En ny sektion inom Svenska Stadsnätsföreningen för tidigare verksamma inom stadsnätsbranschen

Crister Mattsson har tidigare arbetat som rådgivare i bredbandsfrågor och forskat kring digitalisering och bredbandsutveckling. Nu är han, tillsammans med två andra hedersmedlemmar inom Stadsnätsföreningen, i uppstarten av en ny sektion som riktar sig till tidigare yrkesaktiva inom bredbandsområdet.

Varför har föreningen bildat en seniorsektion?
Vi vill etablera en mötesplats för människor som tidigare har varit yrkesverksamma inom stadsnätsbranschen. Dessa människor har en lång erfarenhet och ett stort engagemang som man kan ta tillvara på. Vi vill även att föreningen ska fungera som ett forum där man finner gemenskap och får möjlighet att utbyta kunskap med varandra.

Har ni planerat att anordna några aktiviteter under året?  
I samband med bredbandsbåten i år ska vi bjuda in människor som har varit verksamma inom branschen till en förutsättningslös träff. Sedan är planen att vi ska bli lite mer formella och bilda en sektion inom Stadsnätsföreningen. I den sektionen ska jag, tillsammans med mina två branschkollegor, utgöra någon form av styrelse, och utifrån den är tanken att vi ska bjuda in andra att vara medlemmar.

Hur ser du på den utveckling som har skett inom bredbandsområdet?
De senaste 20 åren har handlat väldigt mycket om uppbyggnad, men nu börjar branschen att mognaoch det är dags att gå in nästa fas. Därför måste vi gå från att vara fiberfokuserade till att bli digitaliseringsfokuserade för att kunna nyttja utbyggnaden till samhällsutveckling.

Bredbandsområdet är en bransch i snabb utveckling. Upplever du därför att man ibland bortser från erfarenhet?
Ja, ibland. Ett exempel är att många beslutsfattare fortfarande nöjer sig med att cirka 70 till 95 procent av invånarna får tillgång till fiber eller snabb bredbandsuppkoppling, vilket inte är tillräckligt. Vi måste involvera samtliga 100 procent av invånarna om vi ska kunna skapa ett digitalt samhälle. Först då kan vi skapa ett hållbart samhälle för utbildning, sjukvård och andra aktörer inom offentlig sektor.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2019.