Höganäs Energi firar hundra procents fiberutbyggnad

I september i år kommer Höganäs Energi att gå i mål med fiberutbyggnaden i kommunen när Kullens fyr installeras som sista fastighet. Händelsen uppmärksammas bland annat genom att berörda aktörer bjuds in till ett projektavslut i form av ett evenemang.

Höganäs är en av de kommuner som är först i landet att bli klar med fiberutbyggnaden, och dessutom till samtliga fastigheter. Den sista installationen kommer att bli Kullens fyr. Enligt Benny Ulmestig, vd på Höganäs Energi, var Kullaberg det svåraste och mest olönsamma området att lägga fiber på eftersom det är berggrund och naturskyddsområde. Därför blir det symboliskt att arrangera evenemanget ett stenkast därifrån, uppe på Kullaberg.  

Höganäs Energi har bjudit in dem medarbetare, styrelser, konsulter och samarbetspartners som har varit medverkande i projektet. Evenemanget anordnas för att tacka de delaktiga aktörerna för ett gott och intensivt arbete med utbyggnaden.
- Vi har valt att uppmärksamma händelsen eftersom fibern är en viktig tillgång för samhället. Vi är stolta över arbetet, att vi så snabbt har byggt ett fibernät som ger alla invånare i kommunen tillgång till fiber. Det är ett väldigt lyckat projekt och självklart värt att fira, säger Benny Ulmestig.

Under evenemanget kommer tre talare att sammanfatta projektet. Först ut är Benny Ulmestig som kommer att berätta om Höganäs Energis fiberresa. Sedan kommer Peter Schölander, Höganäs kommuns kommunalråd, att tala om nyttan av fiber för kommunen och dess invånare. Avslutningsvis kommer Svenska Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek att tala om fiberns roll i samhällsutvecklingen.

Lotta Karlsson 
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2019.