföretaget Arkena Nordics.

8

AUG

IP-Only förvärvar streamingföretaget Arkena Nordics

IP-Only tar nu nästa stora steg i att lägga grunden för framtidens digitaliserade samhälle genom förvärvet av Arkenas nordiska verksamhet, tidigare Qbrick, från TDF (French Terrestrial Network Operator).

8

JUL

NetNordic och IPnett blir ett bolag - Bildar en av Nordens största systemintegratörer inom nätverk- och kommunikationslösningar

NetNordic köper IPnett och bildar därmed en av Nordens största systemintegratörer, specialiserade inom bredband, nätverk, säkerhet, kommunikation och molnbaserade tjänster. Transaktionen är ett viktigt steg i NetNordics tillväxtambition som en operatörsoberoende aktör med lösningar och tjänster till företag- och operatörsmarknaden. Företaget får 230 anställda och en beräknad omsättning på 850 miljoner under 2016.

6

JUL

IP-Only döper om lokala varumärken

Nu byter IP-Only namn på Uppsala, Härryda, Sigtuna och Simrishamns stadsnät. I fortsättningen kommer det lokala varumärket att vara IP-Only följt av kommunnamnet, exempelvis IP-Only Uppsala.

1

JUL

Skinnskattebergs kommun först i Västmanland att samverka med IP-Only om fiberutbyggnad

IP-Only miljardsatsar på fiberutbyggnad i hela Sverige och har nu tecknat ett samarbetsavtal med Skinnskattebergs kommun. Målsättningen är att efter sommaren påbörja anslutning av hushåll och företag.

1

JUL

Ny standard ska ge mer robusta och driftsäkra fibernät

Nu finns det en branschstandard för dem som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät. Standarden ska ge mer robusta och driftsäkra nät.

29

JUN

Halmstads kommun ska vara med och leda Sveriges digitala utveckling inom e-hälsa

Halmstad har som en av tio kommuner valts ut att vara med och leda Sveriges digitala utveckling inom hälsa och omsorg. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som valt ut kommuner med stora ambitioner och erfarenheter, samt kompetens inom e-hälsa, att delta i projektet "LEDA - för smartare välfärd".

29

JUN

Inspirerande startträff för Sakernas Stadsnät i Stockholm!

Den 14 juni anordnades en startträff för tjänsteplattformen "Sakernas Stadsnät". Deltog gjorde 15 ledande svenska stadsnät samt bl.a. Kalejdo Bredband AB, Indentive AB, CTS Northern Europe AB och Microsoft AB.

27

JUN

Flens kommun och IP-Only i unikt samarbete för utbyggnad av fiberNy sida

IP-Only miljardinvesterar på fiberutbyggnad i hela Sverige och har nu tecknat ett samarbetsavtal med Flens kommun. Målsättningen är att IP-Only, Flens kommun och fiberföreningar ska få fiber utbyggt till närmare 4 500 fastigheter.

20

JUN

GothNet bygger accessnät till 3 Sverige

Göteborg Energis dotterbolag GothNet har fått förnyat förtroende att leverera fiberinfrastruktur till 3 Sverige i Göteborg under nästkommande femårsperiod. Det uppskattade ordervärdet är 14 miljoner kronor under fem år.

20

JUN

Beviljat stöd till fibernätutbyggnad i Faresta och Stensöden, Örnsköldsvik

Jordbruksverket har inom ramen för Landsbygdsprogrammet, beviljat bidrag för byggandet av fibernät för byanätsföreningarna i Faresta och Stensöden.

14

JUN

Kalix kommun erbjuds fiber av IP-Only

IP-Only miljardsatsar på fiberutbyggnad i hela Sverige och är nu står Kalix kommun på tur. Efter en intensiv vår med försäljning till både hushåll och företag har nu startskottet för byggnation gått. Det är inledningsvis tre områden, centrala Kalix samt området kring Nyborg och Risön som är i fokus.

14

JUN

villaägarna: vissa branscher kan det vara klokt att privatisera

Elpriserna skiljer sig åt mellan stad och land. Orsaken enligt organisationen Villaägarna är de stora elbolagens dominans på marknaden.

31

MAJ

Myndigheter kallar branschen till dialogmöte

Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket kallar nu branschens olika aktörer till dialogmöte med anledning av översynen av de gemensamma principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet.

31

MAJ

IT-politisk debatt i riksdagen

Onsdagen 19 maj debatterade riksdagen de IT-politiska motioner som lämnades in under allmänna motionstiden under hösten. Även regeringens förslag till en ny lag om åtgärder för att bygga ut bredbandsnät debatterades i kammaren.

31

MAJ

Sverige måste driva på digitaliseringen

Att Sverige har mycket att vinna på digitaliseringen är de flesta ense om. En ny rapport från The Boston Consulting Group, BCG, stärker den här tesen. Enligt rapporten bidrar digitalisering inte bara till ökad effektivitet, produktivitet och handel, utan påverkar även konsumenters beteenden och hur företag och regeringar arbetar.

31

MAJ

PTS: Svensk Telekommarknad 2015

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation. Rapporten är baserad på Post- och telestyrelsen (PTS) egen primär-datainsamling som undersöker över 500 operatörers och andra aktörers utveckling. Alla jämförelser avser 31 december 2015 med samma dag 2014, skriver PTS i samband med att rapporten publicerats.

27

MAJ

Dala Energi Fibernät bygger framtidssäkert fibernät till Skoglunds Fastigheter

Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB väljer Dala Energi Fibernät för anslutning av ca 500 lägenheter i Leksand och Rättvik. Avtalet ger hyresgästerna tillgång till marknadens bredaste tjänsteutbud via Qmarket.

25

MAJ

Peter Eriksson ny digitaliseringsminister

Läs Stadsnätsföreningens kommentar

25

MAJ

IP-ONLY levererar framtidssäkrat kommunikationsnät till vårdsektorn

IP-Only blir ny leverantör för det så kallade Sjunet, ett nationellt kommunikationsnät för sammankoppling av alla aktörer inom vård- och omsorg i Sverige. Avtalet omfattar alla landsting, kommuner, privata vårdgivare och apotek etc som har behov av att säkert kunna överföra känslig information om exempelvis patientjournaler, röntgenbilder, e- recept med mera. Avtalet som benämns Datakommunikation 2014 är ett ramavtal med ca 730 avropsberättigade parter (kommuner, landsting, relaterade organisationer) för att ge ytterligare möjligheter till en digitaliserad välfärd. Avtalet tecknas idag mellan IP-Only och SKL Kommentus Inköpscentral.

23

MAJ

Regeringen utreder styrningen av digitala tjänster

Regeringen gav den 19 maj Hans-Eric Holmqvist i uppdrag att leda utredningen ”Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning”. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

20

MAJ

SKL: Så ökar vi takten i digitaliseringsarbetet

SKL lyfter digitaliseringsfrågan i debattartikel.

19

MAJ

Bredband till alla kräver ny digital agenda

Alla kommuner behöver en digital agenda för att säkerställa sin digitala infrastruktur. Det är inte tillräckligt att enskilda affärsintressen bygger bredbandsnät.

17

MAJ

Digitaliseringen avgör förtroendet för offentlig välfärd

Hotet om stora kostnadsökningar på grund av den demografiska utvecklingen har hängt över välfärden i ett par decennier, men blir extra påträngande under de närmaste åren. Mot det står bilden av välfärdstjänster som med hjälp av smarta digitala hjälpmedel åstadkommer både kvalitetslyft och väsentligt lägre kostnader, skriver nationalekonomen Stefan Fölster i en debattartikel och hänvisar till Stadsnätsföreningens rapport om fördelarna med digitala tjänster inom äldrevården.

16

MAJ

Sverigeunikt samarbete om bredbandsinvestering i Halland

Region Halland har upphandlat en samarbetspartner för en länsövergripande utbyggnad av höghastighetsbredband i Halland. Det är första gången i Sverige som en region tar ansvar för utbyggnad av bredband genom ett unikt upplägg som innebär att Halland blir det första digitaliserade länet i Sverige. I samband med regionstyrelsens sammanträde på onsdagen berättade parterna om sina gemensamma planer.

12

MAJ

PTS granskar Telias och Tres erbjudanden om fri surf för vissa tjänster

Post- och telestyrelsen inleder nu en granskning av erbjudanden från Telia och Tre som innebär att vissa tjänster inte belastar abonnentens surfpott. Granskningen tar bland annat sin utgångspunkt i nya EU-regler om nätneutralitet.

9

MAJ

PTS: Högre investeringstakt än väntat bådar gott för bredbandsmål

Högre investeringsnivåer i kombination med bland annat god utväxling på bredbandsstödet i områden som saknar marknadsmässiga förutsättningar, ger goda möjligheter att nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av regeringens bredbandsmål.

29

APR

Debatt: Lägg ner PTS och starta digitaliseringsmyndighet

Post- och telestyrelsen har i dag en udda position där man både arbetar med att reglera marknaden och att främja den. Att med ena handen kräva att operatörerna ska sänka sina samtrafikpriser, samtidigt som man med den andra handen vill få dem att investera mer och ta bättre hand om sina kunder, är en schizofren position. Detta är något som många operatörer har ifrågasatt, skriver Mats Sjödin, chefredaktör på Telekomnyheterna i ett debattinlägg som publicerats i företagets nyhetsbrev.

22

APR

PTS: Andelen kommuner med bredbandsstrategi fortsätter att öka

Tre av fyra kommuner har upprättat eller uppdaterat en bredbandsstrategi. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS), Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Bredbandsforums årliga enkätundersökning om kommuners bredbandsarbete. PTS, SKL och Bredbandsforum har genomfört enkätundersökningar under sex års tid, för att få veta i vilken utsträckning kommuner arbetar med att planera och främja sin bredbandsutbyggnad.

22

APR

Mehmet Kaplan avgår

IT-minister Mehmet Kaplan lämnar regeringen. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en extrainsatt presskonferens i Rosenbad vid lunch idag.

18

APR

Seminarium: Kan Stockholm bli världens smartaste stad?

Stockholm har som mål att vara världens smartaste stad år 2040. Hur stor är chansen att staden når målet? Den internationella analytikern Benoît Felten har specialgranskat Stockholms infrastrukturmässiga förutsättningar i en nyligen publicerad studie - Stokab Helps Build a Smarter Stockholm.

15

APR

Bjäre Kraft bygger fiber på landsbygden för 129 miljoner kronor

Nu är det klart att Bjäre Kraft får bredbandsstöd för att bygga ut fiber på landsbygden i kommunerna Båstad, Ängelholm och Klippan. Det är totalt 1 762 hushåll och företag som kommer att få erbjudande om fiberanslutning.

13

APR

5G ersätter inte fiber

Frågan om 5G kommer ersätta hushållens fiberanslutningar är en vanlig fråga bland konsumenterna. I en artikel i tidningen Ny Teknik sätter nu operatörerna på allvar ner foten.

11

APR

PTS: inleder granskning av operatörernas driftsäkerhet

Den 1 januari 2016 började Post- och telestyrelsens (PTS) nya föreskrifter om driftsäkerhet att gälla. Nu inleder PTS arbetet med att granska att operatörerna följer de nya reglerna.

5

APR

Pressmeddelande: Stadsnätens digital-tv-boxar blir mer miljövänliga

Kalejdo Bredband AB har tagit beslutet att klimatkompensera alla digital-tv-boxar som distribueras och marknadsförs inom öppen Stadsnäts-tv. Beslutet innebär att konsumenters användande av digital-tv-boxar som är sålda efter 1 januari 2016 kompenseras fullt ut.

4

APR

We Consulting och Maintrac ska hjälpa stadsnäten med driftsäkerhet

Svenska Stadsnätsföreningen har valt We Consulting AB och Maintrac AB som samarbetspartners till föreningens driftssäkerhetsarbete. Inom ramen för samarbetet kommer de två företagen tillsammans med Stadsnätsföreningen vidareutveckla ett ledningssystem för kontinuerligt driftsäkerhetsarbete.

14

MAR

PTS: Sverige har billigaste bredbandet

I Post- och telestyrelsens rapport "Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2015" kommer myndigheten fram till att Sverige hade det billigaste lägstapriset av alla länderna i urvalet på fast bredband (minst 100 Mbit/s). Det innebär att Sverige har förbättrat sin position sedan 2014, då Japan var billigare.

12

FEB

Bredbandsstrategins tidsplan?

Mehmet Kapland IT-ministern svarar Erik Ottoson (M) om Bredbandsstrategins tidsplan: Den nuvarande bredbandsstrategin beslutades 2009 och målen formulerades med sikte på 2020. Enligt Post- och telestyrelsen, som följer upp regeringens bredbandsstrategi, är prognosen god för att de mål som ställdes upp 2009 ska nås. Enligt Mehmet Kaplan anser regeringen att det är viktigt att se till att skapa fortsatt goda förutsättningar för snabb utbyggnad av bredband, fast och mobilt, därför fortsätter regeringen sitt arbete med att utveckla bredbandspolitiken.

2

FEB