Därför ändrade sig Helsingborg - och behöll stadsnätet

Hur viktigt är det egentligen att en kommun äger det lokala energibolaget eller stadsnätet? Frågan har blivit hett stoff i Helsingborg där den politiska ledningen, med moderaterna i spetsen, under det senaste året drivit frågan om att sälja det helägda bolaget Öresundskraft, men behålla stadsnätsverksamheten.

Kritiken från lokala organisationer, företag och invånare har varit massiv och under våren samlades över 10 000 namnunderskrifter in i förhoppning att stoppa utförsäljningen. Efter en tid meddelade också den politiska ledningen att kommunen landat i beslutet att behålla sitt ägande i stadsnätet. Planen är istället att möjliggöra för en extern aktör, exempelvis en framtida köpare av Öresundskraft, att köpa in sig i delar av bolaget men genom det delade ägande ändå behålla rådigheten över den lokala fiberinfrastrukturen.

Varför anser Helsingborg stad att det är viktigt att behålla sitt stadsnät?
– Vår samlade bedömning ar att det är viktigt att staden har rådighet över fibernätet med hänsyn till utvecklingen mot en smart stad, Helsingborgs stads och näringslivets arbete med innovation samt utifrån ett säkerhetsperspektiv, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Vad såg man för risker med att tappa kontrollen över den fiberinfrastruktur som stadsnätet äger?
– Vi vill fortsätta ha ett öppet nät där många olika aktörer kan agera och ser stadsnätet som en strategiskt viktig del i utvecklingen av nya smarta tjänster och en smart stad.

Hur viktigt är det för en kommun att behålla rådigheten över det egna stadsnätet?
– I det läge vi står nu, med stor och till stora delar okänd utvecklingspotential i stadsnäten är det viktigt for samhället att behålla rådighet. Men samtidigt kravs utvecklingskraft. Vår bedömning är att det bästa sättet att uppnå detta är att bilda ett nytt bolag som ägs gemensamt av staden och den nye ägaren till Öresundskraft. Ny information från Helsingborg gällande försäljningen av Öresundskraft och en eventuell folkomröstning i frågan väntas under hösten.

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2019.