Stadsnätens roll

De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets digitaliseringsresa.

Nytt nummer ute

Läs senaste numret av Stadsnätsmagasinet här

Nu handlar IT-Norrbotten trådlöst till hushållen

IT Norrbotten upphandlar nu för kommunerna i Norrbotten och Västerbotten (genom AC‐Net) ett ramavtal angående etablering samt drift‐ och underhållstjänster av trådlös infrastruktur. Upphandlingen omfattar 27 kommuner i Norrbotten och Västerbotten.

Bredbandsrankning

Statistik samt Kommentar till Post- och telestyrelsens bredbandsstatistik.

Pressmeddelanden

Tjänsteleverantörs-avtalet

Nu finns en reviderad avtalsversion tillgänglig.

Aktuella utbildningar

GDPR - Praktiskt dataskyddsarbete för stadsnät

Nytt tillfälle 5 juni! En halvdagsutbildning om GDPR. Länk till mer information och anmälan.

5

JUN

GDPR - Praktiskt dataskyddsarbete för stadsnät

Nytt tillfälle 14 juni! En halvdagsutbildning om GDPR. Länk till mer information och anmälan!

14

JUN

Utforma korrekta avtalsvillkor

En utbildning i utformandet av avtalsvillkor, som är särskilt inriktad mot de brister som Konsumentverket påpekat i sina tillsynsärenden och andra vanliga brister.

19

JUN

LÄS MER

Nytt från Mbrain

Laddar Rss

LÄS MER

Branschnyheter

Sverige klättrar i digitaliseringsranking

I dag, den 18 maj, har EU-kommissionen publicerat 2018 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI). DESI är ett verktyg för att jämföra hur länder i EU lyckas med digitalisering. I år har Sverige klättrat från en tredjeplats till en andraplats. Sverige får högre poäng jämfört med förra mätningen när det gäller fast bredband, snabbt bredband, digital kompetens och internetanvändning.

18

MAJ

PTS utvärderar digital tillgänglighet

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Beroende på funktionsförmåga kan det finnas behov av extra hjälp och stöd vid användning av digitala lösningar, till exempel olika e-tjänster och digitala betaltjänster.

19

APR

Internationella framgångar för Optopro Solutions AB

Dalaföretaget Optopro Solutions AB som utvecklat det unika systemet Optopro, som digitaliserar och effektiviserar entreprenadprojekt med förläggning och installation av fiberkabel, lanseras nu i Finland.

16

APR

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastrutkur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.