Stadsnätsföreningen
Välkommen till stadsnätsföreningen

En branschorganisation för Sveriges stadsnät

Om stadsnäten

Tre dalakommuner har unik chans att säkra rådigheten över samhällsviktig infrastruktur

Elin Bertilsson ny ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen

Årets vinnare i bredbandsbranschen

Stokab och Seniorsurfarna

Motståndskraft och uthållighet

Tillsammans rustar vi den digitala infrastrukturen

Beredskapsutbildningar

Stadsnätsföreningen erbjuder utbildningar inom uppdraget Motståndskraft och uthållighet

Stadsnätsföreningen satsar på utveckling av handelsplattformen CESAR2