Huawei ser Europa som sin viktigaste och största marknad

Länderna i norra Europa är i framkant inom både fiberutbyggnad och digitalisering. Det gör marknaden högintressant för Huawei som ser de nordiska marknaderna som allt viktigare för företaget.

Huawei bestar av tre affärsenheter; Konsument, Carrier och Enterprise. Förutom att utveckla IT-lösningar för företag så fokuserar Enterprisedelen också på kommunikationsutrustning till Sveriges olika Internet Service Providers (ISP’er). Det gör nätägare och Tier-2 operatorer inklusive stadsnäten till viktiga kunder for Huawei Enterprise.

Även om Enterprisedelen av bolaget har funnits i många år globalt så var det först 2017 som de började bedriva verksamhet i de nordiska länderna, med Sverige som plats för sitt huvudkontor. Sedan dess har utvecklingen gått fort och antalet medarbetare har ökat kraftigt.
– På global nivå så är Europa vår viktigaste och även den största marknaden. Kollar vi bland de olika länderna så ser vi hur den nordiska marknaden är mest mogen och då räknar vi även in de baltiska länderna, säger Linda Liang, VD for Huawei Enterprise Business Group för de nordiska och baltiska länderna.

Hon menar också att den ovanligt höga andelen fiberanslutna hushåll och företag ger Sverige och övriga nordiska grannländer möjlighet att få försprång i utvecklingen av det smarta samhället. Men den svenska marknaden är inte bara långt fram i sin utveckling utan den skiljer sig också på andra sätt från sina grannländer i Europa enligt Linda Liang.
– Den svenska marknaden är uppdelad mellan flera olika aktörer och den präglas också av öppna nät i större utsträckning än andra länder i Europa, säger hon.

Från företagets sida har man därför lagt stor vikt vid att lära känna den svenska marknaden och under de första två åren har mycket tid ägnats åt dialog med nya och möjliga kunder.
– Jag älskar den svenska marknaden för att här far alla en chans. På så sätt är den väldigt rättvis. Man bjuds in till dialog men det gäller också att man visar vad man går för och vad man kan leverera, säger Linda Liang.

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2019.