Betyder 5G slutet för 2G, 3G och 4G?

Under de kommande fem åren kommer hälften av världens länder ha möjlighet att använda sig av de snabbaste internethastigheter som mänskligheten någonsin har sett via mobilnätet.

Med utvecklingen mot 5G kan mobilanvändare avnjuta hastigheter upp till 1000 Mbps, HD 4K-video, virtuell 3D och en oöverträffad spelupplevelse som stöds av framväxande AR- och VR-tekniker. Näst intill obegränsade maskin-till-maskinanslutningar (M2M/IoT) kommer att öka produktiviteten och industrier kommer att utvecklas med innovativ teknik såsom autonoma fordon, AI-robotar och fjärrdiagnostik.

Dessa nyutvecklade applikationer, tjänster och produkter kräver en stark och komplex grund av högpresterande mobil- och fastnat vars infrastruktur kräver underhåll och övervakning dygnet runt och ofta uppgraderingar för att ge den bästa upplevelsen till slutanvändare.

Utvecklingen av mobilnätet började i början av 90-talet med 2G och skalades gradvis upp till 3G och sedan 4G på 2000-talet. Nätverksuppgraderingscykeln har förkortats till bara fem år, drivet av en ökning av konsumenternas efterfrågan och krav att stödja nya innovativa applikationer. För mobilnätoperatörer betyder detta både en möjlighet och en utmaning.

Effekten av 5G för mobiloperatörerna
Frekventa uppgraderingar av nätverksteknik i mobilnäten och i fastnat ger intäktsmöjligheter för mobiloperatörer, men resulterar också i högre löpandet kostnader, OPEX, på grund av att flera nätverk upprätthålls, fördelning av spektrum, lansering av nya prisplaner, hantering av enheter och kompetenshöjning av personal.

Varje teknikuppgradering ger unika fördelar, men med tiden försvinner dessa fördelar. Till exempel, efter att 4G lanserades åtnjöt konsumenter hastigheter på upp till 50 Mbps jämfört med 3G-hastigheter på 7 Mbps. Videotrafiken exploderade efter introduktionen av 4G och konsumenternas förhållningssätt till mobilen och användningsområden förändrades gradvis till 4G, vilket resulterar i ett frågetecken att stödja dubbla nät såsom 3G- och 4G-mobilnät.

Är 3G på väg ut?
Utbyggnad av mobilnäten sker i gradvisa faser. Först tacks tätbefolkade områden innan de sträcker sig till landsbygd för att täcka minst 90 procent av befolkningen. När penetrationen av 4G-enheter ökar, tillhandahåller operatörer attraktiva paketeringar av 4G-enheter, data och innehållspaket med incitament för smidigare migrering av sina kunder från 3G.

För närvarande har 50 procent av operatörerna mer än 90 procent 4G-abonnentpenetration. Som ett resultat beslutar mobiloperatörerna att stänga av 3G i faser, utan någon försämring i tjänster. Nedmonteringen av 3G kommer att resultera i ett genomsnitt av 20 procent till 30 procent årliga kostnadsbesparingar och möjliggör omfördelning av värdefullt 3G-spektrum till 4G.

Har 2G fortfarande värde?
2G är den teknik som funnits längst som mobilteknologi, och 90 procent av världens operatörer driver fortfarande 2G-nät. Röst är den grundläggande tjänsten som körs på 2G trots populariteten för appbaserade röst- och videosamtal. Traditionella rösttjänster har fortfarande ett värde på grund av unik nummeridentifiering och sms-användbarhet som meddelandetjänst.

Förutom röst var 2G-teknik en utgångspunkt for M2M-kommunikation med höga intäkter i tjänster för kredit- och betalkortsterminaler, flotthantering och temperaturkontroll. Trots minskande rösttrafik och intäkter håller operatörerna fortfarande 2G-nät vid liv tills, det vill säga, Voice over LTE, röstsamtal som datatrafik i 4G-nätet, har slagit igenom i stor utsträckning.

Med utvecklingen av 4G-teknik är alla nya telefoner VoLTE-aktiverade och därför är operatörerna villiga att investera i att bygga kapacitet för helt digitala högupplösta röst- och videosamtal med unika identifikationsnummer. Exempelvis har Reliance JIO, China Mobile och AT&T alla distribuerade VoLTE-aktiverade samtalstjänster, vilket kommer att resultera i utfasning av 2G-nät under de kommande 3 till 5 åren.

Behovet av 5G
5G stöder applikationer med ultrahög bandbredd och näst intill obegränsade anslutningar, vilket är en flaskhals i 2G M2M-anslutningar. Även om 2G M2M genererade höga intäkter tidigare kan inte teknologin skala eller transformera för att möta olika branschbehov.

Nuvarande framsteg inom AI och datavetenskap gör det möjligt for 5G-nät att ge näst intill obegränsad anslutning, sensorer, bättre säkerhet, interoperabilitet och specifika lösningar för specifika scenarier med mycket högre interaktionsfunktioner mellan maskiner, människor och företag. Till exempel kommer smarta jordbruksapplikationer med 5G att kunna skilja mellan grödor och ogräs och öka produktionen med förutsagda 50 procent. Hög beräkningsprocess i 5G förbättrar VR-användarnas upplevelse utan behov av skrymmande enheter.

Smart nätverksdistribution med 5G
Investeringarna i 5G är enorma. I Sydkorea är SK Telecom en tidig brukare av 5G och planerar att spendera 3 miljarder US dollar under de kommande 5 åren för att påskynda ROI, vilket i sin tur gör det nödvändigt att minska OPEX genom att fasa ut gamla system och teknik.

2G M2M kredit- och betalkortsterminaler kommer snart att ersattas med ansiktsigenkänning, IoT och andra avancerade säkerhetssystem. I framtiden stöder 5G-mobila enheter inte 2G- eller 3G-chipet eftersom de inte längre är kostnadseffektiva. 4G och 5G kommer att samexistera under några år när abonnenterna migrerar till 5G i steg.

 

Rohit Kanwar
Business Consulting Huawei

Översättning av:
Jimmy Persson
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2019.