IP-Only vill bygga bort det digitala utanförskapet på landsbygden – med hjälp av ökat stödmedel och samverkan med stadsnäten

I början av februari fusionerades IP-Only med GlobalConnect, ett företag som även de ägs av investmentbolaget EQT. I samband med sammanslagningen tillträdde Regina Donato Dahlström rollen som Sverige-vd. Hon menar att sammanslagningen är ett naturligt steg för IP-Only för att bli en mer utpräglad infrastrukturleverantör och därmed bli mer relevant för företag och hushåll.

Som Sverige-vd har Regina Donato Dahlström operativt ansvar för den svenska verksamheten som går under varumärket IP-Only. Under sin nästan 20 år långa karriär inom telekombranschen har hon bland annat varit vd för Halebop och affärschef på Skanova. Enligt Regina Donato Dahlström har hon under sin karriär haft privilegiet att arbeta i offensiva verksamheter som utmanat marknaden.

 – Mina tidigare arbetsplatser har utmanat gamla och etablerade företag som har lång erfarenhet men kanske saknar glöden och framåtviljan som jag trivs med. Den här energin tar jag med mig till min nya roll samtidigt som jag nu agerar i en koncern med både ekonomiska muskler och stor kunskap. Många sammanslagningars första tanke är synergier, hos oss är den tillväxt, säger hon.

Under förra året var IP-Only den aktör som efter stadsnäten, som sammantaget investerade 4,1 miljarder kronor, investerade mest i fiberinfrastruktur. Totalt investerade företaget 2,41 miljarder kronor, vilket var en ökning från föregående år. Trots de ökade investeringarna fortsatte kritiken gällande förseningar i fiberutbyggnaden. Regina Donato Dahlström menar att de under året tagit sig an stora utmaningar som i dag har resulterat i att IP-Only har blivit en verksamhet med ökad kontroll och kvalitet.

– Det här utvecklingsarbetet hade förmodligen inte skett utan dessa historiska utmaningar. Samtidigt som vi tagit förseningarna på största allvar har de i många fall varit naturliga. Det är många och små förändringar som gjort att vi i dag är det företag som ansluter flest hushåll på landsbygden, säger hon.

För att uppnå det nationella målet om snabbt bredband till alla hushåll och företag har IP-Only fört dialog och samarbetat tillsammans med stadsnät, kommuner och regioner genom åren, vilket de planerar att fortsätta med. Regina Donato Dahlström anser även att det kommer krävas mer stödmedel för att bygga ut fiber till alla som hon menar är det logiska förstahandsalternativet för att så många som möjligt ska få tillgång till en snabb, säker och stabil uppkoppling och för att näten ska klara av framtidens välfärdstjänster.

– Vi har länge haft bra dialog med stadsnät, kommuner och regioner. Ingen aktör kan ensam bygga ut det snabba bredbandet till alla hushåll. Vi behöver vara pragmatiska och flexibla i dessa diskussioner och aldrig glömma bort det viktigaste, att alla förtjänar en snabb och säker uppkoppling. Vägen dit kan vara olika där vi gärna tar ett ökat ansvar, säger hon.

Hur tänker ni kring er fiberutbyggand framöver?

– Vi kommer fortsätta att investera miljarder kommande år, men vi kan inte ensamma bygga bort det digitala utanförskap vi nu ser på landsbygden. Vi behöver rätt förutsättningar, säger Regina Donato Dahlström.


Regina Donato Dahlström. 

 

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: IP-Only. 

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.