Uppstart av ideell förening för seniorer

Under det senaste året har föreningen, som går under namnet Stadsnätsveteranerna, befunnit sig i en uppstartsperiod. Föreningen syftar till att tillvarata kompetens och skapa en gemenskap bland tidigare verksamma i stadsnätsbranschen.

Uppstarten har drivits av Christer Lannestam, Crister Mattsson och Lars Hedberg. De har tidigare varit verksamma i stadsnätsbranschen och kände ett behov av att möjliggöra fortsatt kontakt med före detta kollegor genom möten och konferenser samt hålla sina medlemmar uppdaterade om Stadsnätsföreningens och branschens utveckling. På så vis vill de tillvarata den kompetensen bland personer som tidigare varit aktiva i branschen.

Christer Lannestam, tillförordnad styrelseordförande i Stadsnätsveteranerna, menar att föreningen även syftar till att skapa en gemenskap bland tidigare verksamma.

– Vi vill skapa ett forum där pensionärer som tidigare varit aktiva i stadsnätsbranschen kan delta och finna gemenskap, säger han. I samband med Stadsnätsföreningens årskonferens kommer veteranföreningen att formaliseras när föreningen håller sitt första årsmöte där medlemmar kommer att väljas in och roller fastställas.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020.