Aktuella utbildningar

Robust fiber, många fler datum

Utbildning Robust fiber: Projektör, Besiktningsman, Preparandkurs personcertifikat anläggning och preparandkurs utbildningsbevis anläggning. Länk till Robust fiber.

7

FEB

Planeringsstöd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram till sektorn

Stadsnätsföreningen anordnar webbinarium i syfte att vägleda stadsnäten i hanteringen av rådande samhällssituation.

8

APR

Planeringsstöd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram till sektorn

Stadsnätsföreningen anordnar webbinarium i syfte att vägleda stadsnäten i hanteringen av rådande samhällssituation.

1

APR

LÄS MER

Nytt från Mbrain

Laddar Rss

LÄS MER

Branschnyheter

PTS redovisar effekterna av tre alternativ för undantag från lokaliseringsprincipen

Post- och telestyrelsen (PTS) har utrett möjligheterna till undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen. Nu redovisar myndigheten effekterna för tre potentiella undantag i en rapport till regeringen.

31

MAR

PTS bjuder in till offentligt samråd inför utlysning av bredbandsstöd

I dag bjuder Post- och telestyrelsen (PTS) in till offentligt samråd om utbyggnad av NGA-nät till byggnader som är bedömda att vara berättigade till bredbandsstöd. Skulle nätbyggare rapportera att de ska bebygga byggnaderna på kommersiell grund kommer byggnaderna inte att ingå i utlysningen av bredbandsstöd.

31

MAR

Operatörer ska lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Nästa vecka, den 1 april, träder nya föreskrifter om lagring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål i kraft. Reglerna gäller för operatörer som använder så kallad NAT-teknik.

26

MAR

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 

 

Anmälan till nyhetsbrevet

nyhetsbrev.jpg

Namn           E-post 

Lämna följande fält tomt