Ledare: Utan fiber fungerar inte 5G!

Det råder lite av en 5G-hets i Sverige, i alla fall bland mobiloperatörerna själva som under våren och sommaren lanserat att de nu startar upp sina 5G-nät. Det trots att Post- och telestyrelsen, PTS, skjutit fram frekvensauktionen till november. Med andra ord så borde väl nät inte ha kunnat startats upp ännu?

Det som skett är att operatörerna i några fall boostat vissa frekvenser inom 4G och i åtminstone ett fall har man använt gamla Wimax-frekvenser, tillstånd som ska återlämnas till PTS för att göras om till 5G. PTS har för övrigt agerat mot den mobilaktören där de anser att operatören bryter mot lagen när de redan nu använder Wimax för 5G.

En annan faktor är att ingen mobiloperatör kan vara helt hundra på att erhålla en 5G-licens även om de gett högsta budet då de måste bli godkända av Säpo och Försvarsmakten. Så länge inte ryssarna eller kineserna köper en alltför stor aktiepost i TeliaSonera så kan de nog vara säkra på att bli godkända. Men hur ser myndigheterna på norska Telenor i pandemins tider? Hur ser de på Tre? Men det är klart, Tre är väl förankrade i svenskt näringsliv och inom politiken genom Wallenbergsfären. Men vad händer om de i framtiden får ett attraktivt bud på bolaget?

Jag kan förstå att operatörernas styrelser och bolagsledningar blir lite stressade då det handlar om aktieägarvärde men också om ranking bland operatörer globalt när vi i media var och varannan dag kan läsa att Sverige ligger efter i 5G-utbyggnaden och hur långt fram andra länder ligger i planeringen av sina 5G-nät. Ivrigt påhejat av Ericsson.

En mycket intressant fakta som borde lugna operatörernas egen 5G-hets är de svenska kundernas uppfattning om 5G. Enligt en undersökning Tre låtit göra nyligen så svarade 66 procent att de i ”ganska låg grad” eller ”mycket låg grad” känner till vad som skiljer 4G och 5G åt.

Jag har två råd till mobiloperatörerna.

  1. Var inte oroliga, för även om ni just nu ligger efter i 5G-utrullningen så ligger vi i topp i världen när det kommer till fiber. Och det är fiber som är det fundamentalt viktigaste för att 5G ska fungera i ett utbyggt skede. Så när väl 5G-utrullningen kommer igång är jag övertygad om att det kommer att gå rekordsnabbt att nå världsklass även för mobilnäten i Sverige. Många andra länder kommer att ha stora utmaningar när användningen och bandbreddsbehovet ökar.
  2. Marknadsför 5G som en del av en helhet inklusive fiberinfrastrukturen. Ni vet mycket väl fiberns betydelse men det gör inte politiker generellt sett, ännu mindre konsumenter eller företagskunder. Vi möts redan alltför ofta av kommentarer från dessa om att nu kan vi strunta i fiber och i stället vänta på 5G. Men så är det ju inte, tvärtom behöver vi ännu mer fiber.

Vi hör digitaliseringsminister Anders Ygeman prata om hur 5G kan rullas ut på landsbygden. Men för att lyckas med det behövs det byggas ut ett grundläggande fibernät hela vägen vilket inte händer utan ett omfattande statligt stöd, något som vi tillsammans med LRF, Företagarna, Hela Sverige ska leva samt Byanätsforum har lyft fram i en serie debattartiklar under sommaren.

Så därför hoppas jag att mobiloperatörerna vill vara med och dra sitt strå till stacken i debatten och påverkansarbetet så att vi kan få ett bredband i världsklass både i den fasta och mobila infrastrukturen.

Mikael Ek
Vd, Svenska Stadsnätföreningen

 

Det här är en ledare från magasinet Stadsnätet, september 2020.