Växjö Energi storsatsar på klimatsmarta lösningar

I slutet av 2019 meddelande Växjö Energi att det kommunägda energibolaget tillsammans med dotterbolaget och stadsnätet Wexnet hade uppnått målet om en 100 procent fossilfri verksamhet. Nu arbetar bolaget vidare med att ytterligare energieffektivisera verksamheten vilket de anser är nödvändigt från både ett klimat- och konkurrensperspektiv.

Målet att bli en 100 procents fossilbränslefri verksamhet beslutades av bolagets ägare, Växjö kommun, och har inneburit ett mångårigt arbete med stora investeringar. Utöver omställningen av energiproduktionen har de även ställt om stadsnätsverksamheten där de nu är på gång med att modernisera deras äldsta datacenter i syfte att öka energieffektiviteten ytterligare.

– Det datacentret som vi nu jobbar med är en huvudnod i vår verksamhet där vi knyter ihop kommunikationen. Där möter bland annat nationella huvudaktörer och förbindelser det lokala stadsnätet med uppemot 40 000 lokala anslutningar, säger Erik Tellgren, vd på Växjö Energi.

Att driva noder och kommunikationsanslutningar kräver mycket energi, speciellt datacenter av den storlek som Wexnet nu håller på att energieffektivisera. Utöver den energi som krävs för att driva datacentret behövs även energi för att kyla ned servrarna. I det fallet har bolaget valt att använda sig av biobaserad fjärrkyla.

– Vi jobbar dels uppströms med hur vi ännu effektivare kan sköta datakommunikationen, men vi jobbar även med att effektivisera kylsidan. Vår lösning möjliggör att vi kan nyttja kylenergin tre gånger via ett smart kretslopp där den leds till ett närliggande köpcentrum och arena inklusive kyler ned datacentret. Vattnet leds sedan tillbaka till vår produktionsenhet där vi putsar till den med förnybar energi för att sedan skicka ut den igen, säger Erik Tellgren.

Förutom ytterligare energieffektivisering uppström och i nätet utökar även Växjö Energi den solenergianläggning som är kopplad till samtliga av bolagets större datacenter. Vid full drift kommer energin från solcellerna att stå för en betydande del av elförsörjningen. Resterande el kommer att förses från deras fossilfria elproduktion från kraftvärmeanläggningen.

Att jobba med klimatomställning är något som olika företag och samhällssektorer under de senaste åren har fokuserat alltmer på. Erik Tellgren anser att omställningar av det slag som de jobbar med är av stor betydelse då världens datacenter redan i dag använder mer elektricitet per år än Sverige och Danmark tillsammans. Han menar även att omställningarna har en positiv effekt från ett konkurrensperspektiv.

– Vi har ju sett exempel på bland annat värmekraftverk där man hade varit tvungen att stänga om de inte hade ställt om till förnybara alternativ då det skulle ha blivit för dyrt att driva vidare på kol. Så i den aspekten är det helt klart en framgångsfaktor att ställa om både sin energiförsörjning till förnybar och att etablera cirkulära förhållningssätt, men även att ställa om sina kommunikationslösningar till mer energieffektiva och att använda sig av lokala smarta lösningar, säger han.

När arbetet med datacentret är slutfört planerar Växjö Energi att fortsätta med att klimatanpassa bolagets samtliga verksamhetsdelar ytterligare.

– Datacentret som vi nu jobbar med är den sista pusselbiten som vi räknar att bli klara med till sommarens slut. Men vi kommer såklart att fortsätta arbetet även efter det, säger Erik Tellgren.

Vad kommer ni att göra då?

– Vi ska dels fortsätta med vår egen utveckling av att tillhandahålla energi som är förnybar, säker och klarar kapaciteten i alla lägen. Vi ser även att våra kommunikationslösningar har stor potential att effektiviseras ännu mer, så där ska vi etablera fler smarta lösningar och hitta nya kombinationer av lokala industrier och gallerior med datacenter där vi kan återanvända energin, säger han.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020. 

Wexnets andra gröna datorhall, Green Data Center. Foto Växjö Energi.JPG