På gång

Stadsnätsföreningens leverantörsmöte 2022

Varmt välkommen till Stadsnätsföreningens leverantörsmöte 2022 (endast för föreningens associerade medlemmar).

31

aug

Höstforum Norrland

Under hösten genomför Stadsnätsföreningen tre regionala tvådagarskonferenser. Programmet innehåller aktuella och intressanta ämnen framtagna av föreningens interna programgrupp i samarbete med referensgrupper med stadsnätsrepresentanter från respektive landsdel där Höstforum arrangeras.

28

sep

Höstforum Svealand

Under hösten genomför Stadsnätsföreningen tre regionala tvådagarskonferenser. Programmet innehåller aktuella och intressanta ämnen framtagna av föreningens interna programgrupp i samarbete med referensgrupper med stadsnätsrepresentanter från respektive landsdel där Höstforum arrangeras.

25

okt

Höstforum Götaland

Under förra året lanserade Stadsnätsföreningen ett nytt konferenskoncept, Höstforum, som genomförs under tre tillfällen i de geografiska fokusområdena Norrland, Svealand och Götaland.

24

nov

LÄS MER

Nytt från Mbrain

Söndersliten kabel orsakade internetstopp

Under onsdagen blev hushåll i Kiruna utan internet. Detta efter att en cirka 200 meter lång fiberkabel tillhörande Bredband2 körts sönder.

05

Aug

Eltel vinner upphandling gällande fiberarbeten för Borlänge Energi

Eltel har tecknat ett ramavtal avseende fortsatta fiberarbeten för Borlänge Energi. Avtalet gäller utbyggnad, service och underhåll, samt akut felavhjälpning för hela stadsnätet.

05

Aug

Kommunen utökar stadsnätet

Vansbro kommun har beslutat att bygga ut fibernätverket till Eldforsen, Örskogen och Sågen. Projektet blir möjligt efter att man fått bidrag som gör att projektets totalkostnad halveras för kommunen. – Det är vårt sätt att bli attraktivare för vår omvärld, säger Per-Erik Nilsson, sektorchef samhälle Vansbro kommun.

05

Aug

Vattenfall driftsätter vätgasdriven reservkraft för telekomnät

Bild: Patrik Appelgren/Vattenfall Bränslecell till vänster och det mindre vätgasförrådet i ett annat fristående kabinett.

16

May

LÄS MER

Branschnyheter

Waystream vinner en ny stororder i Tyskland

Waystreams expansion och fokus på den tyska marknaden har lett till ett avtal på 11,5 miljoner kronor med en kommunikationsoperatör som nu ska bygga ut sitt fiberbredbandsnät (FTTH) med Waystreams utrustning.

9

AUG

Nya säkerhetsregler från den 1 augusti 2022

Med anledning av den nya lagen om elektronisk kommunikation uppdaterar Post- och telestyrelsen (PTS) sina säkerhetsregler. En nyhet är att tillhandahållare av internetbaserade kommunikationstjänster omfattas av reglerna.

30

JUN

Kraven på reservkraft behöver utvärderas

Det finns behov av att ytterligare studera kraven på reservkraft för elektronisk kommunikation. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) efter att ha genomfört tillsyn kring reglerna om reservkraft.

27

JUN

Pingday väljer återigen Waystreams accesswitchar

Waystream har genom sin mångåriga partner NetNordic Sverige tecknat ett flerårigt avtal med Pingday (f.d. Öresundskraft). Avtalet är i 10-miljonersklassen och innebär ett utbyte och modernisering av befintlig accessutrustning över tre till fem år.

16

JUN

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 

 

Anmälan till nyhetsbrevet

nyhetsbrev.jpg