Stort intresse för Sverige som bredbandsland – men fortsatt svårt att förstå stadsnätens roll

Det europeiska samverkansorganet Berec spelar en avgörande roll i arbetet med att säkerställa att telekomlagstiftningen i EU:s medlemsländer harmoniseras. I sin roll som ordförande för Berec har Dan Sjöblom, generaldirektör på Post- och telestyrelsen, en viktig roll i dess arbete.

Som ordförande är Dan Sjöblom med och leder samverkansorganets arbete. Under 2020 har Berec stort fokus på att övervaka medlemsländernas implementering av den nya telekomkodexen. Medlemsländerna har fram till årsskiftet på sig att anpassa sina egna lagar efter EU:s nya kodex.

Den nya kodexen lyfter fram både vikten av öppna nät och förbättrad tillgänglighet till svartfiber. Frågor som inte alltid varit självklara bland övriga medlemsländer men där Sverige av flera anses som föregångsland. Och trots att kännedomen om Sveriges goda fiberutbyggnad är välkänd på EU-nivå så finns det desto mer frågetecken kring den svenska bredbandsmodellen där kommunala stadsnät agerar som marknadsaktörer.

– Vi får ofta förklara stadsnätsmodellen. Det är svårt att förstå en marknad som man själv inte är närvarande på. Kommunala bolag är inte lika vanligt i andra länder. Men jag får samtidigt höra mycket positivt över att Sverige har så pass många nätägare, säger Dan Sjöblom.

Och trots att PTS i dialogen med både Berec och EU-kommissionen arbetar aktivt för att beskriva den svenska stadsnätsmodellen med olika värdenivåer så tror Dan Sjöblom att det skulle gynna stadsnäten att engagera sig mer på EU-nivå.

– Det är alltid bra att svara både på remisser och vid konsultationer. De som fattar besluten gynnas alltid av att få en allsidig bild och det är bra att både få en beskrivning av regleringsmyndigheten och marknadsaktörerna direkt, säger han.

Utöver att säkerställa att de olika medlemsländernas telekomlagstiftning harmoniseras så har Berec en viktig roll i arbetet med att säkerställa de olika regleringsmyndigheternas oberoende. Ett område där Berec tvingats sätta ner foten och agera i större utsträckning än tidigare.

– För oss är frågan om oberoende för de olika regleringsmyndigheterna jätteviktig. Exempel på incidenter under de senaste åren är när kollegor på PTS motsvarigheter i andra länder plötsligt får sluta och då kan det ibland finnas skäl att utreda vad som hänt i frågan. Så sent som under sommaren tog Berec fram ett uttalande om vikten av oberoende regleringsmyndigheter, säger Dan Sjöblom.

I en tid då frågor om oberoende och öppenhet är högt upp på den politiska agendan tror Dan Sjöblom att även nätneutralitet kommer få ökat fokus. För hans egen del avslutas ordförandeskapet vid årsskiftet då ett annat medlemsland tar över ordförandeklubban. PTS engagemang på EU-nivå och inom Berec kommer dock att fortsätta i form av representation i olika arbetsgrupper och utskott.


Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: PTS.  

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.