Telekområdgivarna stöttar konsumenter i bredbandsfrågor

Bredbandsmarknaden är ett av de områden som Telekområdgivarna ger rådgivning om. Organisationen har i uppdrag att ge opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter kring abonnemang för tv, bredband, telefoni och fiberanslutningar. Det betyder att konsumenter kan vända sig till Telekområdgivarna vid frågor om deras leverantör av IT- eller telekomtjänster, guidning eller juridisk rådgivning.

De klagomål som Telekområdgivarna får in blir till underlag för branschen som därmed kan identifiera områden med förbättringspotential. Några vanliga klagomål de senaste åren har handlat om leveransförsening, hävning av avtal (som ofta hänger samman med en leveransförsening) och oskäliga villkor, exempelvis att leverantören har tagit ut en avgift trots försenad leverans.

Telekområdgivarna arbetar med möjligheten att tillsammans med sina medlemmar (branschens aktörer) ta fram uppföranderegler i syfte att komma till bukt med de vanligaste klagomålen på marknaden. Devisen är att ingen konsument ska behöva känna sig lurad av sin bredbandsoperatör.

Ett annat område är blockering av tjänst. När en konsument flyttar in på en ny adress är det ibland problem att koppla in en bredbandstjänst på grund av att en gammal tjänst ligger och spärrar. Det kan till exempel bero på att den som bott i bostaden tidigare inte har sagt upp sin tjänst eller att den av någon anledning inte har kopplats ur. Telekområdgivarna undersöker möjligheten att hitta en lösning och en arbetsgrupp med representanter från branschen studerar processen för operatörsbyte i detalj. Fokus för arbetsgruppen är att identifiera områden där branschen kan förbättra sina processer och rutiner i syfte att förenkla och förbättra för branschens kunder och sig själva.


Camilla Jönsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.