Stadsnätens roll

De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets digitaliseringsresa.

Tjänsteleverantörs-avtalet

Nu finns en reviderad avtalsversion tillgänglig.

Information om Stadsnätsfabrikens serviceavgift

Som Stadsnätsföreningen informerat om tidigare så beslutade årsmötet i mars om en sammanslagning mellan föreningen och Stadsnätsfabrikens verksamheter. Arbetet med att inkludera Stadsnätsfabrikens verksamhet i föreningen har påbörjats och väntas vara klart 2019. Redan nu får samtliga föreningens stadsnätsmedlemmar tillgång till bägge verksamheternas utbud.

Ekonomi- & Administrations-ansvarig sökes

Till Svenska Stadsnätsföreningen.

NYHET: Få förberedda på störningar i IT-infrastrukturen

Svenska Stadsnätsföreningens enkät till ledande kommunföreträdare visar att få kommuner är förberedda på störningar i IT-infrastrukturen i samband med höstens val. Detta trots att Säpo så sent som 2017 informerat om att utländska aktörer visat intresse av att störa svensk telekominfrastruktur.

OECD: Stadsnät har främjat SverigeS digitalisering

Tack vare god tillgång till bredband, vilket främjats av bland annat stadsnäten, har Sverige lyckats väl med sin digitalisering, det framgår i rapporten "Going Digital in Sweden".

Aktuella utbildningar

Höstens utbildningar

Snart lägger vi upp våra utbildningstillfällen i höst, så håll utkik!

1

JUN

LÄS MER

Nytt från Mbrain

Laddar Rss

LÄS MER

Branschnyheter

Trådlös uppkoppling ska komplettera fiber i Norrbotten och Västerbotten

IT Norrbotten vill etablera trådlösa anslutningar i Norrbotten och Västerbotten för områden som är svåråtkomliga och som i dag inte har tillgång till fiberanslutning. Målet är att alla kunder ska ha tillgång till anslutningar på minst 100 Mbit/s.

7

JUN

Krisberedskap – en del av myndighetens dagliga arbete

Samhället blir allt mer digitaliserat. Kraven på fungerande elektroniska kommunikationer – överallt och hela tiden – är mycket höga både en "vanlig dag" och vid kriser.

31

MAJ

Svenskarna använder allt mer mobildata

Antalet mobilabonnemang på samtal och data fortsätter öka och det används allt mer mobildata. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2017, som beskriver utvecklingen på marknaden under förra året.

25

MAJ

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastrutkur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.