Larmtjänst lanseras i Karlstads öppna stadsnät

Utbudet i de öppna näten påminner i stort om hur det såg ut för både tio och tjugo år sedan. Fortfarande är det tv- och internettjänster som dominerar utbudet. Men på Karlstads El- och Stadsnät breddar man nu tjänsteportföljen och från och med våren kan kunderna även erbjudas larmtjänster.

Och även om en digital larmtjänst inte verkar revolutionerande i sig själv så är det enligt stadsnätschefen Elin Bertilsson det största som hänt stadsnätets produktportfölj sedan starten på 90-talet. Och floran av olika tjänsteleverantörer väntas bli en allt viktigare konkurrensfördel framöver. Både från stadsnätens sida som vill locka kunder till näten men också utifrån tjänsteleverantörernas perspektiv som är beroende av att kunderna lockas av deras erbjudanden.

– Det här är jätteviktigt för att slutkunden önskar sig ingen glasfiber utan det är tjänsterna som lockar. Då måste vi också möta upp kundens förväntningar på utbud, säger Elin Bertilsson.

Den larmtjänst som nu lanseras drivs av företaget Omnipoint. Bolaget erbjuder olika typer av larmlösningar och är därför ingen traditionell tjänsteleverantör som även erbjuder tv- och internet. Och Elin Bertilsson utesluter inte att fler bolag, som har sin bas inom andra näringsgrenar, börjar konkurrera med de traditionella tjänsteleverantörerna.

– De aktörer som i dag erbjuder tv- och internettjänster i de öppna näten behöver fundera över sin egen produktutveckling. Det kan vara i egen regi eller om de skapar paketerbjudanden med externa aktörer. Just vilka typer av tjänster som en aktör erbjuder tror jag kommer att vara en avgörande konkurrensfaktor i framtidens öppna nät, säger Elin Bertilsson.

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020.