SiSG fokuserar på förhöjd beredskap under 2019/2020

Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp, SiSG, kommer under hösten att medverka i en fysisk övning i agerande under höjd beredskap. Övningen arrangeras av Post- och telestyrelsen, PTS, och riktar sig till stadsnät och driftpartners till stadsnät och avser att sprida kunskap om hur man säkerställer hög tillgänglighet och service som stöd till samhället vid starka påfrestningar.

SiSG är ett forum för samverkan och utbildning inom säkerhetsområdet och arbetar med fyra olika områden inom säkerhet: fysisk säkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet och säkerhetsskydd. Svenska Stadsnätsföreningen ansvarar för SiSG på uppdrag av PTS som i nuläget har 74 medlemmar där majoriteten utgörs av stadsnät och deras driftpartners.

Under hösten kommer SiSG att delta i en nationell övning under namnet Telö19. Temat för årets övning är förhöjd beredskap, vilket ligger till grund för den upprustning som pågår med försvaret. Eftersom försvaret numera bygger på civila resurser har SiSG blivit involverade då de vill nyttja stadsnätens noder, sajter och förbindelser till att upprätthålla civilsamhället under kris. I modern tid består attentat oftast av sabotage av olika slag, och det är precis det övningen kommer att fokusera på.
- Övningen är fysisk och kommer att hålla till på hemlig ort mellan den 19 till den 20 november. Deltagarna kommer att åka bort till en plats och bli inlåsta, och när övningen börjar kommer Sverige att vara angripet av ett annat land där både civila och militära mål har attackerats, säger Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen.

Det är PTS som står för utformningen av övningen där de har byggt upp ett scenario som sträcker sig från Gävle till Göteborg, och tanken är att alla stadsnät som berörs av scenariot ska delta. Övriga deltagare i Telö19 är bland annat mobiloperatörer, MSB Rakel och Trafikverket.

Eftersom Telö19 inte har möjlighet att involvera samtliga stadsnät kommer det att arrangeras ytterligare en övning under det första kvartalet nästa år med samma tema. Den övningen, som går under namnet Telö Stadsnät höjd beredskap, kommer att innehålla ett liknande scenario och vänder sig till de stadsnät som inte kommer att medverka vid det första övningstillfället.
Varför är det viktigt att delta på något av övningstillfällena?
-  Vid ett höjt beredskapsläge ska våra byggda fibernät fungera precis som vanligt. Att öva tillsammans med våra kunder, myndigheter och andra intressenter för att tillsammans säkerställa hög tillgänglighet och service som stöd till samhället är vitalt och ett fundament i arbetet för ett resilient, robust och säkert samhället. Vardagen ska kunna fortgå, och våra invånare ska kunna känna sig trygga även under dessa förhållanden. Telö19 är därför mycket viktigt att delta i, likväl den övning som vi kommer ha under 2020 för att öva upp och testa dessa förmågor, säger Jimmy Persson.

I anslutning till de båda övningarna har SiSG arrangerat två beredskapskurser som de rekommenderar samtliga deltagare att gå på innan övningstillfällena. Kurserna, som är anpassade för telekombranschen, baseras på den krisberedskapskurs som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och PTS har tagit fram tillsammans med energiföretagen. Sammantaget är övningar ett viktigt inslag i SiSG verksamhet.
- Vi har till uppgift att se till så att övningarna fungerar, och vi ser alltid till att ha en övning på gång. Vi jobbar även aktivt med att utveckla övningsinnehållet och koppla det till relevanta utbildningar för att deltagarna ska få så mycket information och kunskap som möjligt med sig i arbetet, säger Jimmy Persson.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen


Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, september 2019.