Samverkansprojekt i Kalmar län vill tydliggöra stadsnätens roll på bredbandsmarknaden

Stadsnäten i Emmaboda, Högsbynät, Kalmar, Nybro, Vimmerby och Västervik bildar tillsammans samverkansprojektet SydOstNet som syftar till att stadsnäten ska bli en tydligare samverkanspart på regional nivå.

Initiativet till ett första möte mellan de sex stadsnät i Kalmar län togs i slutet av sommaren. Enligt Anna Karlsson, vd på Kalmar Energi, var drivkraften för samverkansprojektet att tydliggöra stadsnätens roll på bredbandsmarknaden hos både kommersiella parter och berörda beslutsfattare på kommun- och regionnivå. Målet är att bli en relevant aktör även för de större aktörerna och därmed kunna nå nya intäktsflöden.

– Eftersom stadsnät verkar på kommunal nivå får vi sällan frågan om att hantera något som sker på regional nivå, och när flera av oss är färdiga med fiberutbyggnaden i kommunerna måste vi få in intäkter på annat håll, säger hon.

Förutom drivkraften att tydliggöra stadsnätens roll på bredbandsmarknaden såg de även fördelar med kompetensförstärkning och bättre förutsättningar för leveranssäkerhet samt tillgänglighet.

 – Kraven på leveranssäkerhet och tillgängligheten kommer att öka, och ska man vara tillgänglig dygnet runt så kommer våra nät att klara av det, säger Anna Karlsson.

I nuläget håller Sydostnet på med en fysisk kartläggning av näten som de sedan ska presentera för kommun- och regionpolitikerna. De har även en aktiv dialog med övriga stadsnät i länet som de önskar att involvera i projektet.

– För oss är det viktigt att ge en tydlig bild till politikerna att vi kan och vill vara med på digitaliseringsresan. Vi hoppas även att de andra stadsnät i länet ska gå med i projektet då vi behöver den geografiska spridningen av näten, säger Anna Karlsson.

Stadsnätsföreningen har varit involverad under projektets uppstartsperiod. Anna Karlsson menar att föreningens stöd har haft stor betydelse för hur samarbetet har utvecklats.

– Föreningen har hjälpt oss att driva arbetet framåt och agerat som en neutral part. De har varit ett jätteviktigt stöd, och vi hoppas att andra stadsnät i Sverige kan dra lärdomar av vårt samarbete via Stadsnätsföreningen framöver, säger hon.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020.