Nytt från Mbrain

Bäst på bredband: ”Vi är sårbara men löser saker”

DALARNA Svenska Stadsnätsföreningen prisar varje år de kommuner som gjort något extra inom bredbandsbranschen och i år får Mora, Orsa och Älvdalen utmärkelsen. Stadsnätskoordinator Jan Eriksson i Älvdalen är nöjd och ser priset som en indikation på det goda samarbetet med grannkommunerna. – Vi har samarbetat tillsammans med Mora och Orsa, och hjälpt varandra att nå ut till medborgarna, säger Jan Eriksson.

24

Mar

Hur länge ska Ygeman få svika landsbygden?

DEBATT. På område efter område tar staten sin hand från Sveriges småorter och svensk landsbygd . Arbetsförmedlingskontor läggs ner och resurserna prioriteras till Stockholm och andra större städer.

24

Mar

Bredbandsutmärkelse till företag i Västerbotten

VÄSTERBOTTENS LÄN Svenska Stadsnätsföreningen har utsett AC-Net till årets stadsnätfrämjare. Bolaget har under det senaste året arbetat hårt med att tillgängliggöra den bredbandsinfrastruktur som ägs av kommunerna i Västerbotten.

24

Mar

Efter en rejäl försening fick Skinnskattebergsborna veta att de äntligen skulle få fiber under 2020

. Men i januari 2021 väntar fortfarande många ortsbor på att få koppla upp sig. ”Ingen bryr sig om oss på landsbygden”, säger Bysalabon Göran Södersten, som har väntat på fiber i tre år.

15

Jan

LÄS MER

Branschnyheter

Ny rapport: Landsbygden förloraren när 16 av 21 regioner riskerar att aldrig kunna nå regeringens bredbandsmål

Rapporten ”Sverige inte helt uppkopplat 2025”, som tagits fram av riksorganisationen Hela Sverige ska leva tillsammans med bredbandsbyggaren IP-Only, visar att 16 av landets 21 regioner riskerar att aldrig nå regeringens bredbandsmålsättning. Rapporten avslöjar bland annat följande tre kritiska punkter om regeringens bredbandsstrategi.

15

JUN

Fortsatt vikande investeringar i bredbandsnät

PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2020 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. Prognoser för måluppfyllelsen kommer att lämnas under hösten.

10

JUN

Sensorerna som lär oss om hur invånarna lever i staden

Ett trådlöst nätverk med sensorer som kan berätta var det finns lediga parkeringsplatser eller soptunnor som behöver tömmas är på plats i Eslöv. Med hjälp av sensorteknik kan kommunerna få bättre underlag för allt från trafikplanering till underhållsarbete, samtidigt som det ökar tryggheten för invånarna.

7

JUN

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 

 

Anmälan till nyhetsbrevet

nyhetsbrev.jpg