Stadsnätens roll

De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets digitaliseringsresa.

Ny rapport om stadsnätens roll

Läs föreningens kommentar här.

Leverantörsavtal

Välkommen till Stadsnätsföreningens Leverantörsavtal. Här finns information om det nya Leverantörsavtalet och vilka leverantörer som tecknat avtal.

Svartfiber till villa

Läs mer om Stadsnätsföreningens projekt gällande svartfiber till villa.

Kommentar till operatörernas kritik

Nytt nummer ute

Läs senaste numret av Stadsnätsmagasinet här

Aktuella utbildningar

Affären IoT

Kursen riktar sig till beslutsfattare och ansvariga som vill få en ökad förståelse om vad Internet of Things är och vilka möjligheter stadsnäten har på den nya marknaden för det uppkopplade samhället.

12

NOV

Fördjupad produktutbildning IoT

Produktutbildning IoT riktar sig till dig som vill fördjupa dig i affärsmodeller och affärskalkyler för distribution av digitala tjänster över stadsnätet. (13 november)

13

NOV

Utbildning för stadsnät i Affärsmannaskap

En heldag om stadsnätens affärer, erbjudande, kunder, konkurrenter, prissättning, paketeringar, utveckling och framtid. (20 november)

20

NOV

LÄS MER

Nytt från Mbrain

Fiber till alla Landskronahems lägenheter och lokaler

Landskronahems VD Mikael Forsberg (till vänster) vill erbjuda en digital motorväg in i varje hem i bostadsbolagets bestånd och det är Landskrona Energi med dess stadsnätchef Jonas Florén i spetsen som ska göra det möjligt. Landskronahems marknadschef Patrik Karlsson (till höger) har också varit med om att arbeta fram avtalet parterna emellan. Foto: Pressbild

19

Oct

Bollnäs Energi raket på bredbandslista

Bollnäs Energi placerar sig på fjärde plats i Öppna nät-barometern, som har genomförts för andra gången.

19

Oct

”Fibermotorväg” oroar bönderna i kommunen

Nationellt intresse Den planerade fiberledningen är av nationellt intresse, enligt Inger Gunterberg, pressansvarig på Telia.

19

Oct

LÄS MER

Branschnyheter

Samarbetsavtal ingånget mellan 11 stadsnät och Kalejdo Bredband AB

För utveckling av nya tjänster på Indentives IoT-plattform Connective.

18

OKT

Ny kalkylmodell för framtidssäker prisreglering

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om en ny kalkylmodell för myndighetens konkurrensfrämjande reglering av det fasta nätet. Den nya modellen är framtidssäker och tar hänsyn till en rad olika faktorer.

19

SEP

Ökad digital kompetens ska lyfta kommuner och landsting

Regeringen har idag den 30 augusti beslutat att avsätta medel till en överenskommelse med SKL för att höja den digitala kompetensen hos ledning i kommuner och landsting. Syftet med den gemensamma satsningen är att kommuner och landsting ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar.

31

AUG

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastrutkur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.