Centerpartiets talesperson i IT-frågor vill öka det politiska engagemanget för bredbandsfrågan

Centerpartiets talesperson i IT-frågor vet hur det är att bo på landsbygden utan tillgång till en snabb bredbandsuppkoppling. Till den egna gården i Marks kommun kom fiberutbyggnaden först under 2019 – efter att bygden själva startat en fiberförening.

Men att bo i Mark och sakna tillgång till snabbt bredband var under många år ingen unik företeelse. Faktum är att när Stadsnätsföreningen genomförde sin årliga bredbandsranking mellan landets kommuner 2015 så hamnade Mark på bottenplats. Inte ens 10 procent av kommunens hushåll hade tillgång till en fiberuppkoppling.

Nyheten uppmärksammades av SVT Västnytt som bland annat intervjuade den dåvarande kommunpolitikern – Mikael Larsson.

– Man ska inte underskatta den drivkraft som skapades när vi fick uppmärksamhet kring vår bottennotering. Det innebar att frågan fick stort fokus internt och vi förstod att vi behövde agera, säger Mikael Larsson.

Lösningen för Marks kommun blev att stödja både fiberföreningar och etablera ett eget stadsnät. Nu – fem år senare – har tre av fyra hushåll tillgång till snabbt bredband via fiber.

När Mikael Larsson några år senare valdes in i riksdagen var det självklart att önska just en post i Trafikutskottet, där bredbandsfrågan hanteras, när fördelningen av utskottsplatser skulle fördelas.

– Jag vet hur viktigt det är att ha tillgång till en väl fungerande infrastruktur, oavsett om det är bredband eller järnväg. Efter att ha varit engagerad i fiberfrågan både i bygdens egen fiberförening samt på kommunnivå så visste jag att det var de frågorna jag ville arbeta med även i riksdagen, säger han.

Centerpartiet är efter valet 2018 stödparti till Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det innebär att de har en avgörande roll i de budgetförhandlingar som genomförs mellan de fyra samarbetspartierna. Men trots att bredbandsfrågan länge legat Centerpartiet varmt om hjärtat så ser det totala offentliga stödet till bredbandsutbyggnaden ut att minska under de kommande åren.

Mikael Larsson vill ändå lyfta fram vikten av att inte tulla på nuvarande bredbandsmål genom att sänka ambitionsnivån för de återstående hushållen och företagen på landsbygden.

– Jag skulle absolut vilja att fler inom politiken lyfter bredbandsfrågan. Lantbruksmedia skriver ofta om bristen på uppkoppling men även andra branscher behöver driva på för att få ökat genomslag debatten, säger Mikael Larsson.


Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: Rickard Hultin. 

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.