Övik Energi och KomTek bjöd in till hackathon

I slutet av november anordnade Övik Energi och KomTek, teknikskola för blivande tekniker, kemister, innovatörer och entreprenörer, ett Hackathon i Örnsköldsvik där ungdomar bjöds in att tävla.

Totalt deltog 18 deltagare som delades in i sex lag med en mentor vardera. Uppgiften var att komma på en idé eller skapa en produkt alternativt en tjänst med syftet att göra skillnad från ett medborgar- och hållbarhetsperspektiv med fokus på ekonomi, livskvalité och miljö. Under tävlingen fick deltagarna tillgång till en ny plattform från Övik Energi som kunde kopplas ihop med olika sensorer. Deltagarnas idéer eller produkter alternativt tjänster skulle sedan presenteras rent tekniskt via den utrustning de hade blivit tilldelade och även visa på hur det skulle fungera i praktiken.

Håkan Gunnarsson, produktansvarig för fibernät och elhandel på Övik Energi, var en av de som ansvarade för eventet. Till en början var han lite nervös, men i slutet av dagen var han mycket nöjd med både deltagarnas prestationer och eventet i sig.

– Det var såklart lite pirrigt eftersom det var första gången, men det blev väldigt lyckat. Alla som var med tyckte att det var väldigt roligt, och juryn, mentorerna och vi arrangörer var mycket imponerade av de lösningar och tillämpningar som redovisades av deltagarna, säger han.

Nu är arrangörerna redan i gång med att planera en uppföljning som prelimärt kommer att hållas under våren. Den här gången är planen att genomföra ett större evenemang med två separata tävlingar.

– Tanken är att genomföra en tävling för icke-programmerare enligt samma koncept och en för programmerare där deltagarna får tillgång till ett API. Det återstår ännu lite detaljer att lösa, men vi hoppas att det blir av, säger Håkan Gunnarsson.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020.