På gång

Höstforum Norrland

Stadsnätsföreningens höstkonferens Höstforum genomförs under tre tillfällen i de geografiska fokusområdena Norrland, Svealand och Götaland. I år arrangeras Höstforum Norrland i Umeå den 27–28 september.

27

sep

Höstforum Svealand

Stadsnätsföreningens höstkonferens Höstforum genomförs under tre tillfällen i de geografiska fokusområdena Norrland, Svealand och Götaland. I år arrangeras Höstforum Svealand i Västerås den 25–26 oktober.

25

okt

Höstforum Götaland

Stadsnätsföreningens höstkonferens Höstforum genomförs under tre tillfällen i de geografiska fokusområdena Norrland, Svealand och Götaland. I år arrangeras Höstforum Götaland i Helsingborg den 28–29 november.

28

nov

Nytt från Mbrain

Mer bredband till Piteås landsbygd

Vi fortsätter att bygga ut vårt bredbandsnät och totalt har nu 96% av Piteåborna tillgång till vårt bredbandsnät och 89% är redan anslutna.

29

May

Bidragspengar gav stort intresse för fiber i Strömsund – hundratals vill ansluta

16 april 2023 15:00 Intresset för att ansluta sig till fibernätet i västra och nordvästra delarna av Strömsunds kommun har varit stort.

16

Apr

Här är sträckorna som ska få snabbt bredband

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att ge Servanet 16 miljoner kronor i regionalt företagsstöd för att delfinansiera utbyggnad av ortssammanbindande snabbt bredband i Medelpads kommuner. Satsningen avser sex olika etapper med en sammanlagd sträckning på 50 kilometer.

13

Apr

LÄS MER

Branschnyheter

Utsikt Bredband utför snart sista bredbandsinstallationen i stort projekt – Linköping i framkant gällande bredband på landsbygden

Att säkerställa att bredband finns tillgängligt på landsbygden är en av punkterna i Linköpings kommuns landsbygdsstrategi. En färsk rapport från Post- och telestyrelsen (PTS) från mars 2023 visar att Linköping har bra bredbandstäckning och ligger i framkant i landet. Utsikt Bredband, dotterbolag inom Tekniska verken-koncernen, arbetar med att genomföra installationerna.

30

MAJ

Minskat mobilringande under 2022

För första gången minskar antalet ringda minuter i mobilnäten. Samtidigt ökar användningen av de nya 5G-näten snabbt. Det visar rapporten Svensk telekommarknad 2022.

25

MAJ

Waystream får europeisk ensamrätt på LowPower SFP:er

Waystream har tecknat ett treårigt exklusivitetsavtal med sin huvudtillverkare av SFP:er*, som har tagit fram en produktserie där energiförbrukningen i accesswitchar reduceras med upp till 30%.

23

MAJ

LÄS MER

      SSNF - LOGO - STANDARD - ORANGE SVART.png


Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

Svenska Stadsnätsföreningens vision är: Stadsnätens gemensamma infrastruktur möjliggör ett tryggt digitaliserat Sverige för allt och alla.

 

Anmälan till nyhetsbrevet

nyhetsbrev.jpg