Ny rapport: Stadsnäten fortsätter investera miljardbelopp på bredbandsutbyggnad

Trots rapporter om att hela bredbandsmarknaden minskat sina investeringar så räknar de kommunala stadsnäten med att satsa miljardbelopp på fiberutbyggnad under 2020, enligt en rapport framtagen av Svenska Stadsnätsföreningen.

Stadsnätsundersökningen är en statistikrapport som tas fram av Svenska Stadsnätsföreningen och innehåller uppgifter om stadsnätens verksamhet. Rapporten visar att stadsnäten planerar att investera 3,8 miljarder kronor i fiberutbyggnaden under 2020.

I rapporten har stadsnäten även fått uppge de vanligaste skälen till att hushåll väljer att avstå från att ansluta sin fastighet till ett bredbandsnät. Ålder på fastighetsägare och bristande ekonomiska förutsättningar är två av de vanligaste skälen, enligt rapporten. Sverige har kommit långt i bredbandsutbyggnaden i jämförelse med andra länder, men enligt Post- och telestyrelsen, PTS, kommer de nationella bredbandsmålen som är satta för 2020 och 2025 inte att nås.

– Den återstående utbyggnaden är en utmaning rent kostnadsmässigt. Nästan alla av de privata nationella aktörerna har dragit ner på takten och minskat sina investeringar, vilket går att läsa i PTS utvärderingar av bredbandsmålet. Stadsnäten har fortsatt investera, men ensamma kan de inte nå målen. Dessutom är de hindrade att bygga ut bredband utanför hemkommunen, säger Camilla Jönsson, sakkunnig samhälle och politik på Svenska Stadsnätsföreningen, som sammanställt rapporten.

Läs hela rapporten, Fakta om de svenska stadsnäten, på ssnf.org.

Framsida_stadsnätsundersökningen_2020_1.png


Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.