Nytt bredbandsstöd ska ge så många anslutningar som möjligt

Regeringens nya bredbandsstöd omfattar 650 miljoner kronor under en treårsperiod. Post- och telestyrelsen, PTS, ansvarar för det nya stödet, vars utlysningsperiod precis avslutades. Stadsnäten ses som en viktig aktör som väl känner till de lokala förutsättningarna.

Regeringen har beslutat om ett nytt bredbandsstöd som PTS ansvarar för. Under perioden 2020–2022 kommer 650 miljoner kronor att gå till bredbandsstöd.

Under 2020 har PTS utlyst 136 miljoner kronor i bredbandsstöd i fyra regioner: Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland. Utlysningen startade den 8 juni och pågick till och med den 7 september. Nu arbetar PTS med att bedöma ansökningarna och lämna besked om utbetalning. Stödmodellen för PTS bredbandsstöd bygger på att:

  • Bredbandsstödet ska möjliggöra en effektiv utbyggnad genom att stödet ska kunna ge många anslutningar för pengarna.
  • Stödmodellen ska samtidigt möjliggöra regionala prioriteringar utifrån andra värden än många anslutningar.
  • PTS vill genom bredbandsstödet få till så mycket bredbandsutbyggnad som möjligt för pengarna. Stadsnäten är en viktig aktör på marknaden och har spelat stor roll för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Bredbandsstödet är utformat så att det passar även för stadsnät att söka, så bland ansökningarna bör det finnas ansökningar från stadsnät i de fyra regionerna, säger Jenny Wilke Blanck, jurist på enheten för bredbandsstöd på PTS.

Viktigt med bra dataunderlag
Bredbandsstödet från PTS kan ges till utbyggnadsprojekt som omfattar byggnader utanför tätort där det saknas snabbt bredband eller kommersiell utbyggnad. PTS ger bredbandsstöd till infrastruktur som kan ge slutanvändaren 1 Gbit/s. För att hitta de byggnader som är berättigade till stöd använder PTS ett dataunderlag som utgår från bredbandskartläggningen. Därför är det mycket viktigt att rapportera in detaljerad och korrekt data i bredbandskartläggningen. På så vis blir underlagen inför utlysningen av bredbandsstödet 2021 ännu mer tillförlitliga.

Inför 2021
PTS kommer att utlysa bredbandsstöd under 2021. Myndigheten väntar dock på närmare styrning från regeringen innan man kan säga något om i vilka regioner det blir aktuellt att utlysa bredbandsstöd.

– Regeringens styrning är att bredbandsstödet ska ha god geografisk spridning i alla landsdelar. De regioner som inte kommer i fråga i år kan vara aktuella för stöd nästa år beroende på vad PTS får för direktiv. De slutgiltiga direktiven från regeringen får PTS i regleringsbrevet som kommer i december, säger Jenny Wilke Blanck.

Även om direktiven inför 2021 låter vänta på sig säger Jenny Wilke Blanck att PTS gör vad de kan för att komma med tydlig information till stadsnät och andra intressenter.

Liv Andersson
Post- och telestyrelsen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.