SiSG - Stadsnätens Infrastruktursamverkansgrupp

SiSG - Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp består av ett antal stadsnät som är representativt för Sveriges Stadsnät.

Samhällets behov av kommunikation och bredbandstjänster ökar konstant vilket kräver en IT-infrastruktur med hög tillgänglighet och kvalité. Stadsnätens betydelse ökar därför i takt med att deras fiberoptiska IT-infrastruktur blir alltmer utbredd samt att de digitala tjänsterna för skola, vård, omsorg och andra viktiga samhällstjänster i allt högre grad används.

Stadsnäten är också en viktig leverantör till andra operatörer, både av svartfiber och kapacitet. Då stadsnäten blir en del av den samhällsviktiga infrastrukturen ökar också kraven, både från tillsynsmyndigheten och från konsumenterna.

För att möta de ökade kraven krävs att stadsnäten bedriver ett långsiktigt systematiskt säkerhetsarbete där övning av krisledning och krishantering ingår som en viktig grund för det fortsatta arbetet. Stadsnäten behöver utveckla kompetens och hantering vid extraordinära händelser för att skapa en ökad trovärdighet i sina erbjudande.

SiSG - Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp

Stadsnätens reflektioner kring Stadsnätsföreningens rapportering till NTSG innebär att stadsnäten behöver skapa en aktiv rapporteringsorganisation och bidra med aktuell information vid extraordinära händelser som involverar ett eller flera stadsnät. Ett förslag på en sådan organisation eller forum utgår från en enkel skiss med ett par krav på "aktiva stadsnät i världsklass":

 

 

Funktionen för SiSG: