Aktuella utbildningar

Robust fiber, många fler datum

Utbildning Robust fiber: Projektör, Besiktningsman, Preparandkurs personcertifikat anläggning och preparandkurs utbildningsbevis anläggning. Länk till Robust fiber.

7

FEB

Vårens utbildningar

Snart lägger vi upp våra utbildningstillfällen för våren så håll utkik!

7

FEB

LÄS MER

Nytt från Mbrain

Laddar Rss

LÄS MER

Branschnyheter

Skärpta säkerhetskrav för operatörer inför upphandling

Den 1 mars 2020 skärper Post- och telestyrelsen (PTS) sina regler om driftsäkerhet. Reglerna innebär bland annat krav på att operatörerna ska genomföra riskanalyser inför upphandling.

25

FEB

PTS planerar tillsyn för ökad regelefterlevnad

Under 2020 kommer Post- och telestyrelsens (PTS) tillsyn inom marknadsreglering vara fokuserad på områden där regelefterlevnaden behöver följas upp. Under året kommer myndigheten bland annat granska hur reglerna om öppet internet och internationell roaming följs samt att offentliga aktörer följer utbyggnadslagens krav.

25

FEB

PTS beslut om fiberreglering dröjer

EU-kommissionen har i dag meddelat beslut om att Post- och telestyrelsen (PTS) inte får anta den reglering som PTS har föreslagit för fibermarknaden. Myndigheten kommer till följd av beslutet att återuppta analysen av fibermarknaden. Ett nytt beslut om reglering av fibermarknaden dröjer därför.

11

FEB

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 

 

Anmälan till nyhetsbrevet

nyhetsbrev.jpg

Namn           E-post 

Lämna följande fält tomt