Nytt från Mbrain

Fibersatsning - digital E4 från Berlin via Piteå

Norrbotten Företaget Global Connect benämner själva satsningen som den största på tio år - en investering i digital infrastruktur på över 500 miljoner kronor.

10

Sep

NWT Media börjar sälja bredband

VÄRMLAND/DALSLAND. Kommer på sikt till Dalsland Snart kan du både få dina lokala nyheter och din bredbandsuppkoppling via NWT Media, där Dalslänningen ingår.

10

Sep

Öka takten med bredbandsutbyggandet

3 av 10 hushåll på landsbygden i länet saknar en anslutning som är snabb nog för att leva upp till det nationella bredbandsmålet.

26

Jul

LÄS MER

Branschnyheter

Waystream fortsätter att bygga i tyska fibernät

Waystream har fått ytterligare en order i Tyskland och ska under 2022 leverera nätverksutrustning för utbyggnad av ett fibernät. Ordern har lagts av en av de ledande leverantörerna av fiberbaserat bredband i Nordeuropa, med speciell tyngd på Skandinavien och Tyskland.

14

SEP

NIS-leverantörers hantering och rapportering av incidenter ska granskas

Post- och telestyrelsen (PTS) har inte tagit del av någon incidentrapport sedan NIS-lagen trädde i kraft 2018. PTS vill mot denna bakgrund granska om leverantörerna har nödvändiga rutiner och processer för hantering och rapportering av säkerhetsincidenter.

24

AUG

Ansökningsperiod för bredbandsstöd avslutad

Ansökningstiden för bredbandsstöd har löpt ut. Sammanlagt har närmare 7,5 miljarder kronor efterfrågats av marknaden. Post- och telestyrelsen (PTS) kommer nu att utvärdera ansökningarna. Beslut om vilka projekt som tilldelas stödmedel kommer att fattas löpande under hösten 2021

10

AUG

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 

 

Anmälan till nyhetsbrevet

nyhetsbrev.jpg