På gång

Webbinarier: Robust digital infrastruktur

Den digitalisering som sker av samhället där en allt större del av samhällsviktiga och samhällskritiska funktioner är beroende av en robust fiberinfrastruktur gör det angeläget att arbeta med robusthetshöjande åtgärder.

16

maj

LÄS MER

Nytt från Mbrain

Reservnoder på plats – ska säkra internet vid kris

Efter en stegvis introduktion först i Norrbotten och sedan i Västerbotten har nu totalt nio reservknutpunkter till fibernäten upphandlats. De ska kunna ersätta noder som kan slås ut vid olika kriser som sabotage eller bränder.

29

Apr

Här är reservsystemet som ska rädda värmländskt bredband vid kris

Människor blir allt mer beroende av bredband och vid ett krisläge skulle samhället påverkas stort.

27

Apr

Politiker ställs till svars om bredbandsutbyggnad på nationell konferens i Karlstad

I dagarna tre samlas Sveriges alla stadsnät i Karlstad när Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens går av stapeln.

21

Apr

LÄS MER

Branschnyheter

Dags att söka PTS bredbandsstöd för 2022

Ansökan till PTS bredbandsstöd 2022 har öppnat. Närmare 1,3 miljarder kronor kommer delas ut. Vi är redo att hantera de frågor som du ställer i PTS portal där du även hittar byggnadsförteckningen.

12

MAJ

Fortsatt dystra siffror för IPv6 i Sverige

För att kunna dra nytta av nya digitala tjänster behöver slutanvändare ha tillgång till IPv6-adresser. Idag är det knappt fem procent som har en internetanslutning med IPv6. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) senaste kartläggning.

11

MAJ

Samverkan i fokus under krisövning i sektorn elektronisk kommunikation

Under två dagar, 4–5 maj, genomfördes Telö 22, en krisövning för aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation.

6

MAJ

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 

 

Anmälan till nyhetsbrevet

nyhetsbrev.jpg