CESAR2 fortsätter att utvecklas för att underlätta affärer mellan stadsnät och operatörer ytterligare

Inför 2020 hade teknikrådet för CESAR2 planerat ett flertal arbeten för att vidareutveckla och förbättra tjänsten. På grund av rådande samhällssituation har vissa arbeten behövt flyttas fram. Ett flertal arbeten är däremot redan i gång som syftar till att göra automatiseringen av affärer mellan operatörer och stadsnät ännu bättre.

Tjänsten CESAR2 är en handelsplats för förbindelser och tjänster baserat på fiber. I tjänsten är affärsprocessen och produkterna standardiserade med ett gemensamt avtalspaket för att göra affärerna mellan operatörer och stadsnät enklare och smidigare. CESAR2 visualiserar kartor med information om anslutningspunkter (noder som ansluter fastigheter till nätet), områdesnoder (noder som ansluter anslutningspunkter) och produktområden (produkter, exempelvis svartfiberförbindelser och inplacering). Den här informationen möjliggör för operatörer att snabbt hitta säljare, det vill säga en nätägare, för just deras intresseområde. När operatörer sedan har hittat en passande säljare kan de enkelt skicka en köpförfrågan via tjänsten.

För att CESAR2 ska fungera som det självklara valet för operatörer vid en köpsituation måste stadsnäten se till att importera den nödvändiga informationen om deras anslutningspunkter och områdesnoder samt skapa produktområden. Stadsnätsföreningen har vid ett flertal tillfällen lyft vikten av att genomföra det här arbetet då det innebär ökade affärsmöjligheter för stadsnäten. Föreningen har även möjlighet att stödja stadsnäten vid import via Rasmus Rahm, teknisk projektledare på Svenska Stadsnätsföreningen. Information i form av instruktionsfilmer finns även att tillgå på föreningens hemsida, ssnf.org.

CESAR2 utvecklas konstant för att förbättra och utveckla nya funktioner. På grund av coronapandemins påverkan på Stadsnätsföreningens verksamhet har det emellertid varit nödvändigt att minska budgeten för tjänstens utveckling under 2020. Därför har vissa arbeten som var planerade att genomföras under året flyttats fram till 2021 och 2022, exempelvis beställning av förbindelser via API och våglängdsprodukter.

– Det är beklagligt att vi inte kan genomföra allt det arbete som vi hade planerat för i år. På grund av att vi nu skjuter upp en del arbete får stadsnäten däremot möjlighet att komma i kapp med det arbete som de behöver utföra för att göra CESAR2 till en ännu bättre handelsplats mellan operatörer och nätägare, säger Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen.

Trots omständigheterna genomförs ändå ett flertal arbeten under 2020. Fokuset ligger på att göra automatiseringen av affären ännu bättre genom att arbeta in mer kompetens i CESAR2. Bland annat har anslutningspunkterna kompletterats med möjligheten att fastställa en anslutningsstatus. Dessa statusar berättar om en anslutningspunkt är klar för leverans (OnNet), förberedd men ännu inte färdigställd (NearNet) eller om det inte finns någon anslutningspunkt i dagsläget men intresse finns hos nätägaren att bygga inom snar framtid (OffNet). Det här möjliggör även för ägaren att kunna prissätta utefter anslutningspunktens status.

– I och med det här arbetet får man en automation i flödet. Det innebär att en operatör direkt kan kolla upp en adress och få ett pris och information om anslutningspunktens status och vilken nod du måste vara inplacerad i för att kunna avropa ett satt pris, säger Jimmy Persson.

Utöver status för anslutningspunkter tillkommer ytterligare en ny funktion där man kan beskriva ändamålet i en svartfibertjänst. Det innebär att ett företag kan beställa anpassad fiber för olika syften och målgrupper och därmed få ett bättre pris för tjänsten. Svartfiber solo är ett exempel på en sådan svartfibertjänst tillägnad företag. Produkten är begränsad så att vidareförsäljning inte får ske och därmed blir priset mycket lägre än en vanlig svartfibertjänst.

– Ett annat exempel på en anpassad svartfibertjänst som vi har arbetat med i år är Svarfiber accesstransport. Syftet med den här förbindelsen är att den kan stödja högeffektlaser och bandbredder över 400 gigabit per sekund. En sådan typ av förbindelse har höga krav på rengjorda kontakter och kräver mindre vidarekopplade förbindelser än en vanlig svartfibertjänst, säger Jimmy Persson.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

cesar2-vitbakgrund-mindre.png


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.