Fem IoT-trender som driver förändring 2020

Av: Jimmy Persson, Svenska Stadsnätsföreningen

När vi ser in i 2020 kan vi börja förstå vilken effekt IoT och andra lösningar byggda på mobilitet kommer att ha i olika branscher. Därmed kommer implementeringen av dessa IoT-lösningar att spela en växande roll i affärsapplikationer och i det övriga samhället.

Ericsson förutspår i deras senaste mobilitetsrapporten att det i slutet av 2019 kommer att finnas 1,3 miljarder mobila IoT-anslutningar över hela världen. År 2025 förväntas detta antal vara cirka 5 miljarder. Det beräknade ekonomiska värdet som ska genereras av IoT globalt kommer att uppgå till cirka 35–100 miljarder svenska kronor per år fram till 2025.

Med detta som bakgrund nämner jag fem trender som branscher och företag bör ta med sig i sin digitaliseringsresa. Det finns självklart fler områden än dessa som är viktiga att ta med i beaktande.

 

Edge computing

När företag blir ”digitaliserade” och möjliggör fler anslutna maskiner, sensorer och lösningar kommer den nuvarande datorkraften som görs i molnet inte att vara snabb nog för att optimera prestanda i realtid. För att övervaka, analysera och optimera anslutna IoT-applikationer kommer företag att behöva datorkraft nära applikationen och användare. Edge computing, det vill säga datorkraft i noder och siter nära användare, skapar en möjlighet för leverantörer av kommunikationstjänster att skapa tjänster med hög kapacitet och låg fördröjning i kombination med banbrytande programvara som artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). Dessa tjänster möjliggör för företag att skapa innovation, utveckling, anpassning och ändrade processer av sina tjänster och produkter för att direkt ge en större avkastning och bättre resultat.

 

Anpassning blir verklighet

År 2020 kommer den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, att få fart genom den fortsatta spridningen av 5G och IoT. Detta kommer att stödja innovationer inom bland annat robotteknologi och AI som blir alltmer inom räckhåll för fler företag och organisationer. Detta kommer att ha en stor inverkan på tillverkningen i många vertikaler såsom fordon, elektronik och textilindustrin där den traditionella monteringslinjen blir mer modulär.

Genombrott inom digitalisering och automatisering möjliggör full digital tillverkning, vilket gör att produktionen kan byta inriktning och spår utan störningar. Detta kommer att driva så kallad ”hyperanpassning”, en sorts anpassning så att slutkundens produkt kan anpassas efter specifika krav samtidigt som de uppfyller kraven för industriell tillverkning.

 

IoT-säkerhetsfrågor fortsätter att öka för de oförberedda

Eftersom ny mobilitet, cloud computing, IoT och andra tekniska framsteg driver digital transformation över alla företag kommer mängden anslutna enheter exponentiellt att öka mängden data som överförs. I och med detta öppnas även värdefulla nya åtkomstpunkter upp för cyberattacker.

Många IoT-lösningar har redan implementerats inom företag. Det behövs därför kraftfulla rekommendationer om hur man kan mildra risken och övervinna säkerhetsutmaningarna. Det är dock mycket svårare att säkra enheter efter distributionen än att göra det från början. Företag i alla storlekar, inklusive nätoperatörer, måste vara beredda på att hålla kritisk verksamhet igång och etablera säkerhetslösningar för att skydda sina affärs- och uppdragskritiska applikationer redan från början. Till hjälp finns till exempel Robust & Säker IoT, ett branschgemensamt initiativ med syftet att försöka säkerställa ett minimikrav för IoT-säkerhet och dess system genom erfarenhet från EU:s cybersäkerhetsmyndighet ENISA, National Institute of Standards and Technology, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra stora aktörer och organisationer specialiserade inom cybersäkerhet.

 

Global anslutning blir ett måste

När världen blir mer global och anslutna enheter tillverkas i ett land, distribueras i ett annat och reser med många andra är behovet av omedelbar och alltid-på-anslutning av största vikt, oavsett var en enhet är placerad. Till exempel såg Brighter, ett svenskt hälsoteknikföretag, ett behov av en ansluten insulindispenser som skulle prova blod, mäta glukos och injicera medicin för att optimera och förbättra behandlingarna.

Det kan emellertid vara svårt att hantera enheter som alltid måste vara uppkopplade för att nå exempelvis en molntjänst för att fungera. När du reser över landsgränser blir detta en teknisk utmaning eftersom antalet mobila nätverk som enheten måste ansluta till varierar dramatiskt. Detta måste lösas i en global värld, och i detta fall löste Brighter detta med Ericsson.

Det finns ett behov av ett helt globalt anslutningsfotavtryck för IoT i våra dagliga liv. Globala anslutningsplattformar blir nu ett måste för att inte bara säkerställa ständig uppkopplad anslutningshantering, utan också för att mäta prestanda, användning och andra insikter som kan vara värdefulla för företag som vill expandera globalt och få större affärsresultat.

 

Hållbarhet är i centrum

Parisavtalet, som undertecknades 2016 med fokus på att begränsa klimatförändringar genom att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader Celsius, har fått större fokus för alla runt om i världen. Eftersom hållbarhetsinsatser har blivit en viktig affärsprioritet kan användningen av digital teknik som IoT påskynda minskningen av de globala utsläppen med upp till 15 procent fram till 2030 enligt ett flertal rapporter. För åstadkomma denna minskning måste hela branschsegment, som inkluderar både infrastrukturägare, leverantörer och kunder, arbeta tillsammans med hållbarhet och skapa robusta samhällsfunktioner i sin vardag och sin vilja att snabbt digitalisera gamla funktioner och processer.


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020.