Nytt från Mbrain

Laddar Rss

LÄS MER

Branschnyheter

PTS sammanfattar 2020 års totalförsvarsarbete

Satsningar på reservkraft, fördjupad dialog med operatörer om totalförsvarsplanering samt kartläggning av behovet av posttjänster vid höjd beredskap. Detta är exempel på insatser som Post- och telestyrelsen (PTS) genomfört inom ramen för totalförsvarsarbetet under år 2020.

23

FEB

Maintrac släpper ny kundplattform – för samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling med kunderna

Maintrac är teknikexperten som levererar allt för Sveriges stadsnät. Idag arbetar bolaget med drygt 50 stadsnät med över 600 000 anslutningar över hela Sverige. Maintrac har sedan många år flera egenutvecklade mjukvaror för stadsnät och nu släpper bolaget en användarportal Maintrac Community – en plattform för samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling.

23

FEB

PTS sammanfattar bredbandsstödet 2020

Under 2020 delade Post- och telestyrelsen (PTS) ut sammanlagt 136 miljoner kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat sina slutsatser från det gångna året. Detta innebär ett flertal lärdomar inför kommande års bredbandsstöd.

19

FEB

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 

 

Anmälan till nyhetsbrevet

nyhetsbrev.jpg