Halmstad stadsnät fick pris för projekt om digitaliserade lägenheter

Tillsammans med Halmstads fastighetsbolag och kommunens hemvårdsförvaltning har Halmstad stadsnät tilldelades priset för mest samhällsnyttiga e-tjänst. De smarta lägenheterna invigdes redan 2018 och har en mängd funktioner som exempelvis automatisk belysning längs väggarna, digital spisvakt, vattenmätare och lås på dörrar.

– Satsningen på smarta hem är ett sätt att förenkla arbetet inom hemvården för vårdgivaren, samtidigt som det underlättar och ger möjlighet för äldre att bo hemma längre. Även säkerheten i hemmet ökar i och med de hjälpmedel som är till för att underlätta och stödja vid behov, säger Erik Eriksson, vd på Halmstad Stadsnät.

En viktig framgångsfaktor, enligt Erik Eriksson, är att flera kommunala nyttigheter tillsammans med kommunen har samverkat i projektet. På så vis har varje verksamhets kompetens tillvaratagits redan under projektfasen.

– Med den digitala infrastrukturen kan man göra underverk, under förutsättning att man har kontroll på datat som genereras. En förutsättning är att man nyttjar sina stadsnät fullt ut inom kommunen. Våga tänka annorlunda, våga utmana och var extremt rädd om rådatat inom kommunen är min slutsats från det här projektet, säger Erik Eriksson.

Lägenheterna som prisats riktar sig till en äldre målgrupp. Förhoppningen är att de olika digitala lösningarna som finns i lägenheten ska göra boendet tryggare, både för den äldre men även anhöriga.

Även Hälsoteknikcentrum vid Högskolan i Halmstad har haft en roll under projektets gång och deras förhoppningen är att sprida konceptet vidare till fler kommuner i regionen.

– Vi jobbar intensivt med att tillsammans utveckla nya vårdformer och det är ett fantastiskt samarbete med kommunerna i Halland. Vi har redan ett tätt samarbete med Hemvårdsförvaltningen kring de digitala äldrelägenheterna. Det samarbetet kommer att intensifieras när vi ska utveckla nya lösningar för en mer individualiserad vård tillsammans med Regionen Halland, kommunerna och näringslivet, säger Anne-Christine Hertz, verksamhetsledare på Hälsoteknikcentrum Halland, i ett pressmeddelande.

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020.