Linköpingsföretaget Indentive vill se fler stadsnät ta en aktiv roll på IoT-marknaden

Internet of Things, IoT, har under de senaste åren blivit ett välkänt begrepp och allt fler tjänster etableras på marknaden. Det Linköpingsbaserade IoT-företaget Indentive är ett av dessa företag som under året planerar att ansluta cirka 30 stadsnät till sin tjänsteplattform.

Indentive driver en horisontell molnbaserad tjänsteplattform under namnet Connective för IoT och digitalisering. I dagsläget erbjuder plattformen både konsumentbaserade och samhällsrelaterade IoT-tjänster, då i kombination med LoRaWAN-baserade lösningar, till sina kunder som främst består av stadsnät, energibolag, bostadsbolag och medieoperatörer.

Deras samverkan med stadsnäten sker bland annat genom deras samarbete med Kalejdo Bredband som är operatör av den öppna tjänsteplattformen Sakernas Stadsnät. Kalejdo Bredbands tjänsteplattform baseras på Indentives plattform Connective, och under 2020 ska cirka 30 stadsnät ansluta sig till plattformen där Umeå Energi var först ut redan under 2019. Enligt Jens Gabrielsson, försäljningschef på Indentive, är Stadsnäten en viktig aktör på IoT-marknaden. Trots det anser han att samarbetet ibland kan vara något trevande.

– Vi ser att stadsnäten har en mycket god position på marknaden och att de är en väldigt viktig aktör, och därför anser vi att de bör ta en tydligare roll som leverantör av värdeskapande tjänster. Vi önskar därför ett närmare samarbete med en mer levande dialog kring strategier och möjliga tjänstepaketeringar riktade mot stadsnätens kunder framöver, säger han.

Säkerhet kring IoT är något som under den senaste tiden har blivit alltmer ifrågasatt. Jens Gabrielsson anser att frågan är komplex och trycker på att de lägger mycket fokus på säkerhet i deras arbete.

– Eftersom vi till viss del hanterar slutkundsdata i plattformen lägger vi ned mycket tid på att se till att vi uppfyller kraven enligt GDPR, och i det arbetet ingår det att säkra upp både appen och tjänsteplattformen. Annars ser vi till att följa branschpraxis på hög nivå, säger han.

Hur tror ni att säkerhetskraven kommer att förändras framöver?

– Vi hoppas att de säkerhetslösningar som krävs ska konvergeras till en eller ett fåtal standarder så att det blir mer hanterligt. I dagsläget finns det väldigt många olika separata lösningar vilket gör det svårt att hantera eftersom olika lösningar ofta kräver olika typer av tillvägagångssätt, säger han.

Framöver kommer Indentive fortsätta arbetet med att ansluta de stadsnät som de har tecknat avtal med och arbeta tillsammans med stadsnäten för att identifiera och integrera tjänster som adderar värde för stadsnätens kunder.

– Vi ser att IoT är här för att stanna och vi kommer fortsätta verka för att hjälpa stadsnäten och våra andra kunder att formulera och exekvera på sin strategi för att befästa sin position, säger Jens Gabrielsson.

Vad tror ni kommer att hända framöver angående kommunernas IoT-omställning?

– Vi är övertygade om att kommunerna i allt högre grad kommer behöva digitalisera och automatisera sina processer med hjälp av IoT-relaterade lösningar genom en eller ett flertal plattformar. Därmed skulle exempelvis stadsnäten, energibolagen och allmännyttan kunna nyttja samma lösning, och det är därför vi på Indentive har det fokussegment vi har. Vi vill få det att hända, säger han.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2020.