Nu ska allmännyttan bli bättre på digitalisering

Medlemsorganisationen Sveriges Allmännytta, som tidigare hette Sabo, vill bli bättre på att stötta sina medlemmar i digitaliseringsrelaterade frågor. Till sin hjälp har de den nyanställde digitaliseringsexperten Carl Ståhle, som är övertygad om att ökad samverkan mellan bostadsbolag, nätägare och operatörer är ett sätt att komma framåt i frågan.

Precis som Sveriges kommuner i stort så skiljer sig de olika kommunala bostadsbolagen åt både när det kommer till storlek och verksamhet. Även inom digitaliseringsområdet är skillnaderna stora och medan man på vissa håll runt om i landet har kommit långt så befinner sig andra fortfarande i startgroparna.
– Jag tror att utvecklingen fram till nu har hängt mycket på enskilda individers engagemang och
om det funnits kompetens inom området i de egna bolagen. På många håll finns det en god förståelse för IT-relaterade frågor men i digitaliseringens spår kommer IT-frågorna in i varje del i bolaget. I de bolagen där ledningen har god förståelse for detta har man också kommit längre, säger Carl Ståhle.

Men synen på både bredbands- och digitaliseringsfrågor är på väg att förändras och förståelsen för att näten kan användas till betydligt mer an bara klassiska tv- och internettjänster ökar.
– Förståelsen for de har frågorna har ju ökat överlag och allt fler inser att den digitala upplevelsen i ett boende kan vara lika viktig som den upplevelsen av den fysiska fastigheten, säger han.

Nu vill Sveriges allmännytta rivstarta sitt digitaliseringsarbete och en del i det handlar om att ta fram rekommendationer gällande affärsmodeller och avtal inom området. Carl Ståhle nämner öppenhet som ett område som medlemmarna behöver få ökad förståelse för.
– Vi har en stor uppgift i att utbilda vara medlemsföretag sa att de kan genomföra upphandlingar utan att bli inlåsta samtidigt som säkerhet och robusthet beaktas. Där efterfrågar medlemsbolagen en stor utbildningsinsats, säger han.

En annan viktig fråga som är högt upp på agendan handlar även om inomhustäckning där frågan är vidare än att bara handla om hyresgästernas möjlighet att prata i telefonen utan även är nödvändig för att effektiv fastighetsstyrning samt när samhället i större utsträckning vill bedriva vård i hemmet. Han är också tydlig med att dialogen mellan allmännyttan, nätägare och operatörer behöver bli bättre för att komma framåt i digitaliseringsarbetet och i det arbetet har stadsnäten en nyckelroll tillsammans med marknadens övriga aktörer.

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2019.