Stokab är redo att bidra till 5G-utvecklingen

Under det senaste året har utvecklingen av 5G tagit fart. Ett flertal operatörer har påbörjat sin utrullning i deras befintliga frekvensspektrum och i november kommer PTS att hålla i aktionen av 5G-frekvenser. Stockholms kommunala stadsnät, Stokab, planerade redan från början av sin fiberutbyggnad för framtida utbyggnationer och känner sig därmed väl förberedda inför kommande 5G-våg.

När Stokab först påbörjade sin utbyggnad av fiber började de att bygga mot företagsmarknaden och anslöt företag och filialer. För cirka 10 år sedan när fiber till hemmet, FTTH, blev aktuellt gick det snabbt för bolaget att färdigställa anslutningarna till hushåll i Stockholms kommun. Detta var på grund av att de redan från början hade planerat för framtida utökningar genom att gräva ned extra kanalisation, vilket resulterade i ett finmaskigt fibernät. Att ansluta hushåll gick därmed snabbt och redan 2012 hade Stokab anslutit alla flerfamiljshus i kommunen.

Nu när 5G håller på att bli verklighet runt om i Sverige känner sig Stokab redo att bidra till utvecklingen. Enligt Maria Boström, chef kundansvariga och biträdande försäljningschef på Stokab, har de upplevt att i takt med att marknaden har levererat allt högre kapaciteter till konsumenterna i de trådlösa näten så har fibern flyttat allt närmare i accessnäten, det vill säga att trafiken har gått ner allt tidigare i fibernätet.

– 5G och fiber kompletterar varandra på ett bra sätt. När man pratar generellt om stora datamängder med låg fördröjning och höga säkerhetskrav så är vi övertygade om att den fiberinfrastruktur som stadsnäten erbjuder kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av 5G, säger hon.

Nästa steg i Stokabs utbyggnad har handlat om fiber till gatu-rummet, ett projekt som de anser kommer att drivas på av 5Gutbyggnaden. I dagsläget har de genomfört en grovplanering över hela Stockholms kommun, upphandlat material, utsett leverantörer och genomfört ett flertal tester ute i olika gatumiljöer i Stockholm.

– Man kan säga att projekteringen av fiber till gaturummet är färdigställd vilket innebär att så fort det blir efterfrågan så är vi redo att leverera fiber inom åtta veckor. Det vi behöver göra nu är att invänta marknaden för att förstå det exakta behovet av uppkopplingar innan vi bygger den sista sträckan, säger Stefan Carlsson, teknisk chef på Stokab.

Är det någon aktör som har visat intresse för det här projektet?

– För tillfället för vi dialoger och har resonemang med olika aktörer. För oss är det viktigt att följa marknadens utveckling och få en förståelse över hur det kan komma att se ut framöver. Av den anledningen är det enormt viktigt för oss att föra dialoger och samverka med marknadens aktörer inom just det här området så att vi kan bli en möjliggörare för dem, säger Maria Boström.

Angående hur 5G kan komma att påverka stadsnätens framtida affärer är Maria Boström och Stefan Carlsson övertygande om att det kommer att erbjudas nya affärstillfällen för fiberägare, trots att vissa i samhället har bilden att 5G kommer att minska behovet av fiber.

– Vi tycker att det är väldigt viktigt att vi som arbetar inom fiberbranschen är tydliga i vår kommunikation till omvärlden att om vi ska kunna realisera en framtid med snabb och säker uppkoppling så kommer fibern att spela en betydande roll. Vi tror definitivt att det kommer att erbjudas nya affärsmöjligheter för oss fiberägare framöver, säger Maria Boström.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

Foto: Petter Karlberg.

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.