Stadsnät i förändring ställer nya krav på ledarskap

Allt fler stadsnät lämnar den mest aktiva fasen i bredbandsutbyggnaden bakom sig, vilket ställer nya krav på både ledning och personal. En person som är van vid att arbeta med bolag i förändring är Johan Book, expert inom arbetspsykologi. Han lyfter fram vikten av att samtliga medarbetare har rätt förutsättningar i sitt arbete när det kommer till engagemang, innovationsförmåga och prestation.

I takt med att omvärlden förändras behöver organisationer ständigt se over sin affärsmodell och innovationsförmåga. Viktiga frågor att ställa sig i jakten på att vara långsiktigt framgångsrik och innovativ är ”Vad har vi gjort? Hur har det gått? Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Har vi skapat det värde vi ville? Vad är nästa steg? Hur fortsätter vi skapa värde för våra intressenter och oss själva?"

För stadsnäten, likväl som för andra organisationer, är den största utmaningen, enligt Johan Book, att lära sig vad det är som driver innovation, förändringsförmåga och framgång. Sedan är det viktigt att börja arbeta med dessa frågor kontinuerligt.
– Sju till nio av tio strategigenomföranden misslyckas att nå målen vilket är en onödigt hög siffra. Det är inte strategin som är det svåra, utan det är vid genomförandet som väldigt många misslyckas, säger han.

Ett misstag som organisationer gör, enligt Johan Book, är att toppstyra. I en sådan situation blir medarbetarna endaste utförare vilket bromsar engagemanget. Vad som däremot ökar engagemanget är involvering.
– De organisationer som blir snabba, innovativa och förändringsbenägna är de som låter medarbetarna vara med på utvecklingståget. Ger ansvar och litar på att de både vill och kan utveckla och skapa en framgångsrik organisation, säger han.

Han nämner också vikten av att uppmuntra medarbetare, vilket bör göras både på grupp- och individnivå. När en organisation har en gemensam slutdestination och tillsammans kommit fram till hur de ska ta sig dit är kontinuerlig uppmuntran, uppföljning och återkoppling receptet på framgång. Det är även viktigt att våga misslyckas.
– Angående verksamhetsutveckling och innovation måste vi vara medvetna om att vi bara testar hypoteser. Det finns inget facit, vilket kan verka läskigt vid en första anblick. Men om man bygger in i organisationskulturen att det är så man ser på det och att vi måste våga testa, vilket innebär både misslyckanden och framgång, blir allt så mycket enklare, roligare och bättre, säger Johan Book.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2019. 

Fakta om Johan Book:
Johan Book är en av grundarna till Hej Engagemang som kämpar för ett mer engagerat och välmående Sverige. Tillsammans med gänget på Hej Engagemang har Johan en tydlig mission, att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet och därigenom skapa ökad motivation, prestation, välmående och resultat. Johan är en flitigt anlitad föreläsare, utbildare, rådgivare, bloggare och gäst i olika poddar.