Tre vill utmana branschen med sin tidiga 5G-utrullning

Redan i december förra året aktiverade Tre sitt första 5G-nät i sitt befintliga frekvensspektrum för en utvald grupp konsumenter i södra Stockholm. Sedan dess har mobiloperatören aktiverat drygt 450 5G-master runt om i Sverige. Framöver är planen att ha ett fortsatt högt tempo i sin utbyggnad för att uppnå sitt mål om att alla ska ha råd och tillgång till en snabb mobiluppkoppling.

Anledningen till att Tre aktiverade sitt första 5G-nät nästan ett år innan Post- och telestyrelsens, PTS, 5G-auktion var att de ville sätta press på marknaden och myndigheterna. Haval van Drumpt, vd på Tre, menar att Sverige har halkat efter i 5G-utrullningen vilket inte stämmer överens med vår egen och omvärldens bild av Sverige som en ledande nation inom telekom, IT och teknologi.

– Sverige var ledande i 3G och tappade lite fart gällande 4G, men nu när det är dags för 5G så har väldigt många länder gått om oss. Så vi vill helt enkelt sätta lite press på utvecklingen och vara en utmanare genom vår tidiga 5G-lansering, säger han.

Inför auktionen i höst har Tre tidigare gått ut med kritik riktad mot auktionens upplägg där de menade att de riskerade att bli utan licens då villkoren gjorde det möjligt för Tele2 och Telenor att både buda var för sig och genom sitt gemensamma bolag Net4Mobility. Sedan dess har PTS gjort vissa förändringar i upplägget, vilket Haval van Drumpt välkomnar.

– Med den kritiken som vi förde fram så menade vi också att man måste förtydliga vad vi som land vill. Vill vi ha fler infrastrukturer, alltså fler nätbyggare, som bär oss till nästa fas eller vill vi ha ett fåtal? Den tydligheten fanns inte. Men vi är tacksamma för de ändringar PTS har gjort som gynnar både utbyggnaden och konsumenterna, säger han.

Det har pratats mycket om att 5G kommer att vara en möjliggörare inom industrin. På konsumentsidan finns det emellertid frågetecken kring hur den nya tekniken ska kunna fylla ett behov. Men Haval van Drumpt ser inga problem med efterfrågan av 5G hos konsumenterna och menar att de har en skyldighet att erbjuda dessa plattformar så att både företag och konsumenter får möjlighet att innovera nya tjänster och användningsområden.

– När smartphones först lanserades så såg man inte behovet av dem, men i dag lever vi större delen av våra liv i smartphones. Och jag tänker att det kommer vara liknande med 5G. Jag känner mig trygg med att vi som nation kommer att innovera många användningsområden för 5G, både för företag och konsumenter. Därför är det viktigt att vi som mobiloperatör kan erbjuda en plattform där de kan bygga sina drömmar, säger han.

Gällande de röster som hävdar att fiber inte kommer att behövas nu när 5G är på ingång är något som Tre motsätter sig. Haval van Drumpt menar att behovet av fiber i stället kommer att öka ju mer 5G som byggs då det är teknologier som kompletterar varandra.

– Fiberinfrastrukturen är en vital del för den mobila infrastrukturen. Och där vill jag verkligen hylla alla de stadsnät som har byggt ut fiber i sina kommuner och möjliggjort en snabb och stabil uppkoppling till invånare som de kommersiella krafterna kanske inte alltid har haft resurser att bygga till. Jag har tidigare i min karriär jobbat med många stadsnät och Tre är även kund till många i dag, och det är något vi kommer fortsätta att vara, säger han.

Efter 5G-auktionen i höst kommer Tre att fortsätta med sin utbyggnation. De drygt 450 5G-master som redan är utplacerade menar Haval van Drumpt visar deras höga ambitionsnivå, och de har inga planer på att dra ner på takten.

– Vi är en utmanare i mobilbranschen och vårt mål att alla ska ha råd och tillgång till snabb mobiltelefoni. Och jag kommer inte att skruva ner på ambitionsnivån, säger han.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

Foto: Henric Olofsson.

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2020.