Charlotta Sund om sin tidigare karriär på Ericsson och de nya möjligheterna som vd och koncernchef på Tekniska verken

Charlotta Sund har en lång och händelserik karriär på Ericsson bakom sig. I dag är hon vd och koncernchef på Tekniska verken i Linköping, en befattning som hon anser bjuder på nya spännande utmaningar.

Sedan april 2018 är Charlotta Sund vd och koncernchef på Tekniska verken. Innan hennes nuvarande befattning var hon på Ericsson där hon tillbringade nästan 25 år i olika befattningar. Under dessa år lyckades hon, som hon själv uttrycker det, att klättra från botten till toppen.

– Under mina år på Ericsson jobbade jag med allt från olika applikationssystem, fiber till mobilsystem. Det gör man när man jobbar på Ericsson, inte minst om man sitter med i koncernledningen som jag. De sista åren ansvarade jag för Ericssons satsningar på andra industrier och även Internet of Things, IoT. Innan det jobbade jag med regionen norra Europa och Centralasien som sträcker sig från Grönland till Mongoliet och innefattar 22 länder och 11 tidszoner, säger hon.

Man kan anta att steget från Ericsson, en global och privat aktör, till Tekniska verken, en regional och offentlig aktör, innebar en stor omställning. Det är emellertid inget som Charlotta Sund funderar speciellt mycket på då hon ser många likheter mellan arbetsplatserna.

– Ibland kan jag uppleva en viss frustration över de begränsningar som det innebär med den ägarkonstellationen vi har eftersom jag inte är van vid det. Jag har dock en väldigt stor respekt för hur bolagen styrs i Linköping, och de har varit väldigt framgångsrika. Annars ser jag ingen större skillnad. Vi ska till exempel leva upp till ett hållbarhetsmål som består av att vi ska vara en god samhällsaktör och se till att vi levererar på hållbarhet och miljö, men om jag jämför med min tid på Ericsson så var det samma där. Man kan inte vara en dålig samhällsaktör längre, vare sig om man är en offentlig eller privat aktör.

Under Charlotta Sunds tid på Ericsson fick hon möjlighet att jobba med världens alla länder vilket var berikande, men efter 25 år av resande började hon att ledsna. Därför var befattningen på Tekniska verken ett bra nästa steg i karriären då hon fick möjlighet att jobba mer lokalt, men även för att befattningen erbjöd chansen att utveckla sin kompetens ytterligare.

– Från ett personligt perspektiv så kan jag väl känna att jag inte direkt längtar efter att resa mer i mitt liv. Det som dock lockade mest med Tekniska verken var att komma in i en annan industri och ta med mig den kompetens jag har sedan tidigare och mixa den med all den kompetens som finns här. Sedan är det fantastiskt att kunna utföra det vi pratar om, det vill säga att man kan bestämma sig för att testa IoT och så kan vi göra det på vår egen verksamhet. Man har allting på nära avstånd, och det finns ju en smidighet och snabbhet i det.

Eftersom Charlotta Sund bland annat ansvarade för IoT på Ericsson är dessa erfarenheter något hon har tagit med sig till sin nya befattning på Tekniska verken.

– När det kommer till IoT gör vi framförallt mycket med dotterbolaget Utsikt Bredband, Linköping kommuns stadsnät. Tillsammans med dem har vi bland annat börjat med IoT-lösningar för att effektivisera vår egen verksamhet, och där tittar vi såklart mycket på elnäten och även vattenledningssystemet. Eftersom vår verksamhet omfattar så många olika områden har vi fantastiska möjligheter att förändra och effektivisera, och vi har även den kompetensen, inte minst via Utsikt Bredband och vår IoT-enhet, för att klara av det på ett alldeles fantastiskt sätt.

Vad tror du kommer att hända framöver inom IoT-området?

– Jag tror att man kommer kunna använda IoT-lösningar i en större utsträckning för att få mer kritiska verksamheter, alltså kritiska utifrån människors säkerhet då det kan få ödesdigra konsekvenser om något fallerar. Men det kräver ännu högre säkerhet, trygghet i att allting fungerar, backup-system och så vidare, säger hon.

Angående dotterbolaget Utsikt Bredband och de övriga stadsnäten i Sverige anser Charlotta Sund att de överlag fyller en viktig roll i bredbandsutbyggnaden. Innan hennes tid på Tekniska verken hade hon en bra överblick över bredbandsutbyggnaden, inte minst eftersom hon även har varit ansvarig för Norden under sin tid på Ericsson.

– Jag tycker att Utsikt Bredband gör ett fantastiskt jobb, och de fyller en viktig roll som den samhällsbärande infrastruktur som jag anser att fiber är. När man kollar på Norden så sticker Sverige ut i jämförelse med de andra länderna när det kommer till bredbandsutbyggnaden, och som vi resonerar tillsammans med de kommuner som vi har förmån att jobba med så ska vi fortsätta att investera för fullt de kommande åren framöver och nå den nationella bredbandsstrategin. Vi har ju även ett stort ansvar att se till att de samhällsbärande funktionerna inom kommunerna digitaliseras och inte minst det jag ansvarar för, att Tekniska verkens verksamhetsområden digitaliseras ytterligare, säger hon.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020. 

Om Tekniska verken

Tekniska verken ägs av Linköpings kommun och är ett regionalt bolag som tillhandahåller och utvecklar ledningsbunden infrastruktur och energilösningar. De levererar tjänster som elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel till privat- och företagskunder. Med visionen om att bygga världens mest resurseffektiva region har de ett stort hållbarhetsfokus inom samtliga delar av bolaget.