Fiberutbyggnaden i Finland

Svenska fiberaktörer etablerar sig på finska marknaden med hjälp av Business Sweden och Stadsnätsföreningen


I takt med att det finska fibernätet byggs ut i allt snabbare takt har även entreprenörer inom den svenska telekomsektorn intresserat sig för grannlandet i öster. Under de senaste årens fiberboom har många entreprenörer byggt upp både kompetens och erfarenhet av att bygga ut bredband och förhoppningen är nu att kunna erbjuda sina tjänster även i Finland.

Stadsnätsföreningen har tidigare samarbetet med Business Sweden för att hjälpa svenska fiberentreprenörer att etablera sina verksamheter i Italien och Tyskland. Nu är har turen kommit till den finska marknaden och intresset från branschen har varit stort. De företag som sedan väljer att etablera sin verksamhet i Finland kan vänta sig att få både rådgivning och möjlighet att få hjälp med kartläggning av den finska marknaden.

– Vår roll är att bistå både stora och mindre bolag vid internationell expansion. Vi har ett komplett utbud av tjänster som täcker hela processen, från att identifiera de mest relevanta marknaderna och utveckla en strategi till att hitta nya kunder och partners. I fallet med Finland så är mycket likt Sverige men kunskaperna i både svenska och finska skiljer sig åt och det underlättar om det finns finsktalande personer som är med i dialogen, säger Maximilian Richter, rådgivare på Business Swedens lokala kontor i Helsingfors.

Hur går man då tillväga för att få hjälp av Business Sweden?

– Man kontaktar oss för vi påbörjar alla projekt med en dialog där vi tydliggör det individuella bolagets behov. Utifrån det så kommer vi fram till hur vi kan hjälpa i det aktuella bolaget, säger Maximilan Richter.

 

Vill du ha mer information om Stadsnätsföreningens samarbete med Business Sweden och om kommande aktiviteter inom området. Kontakta: kansli(at)ssnf.org.

 

 

Finland långt efter i fiberracet


Runt om i Europa byggs fiberbredband men Finland ligger fortfarande långt efter. Enligt statistik från den finska myndigheten Transport- och Kommunikationsverket hade enbart 40 procent av hushållen ett fast bredbandsabonnemang med en hastighet på 100 Mbit/s eller högre 2019.

Den finska bredbandsmarknaden har länge präglats av tjänster baserade på mobilnätet eller via kabel- eller kopparnätet. Men under de senaste åren har efterfrågan på fiberuppkopplingar ökat stadigt och under 2019 var cirka hälften av alla bredbandsabonnemang via fibernätet. Sedan 2010 finns också ett statligt stödprogram för bredbandsutbyggnaden där områden som inte bedöms få bredband på kommersiell väg före 2025 kan ansöka om medel.

Vid sidan om telekomoperatörerna så finns det även privata initiativ, likt de svenska byanäten, som arbetar för att bygga ut fibernätet till hushåll och företag. Långt fram inom digitalisering trots bristande bredbandstillgång.

När EU rankar sina medlemsländers i sitt digitala index, DESI, hamnar Finland ändå i topp. Där mäts inte bara tillgång till bredband utan även offentlig digitalisering och hur stor andel av befolkningen som nyttjar internet.

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020. 

Finland2.JPG