Nytt från Mbrain

Öka takten med bredbandsutbyggandet

3 av 10 hushåll på landsbygden i länet saknar en anslutning som är snabb nog för att leva upp till det nationella bredbandsmålet.

26

Jul

Kickis företag påverkas av dålig uppkoppling: ”Frustrerande”

Kalmar län ligger sämst till i landet när det kommer till andelen hushåll som har tillgång till fiberbredband – värst drabbade är kommunerna Torsås och Högsby.

18

Jul

Låg tillgång på fiber i Kalmar län

Kalmar län är glesbefolkat och var tidigt ute med ADSL-bredband. Det tror regionen är anledningen till att länet hamnar i botten sett till tillgången på fiberbredband.

18

Jul

LÄS MER

Branschnyheter

Helen Solver blir vice vd för Utsikt Bredband

Helen Solver, affärsenhetschef för leverans och produktion på Utsikt Bredband, utökar from juni sin roll då hon tillträder som vice vd för Utsikt Bredband AB.

29

JUN

Informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-nät

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder in till ett digitalt informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-nät. Informationsmötet äger rum den 28 september, kl. 9-11.

28

JUN

PTS välkomnar förvaltningsrättens avgörande i Huawei-målet

Förvaltningsrätten i Stockholm finner att Post- och telestyrelsen (PTS) har haft rätt att införa tillståndsvillkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät. PTS välkomnar domstolens beslut.

23

JUN

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 

 

Anmälan till nyhetsbrevet

nyhetsbrev.jpg