Fem organisationer i gemensamt bredbandsupprop

I Sverige är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar närmare hälften av landsbygdsborna anslutning. I syfte att synliggöra behovet av fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden lanserar nu Byanätsforum, Företagarna, Hela Sverige Ska Leva, Lantbrukarnas Riksförbund samt Svenska Stadsnätsföreningen ett gemensamt 10-punktsprogram med bredbandspolitiska förslag samt namninsamlingen Bredbandsuppropet.

Bredbandsuppropet ställer krav på att den digitala klyftan mellan stad och land sluts och att regeringen genomför nödvändiga regeländringar och budgettillskott som behövs för att nå målet om snabbt bredband till alla senast 2025. De insamlade namnunderskrifterna kommer att överräckas till ansvariga ministrar, digitaliseringsminister Anders Ygeman och landsbygdsminister Jennie Nilsson.

I en gemensam debattartikel som publicerats både på DN Debatt och i landsortsmedia lyfter företrädare fram behovet av fortsatt fiberutbyggnad. Ur den gemensamma debattartikeln: ”Att tro att landsbygdens behov av att nyttja digitaliseringens möjligheter skiljer sig åt från stadens är fel. Digitaliseringen kan i stället hjälpa till att kompensera för långa avstånd och avlägsna marknader. För de gröna näringarna skapas möjligheter till nya affärsmodeller samt effektivare och mer precis produktion, såsom uppkopplade lantbruk och bättre logistik i skogsbruket.”

Inom ramen för det 10-punktsprogram som de fem organisationerna enats kring lyfts också behovet av att inte ersätta fiberutbyggnaden med enklare alternativ fram. Att fiberutbyggnaden också når landsbygden bedöms vara en förutsättning för att stad och land ska ges likvärdiga förutsättningar att kunna ta del av landsbygdens villkor.

Övriga frågor som lyfts är behovet av:

  • Ytterligare stödmedel
  • Rättvist regelverk vid utdelning av stödmedel
  • Enklare tillståndsgivning
  • Regelverk som möjliggör effektiv utbyggnad

UNDER HÖSTEN KOMMER BREDBANDSUPPROPET att fortsätta sitt arbete med att öka förståelsen för fortsatt bredbandsutbyggnad. Mer information om arbetet finns på bredbandsuppropet.se.

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.