Stadsnätens roll

De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets digitaliseringsresa.

Tjänsteleverantörs-avtalet

Nu finns en reviderad avtalsversion tillgänglig.

Information om Stadsnätsfabrikens serviceavgift

Som Stadsnätsföreningen informerat om tidigare så beslutade årsmötet i mars om en sammanslagning mellan föreningen och Stadsnätsfabrikens verksamheter. Arbetet med att inkludera Stadsnätsfabrikens verksamhet i föreningen har påbörjats och väntas vara klart 2019. Redan nu får samtliga föreningens stadsnätsmedlemmar tillgång till bägge verksamheternas utbud.

Ekonomi- & Administrations-ansvarig sökes

Till Svenska Stadsnätsföreningen.

NYHET: Få förberedda på störningar i IT-infrastrukturen

Svenska Stadsnätsföreningens enkät till ledande kommunföreträdare visar att få kommuner är förberedda på störningar i IT-infrastrukturen i samband med höstens val. Detta trots att Säpo så sent som 2017 informerat om att utländska aktörer visat intresse av att störa svensk telekominfrastruktur.

OECD: Stadsnät har främjat SverigeS digitalisering

Tack vare god tillgång till bredband, vilket främjats av bland annat stadsnäten, har Sverige lyckats väl med sin digitalisering, det framgår i rapporten "Going Digital in Sweden".

Aktuella utbildningar

Höstens utbildningar

Snart lägger vi upp våra utbildningstillfällen i höst, så håll utkik!

1

JUN

LÄS MER

Nytt från Mbrain

Fiber på gång till 450 hushåll

BRANTESTAD/LOCKNEVI Igår sattes grävskopan i marken för fibernätet som ger fiber till runt 450 hushåll på landsbygden.

20

Jun

1,75 miljoner till stabilare internet

Robertsfors.Ett enhälligt fullmäktige beslutade under måndagen att skjuta till 1,75 miljoner kronor på grund av tidigare problem med stadsnätet.

20

Jun

OECD:s kritik: Värna om techhubben Sverige

OECD:s generalsekreterare José Ángel Gurría. Foto: Francois Mori

15

Jun

LÄS MER

Branschnyheter

Fler har tillgång till fiber i Sverige än i grannländerna

Tillgången till bredband via fiber är större i Sverige jämfört med våra grannländer i Norden och Baltikum. Det visar sammanställningen av telekomstatistik från de fem nordiska och tre baltiska länderna, som Post- och telestyrelsen presenterar idag. Statistiken är nu uppdaterad med siffror för 2017.

20

JUN

PTS inleder samråd kring marknaden för lokalt tillträde

Post- och telestyrelsen (PTS) har analyserat marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur. Nu presenterar myndigheten sin analys och ber om synpunkter från marknadens aktörer.

18

JUN

PTS undersöker trådlösa tekniker som komplement till fiberutbyggnaden

Myndigheten vill nu få exempel på tekniska lösningar som kan ansluta hushåll där en fiberutbyggnad är osannolik. Arbetet är en del i ett regeringsuppdrag att ta fram vägledning och information till regionala och lokala aktörer.

18

JUN

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastrutkur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.