96,3 procent röstade emot en utförsäljning av Öresundskraft – Helsingborgs kommun drar tillbaka försäljningsplanerna

Försäljningen av det lokala energibolaget och stadsnätet Öresundskraft har varit en uppmärksammad fråga under det senaste året. Nu har Helsingborgs invånare sagt sitt och därmed väljer kommunledningen att dra tillbaka utförsäljningen.

När den politiska ledningen i Helsingborg, med Moderaterna i spetsen, gick ut med beskedet om en eventuell försäljning av Öresundskraft möttes de av massiv kritik från lokala företag och invånare. Över 10000 namnunderskrifter samlades in i protest mot försäljningen. Kommunledningen stod trots kritiken fast vid sitt beslut om att sälja energibolaget men bestämde sig för att enbart avyttra halva sitt ägande i stadsnätet.

– Vår samlade bedömning är att det är viktigt att staden har rådighet över fibernätet med hänsyn till utvecklingen mot en smart stad, Helsingborgs stads och näringslivets arbete med innovation samt utifrån ett säkerhetsperspektiv, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsen ordförande i Helsingborg.

Till följd av den massiva kritiken från Helsingborgs medborgare beslutade kommunledningen även att hålla en folkomröstning angående möjligheten för externa företag att köpa in sig i energibolaget. Omröstningen, som hölls i mitten av januari i år, resulterade i att 96,37 procent röstade emot en utförsäljning av bolaget. Totalt deltog 50,12 procent av de röstberättigade. På grund av detta beslutade Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som drivit frågan att dra tillbaka förslaget om en försäljning.

– Budskapet från helsingborgarna är tydligt. Därför kommer vi respektera resultatet och inte lägga fram något förslag till kommunfullmäktige, skriver de i ett pressmeddelande.

I en intervju med Sveriges Radio säger kommunalrådet Jan Björklund, Socialdemokraterna, att utfallet av omröstningen var väntat.

 – Det är en stor glädje att vi kan behålla vårt energibolag. Och det är en seger för demokratin, säger han.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020.