IP-Only vill bjuda in stadsnäten till samverkan

IP-Only har sedan intåget i fiberbranschen väckt många känslor och företaget har varit omskrivet under de senaste åren. Sedan ett år tillbaka har bolaget ny ledningsgrupp och före sommaren stod det klart att det också finns en ny ägare vid rodret. IP-Onlys vd Frida Westerberg är tydlig med att bolaget gör en nystart och att stadsnäten gärna ses som framtida samarbetspartner

- Den konkurrenssituation som var för några år sedan resulterade i att vi i dag har ett antal ”låsta” områden som ingen nätägare har möjlighet att ansluta. Jag tror att man med en pragmatisk dialog mellan oss, stadsnät och kommun kan hitta nya vägar framåt, säger hon.

Spekulationer om att IP-Only skulle vara på väg att dra sig ur fiberutbyggnaden avvisar Frida Westerberg helt. Hon menar istället att ägarbytet, som innebär att IP-Only förvisso stannar kvar inom det svenskägda riskkapitalbolaget EQT men byter område till en renodlad infrastrukturfond, ger långsiktighet och tillgång till branschspecifik kunskap.
– Vi har också en ny styrelse men i övrigt så fortsätter vårt uppdrag och förandringsresa med den yttersta ambitionen att ytterligare öka takten i utbyggnaden, säger hon.

Den pågående förändringen till trots så fortgår mediernas artiklar om svikna kundlöften.
– Vi har gjort stora förändringar under de senaste åren där vårt fokus har varit att bli bättre på fiberbyggnation och kundvård. Målbilden är ju nöjda kunder och att få ut fiber till dem sa snabbt som möjligt men jag har stor förståelse för den frustration som kunderna kan känna när man fått löften om tidigare leverans än vi kunnat leva upp till, säger Frida Westerberg.

Även om kritiken gällande förseningar i utbyggnaden haft fokus på IP-Only så har flera aktörer i branschen, däribland Stadsnätsföreningen, lyft frågan om utmaningarna med att nå de nationella bredbandsmålen i tid. Medan det för ett antal år sedan fanns en uppsjö aktörer som ville in i marknaden är det i dag i huvudsak stadsnäten, Telia, IP-Only och lokala byalag som fortfarande är aktiva på marknaden. För att nå de kvarvarande hushållen menar Frida Westerberg att staten behöver skjuta till ytterligare miljarder. Men att sänka kraven på tekniken och erbjuda andra lösningar än fiber vore ett svek mot kvarvarande hushåll och företag menar hon.
– Jag tror att det vore mycket olyckligt om inte i princip alla hushåll kan få fiber. Den infrastrukturen har en överlägsen livslängd, kapacitet och robusthet och det behöver vi för morgondagens kritiska samhällstjänster. Sen kan det i speciella fall, exempelvis vid extremt svår terräng, behövas andra lösningar, säger hon.

Och IP-Onlys förhoppning är att just samsynen kring behovet av fortsatt fiberutbyggnad ska kunna bädda för ökat samarbete med stadsnäten.
– Vi upplever att vi har en bra dialog med många stadsnät och var förhoppning är att få till en bra dialog med många fler. Vi har många likheter, inte minst synen på fiber som bästa teknologin och att mer statligt stöd är nödvändigt. Därför vill vi öppna dörren till samtal och dialog, säger Frida Westerberg.

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2019.