Telia vill stärka samarbetet med stadsnäten

Under den senaste tiden har Telia genomgått en del organisatoriska förändringar med tillsättande av både ny vd och styrelseordförande. Framöver hoppas de på ett närmare samarbete med stadsnäten för att tillsammans utveckla normer och praxis för fibermarknaden när den nu går in en annan, mer mogen, fas.

Utöver de senaste årens organisationsförändringar meddelades det under 2019 att bolaget både får ny vd och styrelseordförande. I slutet av november valdes Lars-Johan Jarnheimer, tidigare vd på Tele2 mellan 1999–2008, till ordförande i Telias styrelse och under årets andra kvartal tillträder även Allison Kirkby, tidigare vd på Tele2 mellan 2015–2018, i rollen som bolagets vd. Enligt Staffan Åkesson, teknisk chef på Telia, är förväntningarna stora på de nya ledarna.

– Vi tycker såklart att det är spännande med en ny vd och styrelseordförande, och från ett personligt perspektiv så är jag väldigt glad över att båda har djup erfarenhet inom operatörsvärlden. Sedan får vi se vad de har för planer, men i nuläget jobbar vi efter vår strategi som vi kontinuerligt anpassar efter rådande marknadsförutsättningar, säger han.

Telia har tidigare uttryckt att det är viktigt att samverka med stadsnäten, något som de står fast vid än i dag. I och med utbyggnaden av fiber har stadsnäten och Telia i vissa fall varit konkurrenter, men framöver när fibermarknaden går in i en mer mogen fas menar Staffan Åkesson att samverkan mellan parterna är av stor vikt när det kommer till att optimera nätägarskapet och tjänsteleveranserna.

– Jag skulle säga att samarbetet med stadsnäten är viktigare än någonsin för oss på Telia. Tillsammans utgör vi de största nätägarna, och vi har ett gemensamt intresse av att utveckla normer och praxis för fibermarknadens nästa skede. Sedan är ju Telia en stor KO-leverantör till stadsnäten, och det vill vi gärna fortsätta att vara, säger han.

Angående bredbandsutbyggnaden anser Telia att stadsnäten har varit en viktig del av utvecklingen. Därtill anser han även att de kommer att spela en betydande roll framöver gällande Sveriges digitalisering.

– Utan stadsnäten hade vi inte kommit så långt som vi har gjort i Sverige i dag. Det finns en otrolig lokal kunskap, engagemang och drivkraft inom stadsnäten för att få digitaliseringen att hända i Sverige, så även i ett framåtblickande perspektiv kommer stadsnäten att spela en väldigt betydelsefull roll, säger Staffan Åkesson.

Gällande Telias roll i bredbandsutbyggnad är deras ambition att nå ut till alla hushåll och företag med hög hastighet, både via mobil- och fibernätet samt andras fibernät.

– Vi vill nå alla potentiella kunder, både på företagssidan och konsumentsidan med våra tjänster. I min roll som teknisk chef med ansvar för infrastrukturen är mitt uppdrag att se till att våra kunder har en så bra upplevelse som möjligt av våra tjänster, oavsett om vi levererar tjänsterna på eget eller andras nät, säger Staffan Åkesson.

Hur ser du på Telias möjlighet att bidra till den resterande fiberutbyggnaden?

– Vi vill fortsätta bidra till att koppla upp hela Sverige och se till att så många som möjligt har tillgång till snabbt och stabilt bredband, och det gör vi genom att fortsätta investera i vårt fibernät för både företag och hushåll samt genom att erbjuda fast bredband över mobilnätet. Det är en resa vi fortsätter med, säger han.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020.