Torsås kommun startar egen stadsnätsverksamhet

I södra Kalmar län, på gränsen till Blekinge, ligger en av de kommuner med allra sämst tillgång till fiberbredband. Cirka hälften av hushållen saknar fortfarande snabbt bredband och på landsbygden har utbyggnaden inte ens påbörjats.

Kommunen har under åren inlett samarbeten med både IP-Only och Telia men bägge dessa har sagts upp när utbyggnaden på landsbygden uteblivit. Det gjorde att Torsås inte såg någon annan utväg än att ta saken i egna händer. Kommunen kommer nu att påbörja fiberutbyggnad i egen regi och starta egen stadsnätsverksamhet. Och även om kommunalrådet, Henrik Nilsson Bokor, är tydlig med att de gärna hade sett att samarbetet med de kommersiella fiberaktörerna hade utvecklats annorlunda så känner han sig nöjd över kommunens beslut.

– Vi ser också att vi kan räkna hem investeringen i fiber på ett annat sätt än vad en privat marknadsaktör kan göra. Det kan exempelvis handla om ökad inflyttning samt att näringslivet på landsbygden väntas utvecklas positivt av fiber, säger kommunalrådet Henrik Nilsson Bokor.

Torsås kommun bedömer att beslutet om att fibrera hela landsbygden kommer att kosta cirka 100 miljoner kronor. Den stora kostnaden till trots fattades ett enigt fullmäktigebeslut om att påbörja fiberutbyggnaden i egen regi.

Några bidragsmedel till utbyggnaden i Torsås är dock inte att vänta, åtminstone inte för 2020. När Post- och telestyrelsen nyligen meddelade vilka fyra län som kommer att få dela på de medel som delas ut under året var inte Kalmar län med.

– Det har ju funnits mycket pengar under de senaste åren som gått till de kommersiella aktörerna. Nu, när vi som väntat på att de skulle bygga ut, får gräva själva finns de inte kvar, säger Henrik Nilsson Bokor.

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020.