Ledare: Nytt normalt läge

Aldrig har väl samhället förändrats så snabbt på så kort tid. Om någon hade beskrivit att vi skulle spendera en stor del av vår arbetstid under 2020 hemifrån, enbart umgås i mindre konstellationer och utan en enda jobbresa så tror jag få av oss trott att en sådan omställning var möjlig. Men vi är mer anpassningsbara än vi tror och jag hoppas att vi tar med oss den inställningen när vi nu blickar framåt mot kommande verksamhetsår – för den kommer att behövas.

För pågående pandemi kommer att prägla vårt samhälle under lång tid framöver. Ett exempel på det är Kommunsverige som tvingats stöpa om flera av sina verksamheter till digital form under det senaste halvåret där gymnasieskolan är det mest långtgående exemplet. Även andra verksamhetsgrenar har tvingats till en digital rivstart och jag tror att tempot i den digitaliseringsresan kommer vara fortsatt högt även framåt oavsett eventuella lättnader i restriktioner. Med andra ord har vi ett nytt normalt läge.

För oss som arbetar med digitaliseringsfrågor kan ju det här ses som en möjlighet. Men det skriande behovet av att digitalisera alltifrån hemtjänst till skola illa kvickt kan också öka risken för kortsiktiga lösningar som varken är hållbara eller ekonomiska över tid.

Även om en snabb digitalisering innebär en mängd möjligheter för vår bransch så ökar också risken för ett nytt Klondike. Kanske är det till och med så att försenade projekt, förväntningar som inte infrias och besvikna kunder på grund av bristande samarbetsförmåga inom vår egen bransch är ett större hot mot kommunernas digitalisering på lång sikt än bristen på pengar.

Vad kan vi då göra för att minska risken för en sådan utveckling? Jag tror vi måste inse att samverkan är nyckeln till framgång även inom det här området. När vi pratar samverkan så syftar vi ofta samarbete mellan stadsnät runt om landet. Men i det här fallet så är det så många fler aktörer inblandade än bara nätägare. Det kan vara aktörer som vi inte är vana vid att samarbeta med i andra sammanhang. Det kan också innebära att vi måste samverka med bolag som i andra segment kan vara våra konkurrenter.

Hur lång tid har vi då på oss att börja samverka och bli bättre på branschdialog? För att återkoppla till rubriken om vikten av att vara snabbfotad så tror jag att vi alla inser att vi egentligen borde gjort det här för länge sedan. Men bättre sent än aldrig och jag hoppas att en positiv lärdom av nuvarande pandemi är att vi blivit bättre på att både tänka om och tänka nytt.

Jörgen Svärdh
Ordförande, Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en ledare från magasinet Stadsnätet, september 2020.