Nytt från Mbrain

Laddar Rss

LÄS MER

Branschnyheter

Vägledningen "Planering för drift och underhåll av fastighetsnät"

Bredbandsforums kansli har producerat en vägledning för planering av drift och underhåll i svenska fastighetsnät. Genom att följa ett flödesschema med relevanta frågeställningar och dokumentera resultatet i en checklista kan fastighetsägare identifiera möjliga förbättringsområden och åtgärdsförslag. Vägledningen är ett led i Bredbandsforums arbete att underlätta för kommunikationen mellan aktörer som är inblandade i förvaltningen av denna viktiga del av leveranskedjan för digitala samhällstjänster.

20

APR

Botkyrka har uppnått regeringens bredbandsmål för 2025

- Vi på Botkyrka Stadsnät har tillsammans med andra bredbandsaktörer uppnått regeringens bredbandsmål för 2025 och möjliggjort att 98,3 % av alla som bor och verkar i Botkyrka kommun idag har tillgång till bredband om 1 Gbit/s. Vi kommer att fortsätta vår utbyggnad av nätet och säkerställa en trygg och säker leverans till våra befintliga samt nya kunder. Jag kan med glädje konstatera att Botkyrka nu är en fibrerad kommun, säger Peter Sandstedt, vd Botkyrka Stadsnät.

20

APR

Örnsköldsvik snabbast i länet på fiberutbyggnad

95 procent av hushållen i Örnsköldsviks kommun har möjlighet att koppla upp sig via bredband. Siffran är högst i Västernorrlands län.

31

MAR

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 

 

Anmälan till nyhetsbrevet

nyhetsbrev.jpg