Nät i världsklass

Nät i världsklass som ska hjälpa till att skapa en framgångsrik affärsmässig och teknisk utveckling för att stadsnäten ska nå den önskade positionen på marknaden. Det innebär också att stadsnäten i allt större utsträckning ska fokusera på gemensamhet både vad gäller affärer och teknik.

Ny standard ska ge mer robusta och driftsäkra fibernät

Nu finns det en branschstandard för dem som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät. Standarden ska ge mer robusta och driftsäkra nät.

Utbyggnadslagen

Ny lag från 1 juli 2016: Lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Hjälp till driftsäkerhet

Stadsnätsföreningens samarbetspartners

Driftsäkerhet

Nya krav för ökad driftsäkerhet. Vad innebär det nya regelverket? Vad behöver göras?

Robust fiber

Starten för projektet var 1 september 2015 och har utvidgats till fyra delar där certifiering är en del. PTS är projektägare och har upphandlat en projektledare. Stadsnätsföreningen har varit med i processen för upphandling av projektledare och dess kravställning av innehållet. Läs mer på http;//www.robustfiber.se

Stadsnätsfabriken

Stadsnätsfabriken är en del av Stadsnätsföreningen och är ett samverkansforum för stadsnät som vill utvecklas och öka sin konkurrensförmåga.

CESAR2

En tjänst för enklare fiberaffärer med standardiserade produkter och affärsprocess.

Avtalspaket CESAR2.0

Ny version: Avtalspaket CESAR2.0. finns framtaget. Börjande gälla från 2016-02-01.

SKA -Säker kundanslutning

Säker Kundanslutning, SKA, är en certifiering för att säkerställa god säkerhet och integritet i våra stadsnät har upp uppdaterats för att täcka IPV6.

Rekommendationer

Gå Kurs! Två nya tillfällen!

    
Robust fiber för besiktningsmän

26 april  och 17 maj
i Stockholm.
Anmälan och mer
information finns här.

 

Välkommen till Årskonferensen
(20)-21-22 mars
i Jönköping!

Anmälan och program
hittar du här.

JIMMY PERSSON

Teknisk produktchef
jimmy.persson(a)ssnf.org 
Tel:  +46 (0)8 214 640 
Mobil: +46 (0)73 274 26 15

PER LINDSTRÖM

Kommersiell Produktchef
per.lindstrom(at)ssnf.org
Tel : +46 (0)8 214 606
Mobil: +46 (0)70 548 31 24