Branschnyheter

Branschnyheter

Prisreglering och bredbandsmarknader i fokus under tillsynsåret 2021

Under 2021 hade Post- och telestyrelsens (PTS) tillsyn avseende marknadsreglering fokus på prisfrågor och bredbandsmarknaderna. Myndigheten inledde även den första tillsynen av tillgången till kontanttjänster.

25

JAN

FTTH Conference i Wien 2022

Den 29-31 Mars 2022 anordnar den internationella organisationen FTTH Council, som samlar fiberaktörer från hela världen, sin årliga konferens i Wien, Österrike.

21

JAN

Stöd för bättre täckning på tåg

I år kommer Post- och telestyrelsen (PTS) erbjuda ett stöd som ska förbättra mobiltäckningen på tåg. Det handlar om sammanlagt 22,5 miljoner kronor för åtgärder i tunnlar på Ådals- och Botniabanan.

13

JAN

Kalejdo förvärvar sin underleverantör ICON Scandinavia AB

Kalejdo Bredband AB, operatör av öppna tjänsteplattformar för digitala tjänster via stadsnät och bostadsbolag, förvärvar per 2021-12-31 sin underleverantör och samarbetspartner ICON Scandinavia AB. Tidigare under 2021 förvärvade Kalejdo branschkollegan Serverado, vilket ökade Kalejdos nåbarhet från ca 800 000 portar till över 3 miljoner nåbara portar i Sverige.

12

JAN

Junet förvärvar IP Sweden

Jönköpingsbaserade Junet har förvärvat internet- och tv-leverantören IP Sweden. Genom förvärvet stärker Junet sin position som leverantör av bredband och tv.

7

JAN

Nya föreskrifter om avgifter för 2022

PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2022 i nya föreskrifter.

20

DEC

Maintrac Flow säkrad mot Log4j

Säkerhetshålet i Log4j sätter skräck i it-experter över hela världen. Men Maintracs kunder kan sova gott om natten eftersom bolaget täppte igen säkerhetshålet tidigare i veckan.

17

DEC

Gränsöverskridande kommunala bredbandsnät

Infrastrukturdepartementet har idag remitterat ett förslag om undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut sitt bredbandsnät utanför det egna området för att nå kunder som annars hade riskerat att stå utanför bredbandsutbyggnaden.

13

DEC

2021 års bredbandsstöd fördelat

Samtliga stödmedel för 2021 års tilldelning av PTS bredbandsstöd är nu fördelade. Totalt har närmare 1,6 miljarder kronor fördelats över sammanlagt 428 projekt i hela landet.

7

DEC

Robustare stadsnät i Norrbotten och Västerbotten genom PTS-finansierade reservnoder

Stadsnäten står för en stor del av det fiberanslutna internet i Sverige. För att öka stadsnätens robusthet har Post- och telestyrelsen (PTS) finansierat framtagningen av två regionala reservnoder i Norrbotten och Västerbotten.

6

DEC

Fler aktörer ska utbildas och övas i krisberedskap och totalförsvar

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en ny strategi för utbildningar och övningar i krisberedskap och totalförsvar för de kommande fem åren. En inriktning är att bredda arbetet så att fler aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation och postsektorn utbildas och övas.

2

DEC

Lunet framtidssäkrar stadsnätet med Maintrac

Teknikexperten Maintrac ska uppgradera stadsnätet i Luleå. Det nya nätet kommer att erbjuda både kapacitet och tillgänglighet  i världsklass för alla anslutna hushåll och företag. Maintrac har tillsammans med kund i en upphandling tagit fram design och hårdvara till det nya stadsnätet i Luleå. Bland annat har en POC (proof-of concept) gjorts för att verifiera all funktionalitet och kapacitet.

1

DEC

Webbinarium om PTS bredbandsstöd 2022

PTS bjuder in till webbinarium om 2022-års bredbandsstöd. Under webbinariet kommer vi presentera 2022 års utlysning av bredbandsstöd, när du kan söka och vad som händer härnäst för dig som potentiell stödsökande.

26

NOV

Webbinarium om hur Sollentuna migrerade till Maintrac Flow

Välkommen till ett webbinarium på 30 min om hur Sollentuna migrerat till Maintrac Flow. Anders Holm-Melin från Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) berättar om migreringen från det gamla systemet, om den fina responsen från tjänsteleverantörerna och den egna organisationens intryck av Flow. Maintracs Niclas Berglind, som är produktägare av Flow, är med och modererar. Minst 10 min är avsatt för frågestund, men vi stannar gärna kvar längre för er som vill.

26

NOV

GlobalConnect förvärvar Open Universe och villafiberbestånd från Telenor i årets största svenska branschaffär

GlobalConnect Sverige har ingått avtal med Telenor Sverige om förvärv av Telenors kommunikationsoperatör Open Universe samt Telenor Sveriges villafibertillgångar. Köpeskillingen uppgår till tre miljarder svenska kronor. Totalt omfattar förvärvet cirka 200 000 portar i Open Universe samt cirka 14 000 villafiberabonnenter. GlobalConnect Sveriges befintliga konsumentkundbas ökar därmed kraftigt och uppgår efter förvärvet till totalt cirka 535 000 svenska hushåll.

24

NOV

PTS öppnar för tilldelning av lokala tillstånd i 3,7 GHz- och 26 GHz-banden

Tillstånden möjliggör lokala 5G-tillämpningar inom exempelvis industri, lager och sjukhus. Från och med i dag är det möjligt att ansöka om tillstånd.

22

NOV

Bjäre Kraft får stöd för fortsatt utbyggnad av fiber

Hälften av det stöd Post- och telestyrelsen har att dela ut under 2021 till bredbandsutbyggnad på landsbygden, är nu beslutat. Bjäre Kraft har beviljats stöd till ett område på Bjärehalvön.

18

NOV

Mer pengar till fiberanslutningar i Härjedalen

Fiberanslutningar blir alltmer efterfrågat i Härjedalens hem och fritidshus. Parallellt finns högt ställda mål om den svenska bredbandsutbyggnaden med visionen om ett helt uppkopplat Sverige 2025. För att uppnå målen och möjliggöra för att möta den ökade efterfrågan har Härjeåns tillsammans med Härjedalens kommun sökt och beviljats stöd för utbyggnaden från Post- och telestyrelsen (PTS).

16

NOV

Nyheter i säkerhetsskyddslagstiftningen den 1 december 2021

De nya bestämmelserna ställer högre krav på verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och ger nya befogenheter till tillsynsmyndigheterna.

15

NOV

Trollhättan Energi väljer Maintrac som partner för teknik och drift av stadsnätet

Teknikexperten Maintrac har fått i uppdrag att leverera nätverksutrustning och mjukvarorna Flow, MSM och Access samt flera drifttjänster till Trollhättans stadsnät. Med Maintrac som teknikpartner kommer Trollhättan Energi att kunna hantera sitt stadsnät på ett smartare sätt vilket förenklar den dagliga driften, förbättrar säkerheten och ger ökade möjligheter att effektivare bygga ut stadsnätet. Maintrac kommer även att stötta i arbetet med migreringen från nuvarande lösningar och med drifttjänster som övervakning, support, datalagring och beredskap.

5

NOV

Bredband och mobila kommunikationer görs tryggare och bättre

Regeringen har lämnat ett förslag om ny lag om elektroniska kommunikationer till Lagrådet. Förslaget moderniserar lagen och samtidigt genomförs ett EU-direktiv på området. Bland annat föreslås nya regler om konsumentskydd för användare, tillgång, säkerhetsregler och konkurrensregler. Lagen ska också underlätta fortsatt utbyggnad av fiber och trådlösa nät.

3

NOV

Lediga tjänster hos byanätsforum

Byanätsforum har sökt finansiering för ett antal år framåt och om projektet beviljas går verksamheten in i en ny fas och tjänster behöver tillsättas.

2

NOV

Första beslut om bredbandsstöd fattade

Nu har de första besluten om tilldelning av bredbandsstöd 2021 fattats. I den här beslutsomgången beviljar PTS stöd till 257 projekt och fördelar ca 730 miljoner kronor.

1

NOV

Kalejdo och Serverado går samman

Kalejdo Bredband AB med ca 45 000 tv- och IoT-kunder och Serverado AB med ca 15 000 tv-kunder går samman.

29

OKT

PTS fortsätter arbetet med tilldelning i 900-, 2100- och 2600 MHz-banden

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att genomföra en tilldelning av nationella blocktillstånd i 900-, 2100- och 2600 MHz-banden. Detta kommer att ske genom ett urvalsförfarande (auktion). Auktionen är planerad att ske tredje kvartalet 2023.

26

OKT

Nationellt bredbandsmål är uppnått

Jönköping Energi har uppnått regeringens bredbandsmål 4 år tidigare än beslutat. Den nationella bredbandsstrategin innebär att alla, minst 98 procent, oavsett om man är bosatt i stad eller på landsbygd bör ha tillgång till snabbt bredband på minst 1 Gbit/s senast under 2025.

22

OKT

Särskilda satsningar i höstbudgeten inom Infrastrukturdepartementets politikområden

I denna artikel samlas de särskilda budgetsatsningar som regeringen kommunicerat inom Infrastrukturdepartementets områden.

22

SEP

Sverige i topp vad gäller snabba bredbandsabonnemang

Svenskarna har störst tillgång till fibernät och störst andel snabba bredbandsabonnemang, enligt en jämförelse mellan de nordiska och baltiska länderna. I samtliga länder syntes en pandemieffekt i form av fler samtalsminuter i mobilnäten under 2020.

21

SEP

Waystream fortsätter att bygga i tyska fibernät

Waystream har fått ytterligare en order i Tyskland och ska under 2022 leverera nätverksutrustning för utbyggnad av ett fibernät. Ordern har lagts av en av de ledande leverantörerna av fiberbaserat bredband i Nordeuropa, med speciell tyngd på Skandinavien och Tyskland.

14

SEP

NIS-leverantörers hantering och rapportering av incidenter ska granskas

Post- och telestyrelsen (PTS) har inte tagit del av någon incidentrapport sedan NIS-lagen trädde i kraft 2018. PTS vill mot denna bakgrund granska om leverantörerna har nödvändiga rutiner och processer för hantering och rapportering av säkerhetsincidenter.

24

AUG

Ansökningsperiod för bredbandsstöd avslutad

Ansökningstiden för bredbandsstöd har löpt ut. Sammanlagt har närmare 7,5 miljarder kronor efterfrågats av marknaden. Post- och telestyrelsen (PTS) kommer nu att utvärdera ansökningarna. Beslut om vilka projekt som tilldelas stödmedel kommer att fattas löpande under hösten 2021

10

AUG

Årlig granskning av incidenter i elektroniska kommunikationer inleds

Post- och telestyrelsen (PTS) har inlett sin årliga granskning av föregående års inrapporterade incidenter i allmänna kommunikationsnät och tjänster. I år fokuserar PTS på ett urval av driftsäkerhetincidenter

9

AUG

Helen Solver blir vice vd för Utsikt Bredband

Helen Solver, affärsenhetschef för leverans och produktion på Utsikt Bredband, utökar from juni sin roll då hon tillträder som vice vd för Utsikt Bredband AB.

29

JUN

Informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-nät

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder in till ett digitalt informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-nät. Informationsmötet äger rum den 28 september, kl. 9-11.

28

JUN

PTS välkomnar förvaltningsrättens avgörande i Huawei-målet

Förvaltningsrätten i Stockholm finner att Post- och telestyrelsen (PTS) har haft rätt att införa tillståndsvillkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät. PTS välkomnar domstolens beslut.

23

JUN

PTS presenterar inriktning för tilldelning av tillstånd i tre frekvensband

De aktuella frekvensbanden är 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz och tilldelningarna ska möjliggöra 5G-användning. Tilldelning planeras till tredje kvartalet 2023.

17

JUN

Inrättandet av Nationellt cybersäkerhetscenter pågår

Cybersäkerhetscentret är en del i att förbättra Sveriges cybersäkerhet. Inom kort väntas de första tjänsterna i centret tillsättas. Uppbyggnaden sker successivt och målsättningen är att vara fullt operativt under 2023.

17

JUN

Ny rapport: Landsbygden förloraren när 16 av 21 regioner riskerar att aldrig kunna nå regeringens bredbandsmål

Rapporten ”Sverige inte helt uppkopplat 2025”, som tagits fram av riksorganisationen Hela Sverige ska leva tillsammans med bredbandsbyggaren IP-Only, visar att 16 av landets 21 regioner riskerar att aldrig nå regeringens bredbandsmålsättning. Rapporten avslöjar bland annat följande tre kritiska punkter om regeringens bredbandsstrategi.

15

JUN

Fortsatt vikande investeringar i bredbandsnät

PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2020 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. Prognoser för måluppfyllelsen kommer att lämnas under hösten.

10

JUN

Sensorerna som lär oss om hur invånarna lever i staden

Ett trådlöst nätverk med sensorer som kan berätta var det finns lediga parkeringsplatser eller soptunnor som behöver tömmas är på plats i Eslöv. Med hjälp av sensorteknik kan kommunerna få bättre underlag för allt från trafikplanering till underhållsarbete, samtidigt som det ökar tryggheten för invånarna.

7

JUN

Varberg framtidssäkrar stadsnätet med Maintrac

Teknikexperten Maintrac har uppgraderat stadsnätet i Varberg. Det nya nätet kommer erbjuda både kapacitet och tillgänglighet i världsklass för de över 25,000 anslutna hushållen och företagen i kommunen. Maintrac har tillsammans med Net@Seaside designat nätets val av hårdvara och migrering av stadsnätet.

7

JUN

Dålig mobiltäckning och bristande internet drabbar svenska lantbrukare

Digitaliseringen inom svenskt lantbruk är omfattande. Samtidigt påverkas många lantbrukare i sin vardag av bristande tillgång till internet, dålig mobiltäckning och strömavbrott. Det framgår av en ny rapport från Landshypotek Banks Lantbrukspanel. Var fjärde deltagare svarar att de har dålig mobiltäckning medan drygt var tredje drabbats ekonomiskt av problem med tillgången till internet.

28

MAJ

Säker stadsfiber i Göteborg – nu också på papperet

Samhället är beroende av digitala tjänster och kraven på informationssäkerhet ökar. Nu tar Göteborg Energi GothNet nästa steg i säkerhetsarbetet och blir som ett av de första stadsnäten i Sverige certifierade enligt standarden ISO 27001 för informationssäkerhet.

20

MAJ

Sandvikens kommun överträffar regeringens bredbandsmål 2020

Sandvikens kommun har uppnått en bredbandsutbyggnad som täcker 97 procent av hushållen inom kommunen. I regeringens bredbandsstrategi är målet att man 2020 ska uppnå 95 procents täckning.

19

MAJ

PTS utlyser bredbandsstöd på 1,6 miljarder kronor

I dag utlyser Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandsstöd i hela Sverige. Totalt finns det närmare 1,6 miljarder kronor att fördela i bredbandsstöd under 2021.

18

MAJ

Nationellt bredbandsmål nu uppnått i Wexnets fyra ägarkommuner

Utbyggnaden av fiber går raskt framåt i Wexnets fyra verksamhetskommuner. 95 procent av alla hushåll och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö, har nu tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Därmed är regeringens nationella bredbandsmål för 2020 uppnått.

18

MAJ

Användning av bredband och telefoni ökade under pandemi-året 2020

Användarna i mobilnäten ringde och surfade mer under 2020. De snabbaste bredbandsabonnemangen fortsatte att öka och åtta av tio av de fasta abonnemangen hade minst 100 Mbit/s i nedladdningshastighet. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2020.

17

MAJ

Vägledningen "Planering för drift och underhåll av fastighetsnät"

Bredbandsforums kansli har producerat en vägledning för planering av drift och underhåll i svenska fastighetsnät. Genom att följa ett flödesschema med relevanta frågeställningar och dokumentera resultatet i en checklista kan fastighetsägare identifiera möjliga förbättringsområden och åtgärdsförslag. Vägledningen är ett led i Bredbandsforums arbete att underlätta för kommunikationen mellan aktörer som är inblandade i förvaltningen av denna viktiga del av leveranskedjan för digitala samhällstjänster.

20

APR

Botkyrka har uppnått regeringens bredbandsmål för 2025

- Vi på Botkyrka Stadsnät har tillsammans med andra bredbandsaktörer uppnått regeringens bredbandsmål för 2025 och möjliggjort att 98,3 % av alla som bor och verkar i Botkyrka kommun idag har tillgång till bredband om 1 Gbit/s. Vi kommer att fortsätta vår utbyggnad av nätet och säkerställa en trygg och säker leverans till våra befintliga samt nya kunder. Jag kan med glädje konstatera att Botkyrka nu är en fibrerad kommun, säger Peter Sandstedt, vd Botkyrka Stadsnät.

20

APR

Örnsköldsvik snabbast i länet på fiberutbyggnad

95 procent av hushållen i Örnsköldsviks kommun har möjlighet att koppla upp sig via bredband. Siffran är högst i Västernorrlands län.

31

MAR

Allt fler kan ansluta sig till snabba bredbandsnät

Hela 95 procent av alla hushåll och företag hade tillgång till eller möjlighet att ansluta sig till snabba bredbandsnät i oktober 2020. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020.

26

MAR

Utsikt bredband blir ny delägare i Vökby Bredband AB

VÖKBY Bredband kommer under 2021 möjliggöra ett större tjänsteutbud till sina kunder, när de får tillgång till ett öppet fibernät i samband med att Utsikt Bredband AB går in som delägare. Delägare efter affären är Utsikt Bredband samt SmåNet AB. SmåNet AB ägs av Vadstena kommun, Ödeshögs kommun, Boxholms kommun samt Ydre kommun.

25

MAR

Bredbandsutbyggnad över kommungräns ska underlättas

I dag har Regeringskansliet gett Håkan Eriksson i uppdrag att ta fram förslag till undantag från lokaliseringsprincipen som bland annat styr var kommunala satsningar på bredbandsutbyggnad kan genomföras. Syftet är att främja utbyggnaden av bredband

24

MAR

Transtema samlar och stärker sina bolag

Sedan en tid tillbaka arbetar Transtema Group med att samla och stärka sina dotterbolag, samtidigt som affärsinriktningen renodlas. Strategiförändringen kommer att ge en mer samlad bild av koncernen som helhet. Sammantaget kommer Transtema att erbjuda marknaden en renodlad, tydlig och konkurrenskraftig samarbetspartner som inte bara finns över hela landet, utan dessutom har 24/7-service på både NOC och servicetjänster.

11

MAR

Byanätsforum blir nationell intresseförening

Den 1 mars 2021 bildades Byanätsforum ideell förening efter att en bildandestämma med ett efterföljande konstituerande styrelsemöte genomförts.

9

MAR

Ny arbetsgrupp inom Bredbandsforum – Avtal som verktyg för samverkan

Bredbandsforums styrgrupp har tillsatt en arbetsgrupp som ska undersöka olika aspekter av avtal om samverkan kring bredbandsutbyggnad. Arbetsgruppen leds av Terese Bengard, Verksamhetschef på Hela Sverige ska Leva och styrgruppsledamot i Bredbandsforum, och kommer slutredovisa sitt arbete i oktober 2021.

1

MAR

PTS sammanfattar 2020 års totalförsvarsarbete

Satsningar på reservkraft, fördjupad dialog med operatörer om totalförsvarsplanering samt kartläggning av behovet av posttjänster vid höjd beredskap. Detta är exempel på insatser som Post- och telestyrelsen (PTS) genomfört inom ramen för totalförsvarsarbetet under år 2020.

23

FEB

Maintrac släpper ny kundplattform – för samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling med kunderna

Maintrac är teknikexperten som levererar allt för Sveriges stadsnät. Idag arbetar bolaget med drygt 50 stadsnät med över 600 000 anslutningar över hela Sverige. Maintrac har sedan många år flera egenutvecklade mjukvaror för stadsnät och nu släpper bolaget en användarportal Maintrac Community – en plattform för samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling.

23

FEB

PTS sammanfattar bredbandsstödet 2020

Under 2020 delade Post- och telestyrelsen (PTS) ut sammanlagt 136 miljoner kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat sina slutsatser från det gångna året. Detta innebär ett flertal lärdomar inför kommande års bredbandsstöd.

19

FEB

Eva Lendic Edlund ny vd för Norrsken AB

Norrskens styrelse har utsett Eva Lendic Edlund till vd för Norrsken AB. Eva kommer närmast från tjänsten som vd för Umeå Energi Elhandel och Förnybar energi.

18

FEB

MSB föreslår ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel

MSB lämnar i dag in svar på ett regeringsuppdrag avseende det samlade behovet av ett nytt, utvecklat och säkert kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. I svaret beskrivs bakgrunden till det samlade behovet av ett nytt kommunikationssystem, samt förslag på teknisk lösning och rollfördelning.

12

FEB

Sollentuna stadsnät väljer Maintrac som teknikpartner

Teknikexperten Maintrac har fått i uppdrag att leverera stödsystemen Flow, MSM och Access samt flera tjänster till Sollentuna stadsnät. Med Maintracs som teknikpartner kommer Sollentuna att kunna hantera sitt stadsnät på ett smartare sätt vilket förenklar den dagliga driften, förbättrar säkerheten och ger ökade möjligheter att effektivare bygga ut stadsnätet. Maintrac kommer även att stötta med tekniktjänster som support och beredskap.

8

FEB

PTS publicerar årlig rapport om genomförd och planerad tillsyn

Varje år sammanfattar PTS fjolårets incidentrapportering och tillsynsarbete inom området för säkra elektroniska kommunikationer. I årets rapport ingår också myndighetens tillsynsplanering för 2021 och 2022.

28

JAN

Maintrac Flow passerar 200 000 slutkunder

Vårt egenutvecklade OSS/BSS Maintrac Flow har nu passerat 200 000 slutkunder. I dag hanterar Flow över 30 stadsnät och förenklar den dagliga driften, minskar kostnaderna och ger en förbättrad möjlighet att effektivare bygga ut Sveriges stadsnät.

25

JAN

Nytt säljbolag för bredband ger större tillgång till näten

Fyra stadsnät har tillsammans bildat bolaget Nodena som blir ett regionalt säljbolag för bredbandstjänster. Delägarna, som var och en äger en fjärdedel av bolaget, är Utsikt Bredband, Kumbro Stadsnät, Mittnät och Fibra.

25

JAN

Auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden är avslutade

Tre budgivare vann tillstånd i 3,5 GHz-bandet och en budgivare vann hela 2,3 GHz-bandet. Den totala auktionslikviden uppgår till 2 317 000 006 kronor. Auktionerna innebär att förutsättningar nu finns för en bred 5G-utbyggnad i Sverige.

19

JAN

I dag startar auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

I dag startar auktionerna av tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Genom tilldelningen vill PTS stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster och skapa en plattform för den kommande 5G-utbyggnaden.

19

JAN

Morgan Ljungberg blir ny vd för Utsikt Bredband

Morgan Ljungberg blir ny vd för Utsikt Bredband efter Jörgen Svärdh. Jörgen Svärdh tillträdde tjänsten som marknadsdirektör på Tekniska verken den 1 oktober.

12

JAN

Pingday AB - Öresundskrafts bolag för kommunikationslösningar

Från januari 2021 blir Öresundskrafts affärsområde Kommunikationslösningar Pingday AB, ett helägt dotterbolag till Öresundskraft och Helsingborgs stad. Efter över 30 år inom moderbolaget skapas nu bättre förutsättningar för stadsnät, fibernät, förbindelsetjänster, stadshubb för IoT och operatörshotell.

7

JAN

Corporate Fiber tecknar avtal med Klövern om fiberinfrastruktur och 5G förberedelse

Klövern uppgraderar utvalda fastigheter med modern fiberinfrastruktur för att bygga en ambitiös digital strategi omfattande hyresgästers kommunikation, egen fastighetsstyrning och kommande 5G inomhusnät med hjälp av Corporate Fiber.

21

DEC

Länsstyrelsen Västernorrland beviljar 22 miljoner i stöd till bredbandsutbyggnad

Länsstyrelsen Västernorrland beviljar 22 miljoner kronor i stöd till bredbandsutbyggnad till Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun.

18

DEC

8,6 miljoner till bredband på landsbygd i Landskrona, Höganäs och Simrishamns kommuner

Länsstyrelsen Skåne har idag fattat beslut om nya stöd till bredbandsutbyggnad. Tre projekt delar på drygt 8,6 miljoner kronor vilket bidrar till att ansluta fastigheter i delar av Landskrona, Höganäs och Simrishamns kommuner.

18

DEC

5G-auktion återupptas 19 januari

Frekvenstilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden återupptas den 19 januari 2021.

18

DEC

Ny rapport: Säkerhetskrav ökar kostnaderna för 5G med 50 procent och påverkar näringslivet negativt

Föreningen Gröna Städer presenterar i dag en ny rapport om konsekvenser av nya säkerhetskrav för utbyggnaden av 5G i Sverige och vad detta innebär för fordons-, transport- och livsmedelsindustrierna i Sverige. Rapporten består del av en analys av de rättsliga konsekvenserna av att tillämpa säkerhetsskyddslag och nya bestämmelser i lagen om elektroniska kommunikationer, dels en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna av de nya kraven.

17

DEC

Kammarrätten upphäver inhibitionen av villkor om Huawei

Kammarrätten har beslutat att upphäva förvaltningsrättens beslut om att inhibera vissa villkor i PTS beslut inför kommande 5G-auktion.

16

DEC

Svenskarnas digitala liv under pandemin

Hur har coronapandemin påverkat våra liv och våra digitala beteenden? Rapporten Svenskarna och internet 2020 ger en unik bild av den snabba digitaliseringen av samhället som skett i samband med coronakrisen.

15

DEC

Regeringen inrättar ett nationellt cyber­säkerhets­center

Regeringen fattar i dag beslut om att ge Försvarets radioanstalt, Försvars­makten, Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap och Säkerhets­polisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cyber­säkerhets­center. Syftet är att stärka Sveriges samlade förmåga att före­bygga, upptäcka och hantera cyberhot.

10

DEC

Tingsryds kommun och Wexnet satsar på smart sensornät

Nu satsar Tingsryds kommun och Wexnet tillsammans på smart sensornät i hela kommunen. Det innebär att kommunen blir en av de första landsbygdskommunerna i Sverige med en beräknad täckning av smart sensornät på över 80 procent.

9

DEC

Lessebo kommun uppnår bredbandsmålet för 2025 redan nu

Utbyggnaden av fiber går raskt framåt i Lessebo kommun. 98 procent av alla hushåll och företag har nu tillgång eller närhet till bredband med minst 1 000 Mbit/s. Därmed är regeringens bredbandsmål uppnått, fem år före utsatt tid.

2

DEC

Ledningskollen har minskat avgrävningar i tio år

1 december 2020 är det tio år sedan webbtjänsten Ledningskollen slog upp portarna för användare i hela Sverige. Sedan dess har över 1,6 miljoner frågor om ledningars läge ställts i tjänsten.

30

NOV

Fortsatt stöd till regionala bredbandskoordinatorer

För att främja utbyggnaden av bredband beslutar regeringen att erbjuda Sveriges regioner och Gotlands kommun fortsatt stöd för att upprätthålla funktionen regional bredbandskoordinator även under perioden 2021–2025. Post- och telestyrelsen (PTS) får samtidigt i uppdrag att stödja de regionala bredbandskoordinatorerna i arbetet med att främja tillgången till bredband.

20

NOV

Forum för bredbandsutbyggnad i hela landet

Regeringen har beslutat om fortsatt arbete för Bredbandsforum under perioden 2021–2025. Forumet leds av Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

20

NOV

PTS pausar 5G-auktion

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att tillfälligt pausa tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

13

NOV

Samtliga beslut om bredbandsstöd för 2020 fattade

Post- och telestyrelsen (PTS) har nu fattat beslut om samtliga projekt som tilldelas bredbandsstöd för 2020.

13

NOV

Så kan digitala tomater bli verklighet i Göteborg

Växthus som värms med restvärme från datacenters och gör det möjligt att odla färska grönsaker året runt, mitt i Göteborg. Det är idén bakom projektet Digitala tomater som i en ny förstudie presenterar en lösning där urbana växthus byggs i direkt anslutning till modulbyggda datacenters.

12

NOV

Villkor i 5G-auktion har stoppats

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag beslutat att det tillståndsvillkor som avser Huawei i tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden tills vidare inte ska gälla (inhibition).

9

NOV

​TH1NG lanserar tjänster i Kramfors stadsnät

TH1NG lanserar slutkundtjänster i Mediatekniks öppna och neutrala stadsnät i Kramfors med fokus på konsument- och företagsmarknaden.

9

NOV

Telenor Sverige lanserar ny Wi-Fi 6-router från Icotera

Den nya Wi-Fi 6-routern är utformad för att lösa några av de största utmaningarna med trådlöst Internet i nordiska hem. Den kommer inte bara att leverera högre hastigheter, utan även en mycket bättre användarupplevelse – snabbare, pålitligare och redo för framtiden.

28

OKT

Flera stadsnät väljer Maintracs uppdaterade datalagringstjänst

Maintrac har fått flera uppdrag att leverera sin uppdaterade datalagringstjänst till stadsnät runt om i Sverige. Med tjänsten sköter Maintrac lagring av trafikdata för internetåtkomst åt stadsnät i en säkerhetsklassad miljö samt hanterar alla förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter som polis och åklagare. Med tjänsten bidrar Maintrac till ett tryggare samhälle genom att hjälpa brottsbekämpande myndigheter att lösa brott, exempelvis barnpornografi, hot, utpressning.

28

OKT

Fyra sökande godkända att delta som budgivare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-auktionerna

Post- och telestyrelsen (PTS) har nu prövat ansökningarna till de kommande spektrumauktionerna, som förväntas vara centrala för 5G-utvecklingen i Sverige. Auktionerna inleds den 10 november.

20

OKT

Finet bygger ut stadsnätet med Finspång fiber

Finspång Fiber har fått i uppdrag att bygga ut fibernätet i område Byle och Igelfors tätort. Utbyggnaden sker i nära samarbete med Finet i Finspång och innebär att alla hushåll och företag i området erbjuds fiberaccess. Projektet ligger på 30 miljoner varav cirka hälften är investeringsbidrag från Jordbruksverket. Bredbandssatsningen är en viktig investering för framtiden och redan i dag finns det avtal med upp emot 80 procent av hushållen.

19

OKT

TH1NG utökar samarbetet i Örnsköldsvik

TH1NG levererar i dag IoT-plattformen IoT Open till Övik Energi och utökar nu samarbetet med att lansera slutkundtjänster i Övik Energis öppna och neutrala fibernät med fokus på konsument- och företagsmarknaden.

14

OKT

PTS tilldelar bredbandsstöd till 44 projekt i fyra regioner

Nu har Post- och telestyrelsen fattat de första besluten om tilldelning av bredbandstöd. Det handlar om sammanlagt 44 projekt i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland. I november fattar PTS beslut om ytterligare projekt.

9

OKT

PTS genomför informationsinsamling

Post- och telestyrelsen inleder en informationsinsamling angående marknaden för lokalt tillträde till fibernät. Denna insamling är med omfattande än tidigare marknadsanalyser.

8

OKT

Polhem Infra investerar i digital infrastruktur – köper Telia Carrier

AP-fondsägda Polhem Infra köper idag Telia Carrier, som är världsledande inom digitala motorvägar för datatrafik. Köpet innebär att Polhem Infra blir ägare till över 74 000 km fibernät med 320 anslutningspunkter i världen.

6

OKT

Nytt statligt stöd ökar chansen att nå bredbandsmålen

Regeringens utökade bredbandsstöd för de närmaste åren tar oss en bit på vägen mot målet att hela Sverige får tillgång till snabbt bredband år 2025. Det visar PTS uppföljning av målen i regeringens bredbandsstrategi.

1

OKT

PTS följer upp kraven på reservkraft

Mobil- och bredbandsoperatörerna måste ha reservkraft så att näten fungerar även vid elavbrott. Post- och telestyrelsen, PTS, ska nu granska om operatörerna lever upp till kraven.

22

SEP

Bodens stadsnät blir Bodens kommuns nya bredbandsleverantör

Under våren 2020 gick Bodens kommun ut med en upphandling där vi frågade efter en ny nätägare och leverantör i befintliga bredbandsnät i byar* i kommunen och en leverantör för fortsatt utbyggnad på landsbygden. Bodens Stadsnät vann upphandlingen och avtalet är undertecknat.

22

SEP

TH1NG köper IoT-plattformen IoT Open

TH1NG förvärvar resterande 50% av IoT Open från AB Boxplay och blir ensam ägare till plattformen. Därmed kommer bolaget nu att erbjuda kompletta slutkundserbjudanden inom den snabbt växande Internet of Things, IoT, marknaden.

22

SEP

1,4 miljarder extra att söka för bredbandsutbyggnad 2021

PTS kommer att utlysa 1,4 miljarder kronor extra i bredbandsstöd under 2021. Totalt kommer 2,85 miljarder kronor att delas ut fram till och med 2025. Det står klart efter att regeringen aviserat att man kommer att satsa mer pengar på bredbandsstödet inför årets budgetproposition.

17

SEP

Stadsnätsföreningens ordförande i ny roll

Jörgen Svärdh lämnar sitt uppdrag som vd på Utsikt Bredband.

7

SEP

Open Infra väljer Maintrac Flow

Maintrac har fått i uppdrag att leverera stödsystemet Maintrac Flow till Open Infra – en av de största ägarna av nätinfrastruktur i norra Europa. Open Infra valde Flow för att få den modernaste, mest flexibla och utbyggnadsbara integrationsplattformen i branschen. Med Flow kommer Open Infra att kunna fortsätta hantera sin befintliga infrastruktur samt kommande expansion på ett mycket effektivt och automatiserat sätt.

28

AUG

C vill satsa över 20 miljarder på landsbygden

Det ska vara möjligt att leva och verka i hela Sverige, både i våra städer och på landet. Men idag finns det stora utmaningar med att bo på landsbygden, såsom dålig uppkoppling, osäkra vägar och brist på kapital. Därför driver Centerpartiet på för drygt 7 miljarder mer till landsbygden nästa år, och totalt över 20 miljarder under en treårsperiod.

24

AUG

NetNordic Group förvärvar Bolero AB

Bolero är en etablerad svensk leverantör av tjänster relaterade till moln, it-säkerhet, analys, nätverk och datacenter, samt ett antal områden inom systemutveckling. Genom förvärvet stärker NetNordic sin kapacitet att leverera mervärdestjänster och lösningar inom systemintegration på den nordiska marknaden.

11

AUG

Teracoms uppdrag breddas

Ägaren staten har i dag, på en extra bolagsstämma, beslutat att utvidga Teracoms uppdrag till att även omfatta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer.

11

AUG

Förhandsprövningen inför höstens spektrumauktioner inleds

En eller flera ansökningar har inkommit till PTS inför auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Nu inleds den förhandsprövning som avgör vilken eller vilka sökande som blir godkända att delta i auktionerna.

3

JUL

HallandsHamnar och Varberg Energi i strategiskt samarbete

HallandsHamnar och Varberg Energi har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal i syfte att fördjupa relationerna mellan företagen, främst inom områdena hållbarhet, energisystem och smarta elektroniska lösningar (Internet of Things-lösningar - IoT).

1

JUL

Berec samråder tre dokument under sommaren

Det europeiska samarbetsorganet Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) har nu inlett samråd om dels riktlinjer som ska harmonisera medlemsländernas tillämpning av det nya regelverket (Koden) på området elektronisk kommunikation, och dels en rapport om 5G-utvecklingen.

1

JUL

Skärpta krav på reservkraft börjar gälla

Den 10 juni 2020 träder PTS föreskrifter om driftsäkerhet i full kraft. Operatörerna ska bland annat se till att viktiga tillgångar och förbindelser säkerställs med olika nivåer av redundans, däribland reservkraft till mobilnäten.

9

JUN

PTS beslutar om ändringar av Telias skyldigheter på marknad 3a

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att ändra vissa av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a).

9

JUN

PTS utlyser bredbandsstöd om 136 miljoner kronor

I dag utlyser Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandsstöd i fyra regioner: Blekinge, Västernorrland, Värmland och Västra Götaland. Totalt finns det 136 miljoner kronor att fördela i bredbandsstöd under 2020, 34 miljoner kronor per region

8

JUN

Investeringar i bredbandsnät minskade med 11 procent 2019

PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2019 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. Prognoser för måluppfyllelsen kommer att lämnas under hösten.

4

JUN

Gemensam kunskap ökar Sveriges motståndskraft mot cyberhot

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i ett fördjupat samarbete med sex andra myndigheter tagit fram en gemensam bild av cybersäkerhet i Sverige 2020 – olika hot och konkreta säkerhetsåtgärder. Det är en del i ett långsiktigt arbete med att höja samhällets motståndskraft mot cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.

4

JUN

TH1NG lanserar M2M-abonnemang

IoT-operatören TH1NG lanserar nu M2M abonnemang och stärker sin portfölj inom IoT-segmentet. Tillsammans med en öppen och teknikneutral IoT-plattform erbjuder TH1NG nu även en mobil uppkoppling både i Sverige och internationellt.

29

MAJ

Välkommen på webbinarium om bredbandsstöd den 5 juni

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag från regeringen att ansvara för ett nytt bredbandsstöd. Inför utlysningen arrangerar PTS ett webbinarium om bredbandsstödets syfte, vilka som kan ansöka och vilka krav som ställs på utbyggnaden.

27

MAJ

Datakompisen i Dorotea AB har certifierats för ISO 9001 och ISO 14001

Datakompisen i Dorotea fortsätter att stärka och utveckla verksamheten. I april blev företaget ISO-certifierat inom kvalitet och miljö, vilket innebär att Datakompisens arbetssätt överensstämmer med de tuffa kraven i ISO 9001 och ISO 14 001.

25

MAJ

Fiber- och 4G-nät är nu basen för vår användning av bredband och telefoni

Bredband och telefoni via äldre tekniker fortsätter minska kraftigt. Bredband via kopparnätet (xDSL) och traditionell fast telefoni via samma nät väljs bort av konsumenterna till förmån för snabbt bredband via fiber och telefoni via mobilnäten. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad för 2019.

25

MAJ

Waystream startar forskningsprojekt inom maskininlärning och AI

Det svenska teknikföretaget Waystream som utvecklingar lösningar för fibernät har startat ett forskningsprojekt om maskininlärning relaterat till drift av bredbandsnät och stadsnät. Projektets mål är att utvärdera olika metoder för maskininlärning och artificiell intelligens kopplat till drift av fiberbaserade bredbandsnät för att därigenom förbättra tillgänglighet och stabilitet för användare.

19

MAJ

TH1NG förvärvar Bredbandstjänster i Dalarna

Genom TH1NGs förvärv av Bredbandstjänster i Dalarna stärker vi vår närvaro i Dalarna samt ökar vår kundbas för tjänster till hushåll och företag.

15

MAJ

Waystreams nya modeller ökar stabilitet och driftssäkerhet i näten

Waystream uppdaterar sin produktportfölj av access-switchar i MS7000 och ASR8000-serien med modeller som stödjer 48V DC matning. Genom att switcharna nu kan anslutas till likström förenklas operatörernas möjligheter att säkerställa driften med hjälp av batteribackup.

12

MAJ

iioote och Trollhättan Energi samarbetar inom IoT med plattformen WebIoT för uppkopplade mätare och sensorer

Trollhättan Energi AB och iioote AB har ingått samarbete kring iiootes plattform WebIoT som är en mångsidig plattform för Industriell IoT för visualisering och presentation, övervakning och larmsättning av mätare och sensorer.

8

MAJ

Kraftringen går med i StadshubbsAlliansen

Under april 2020 tecknade Kraftringen avtal om att gå med i StadshubbsAlliansen, det nationella samverkansklustret för IoT.

8

MAJ

MSB föreslås få regeringsuppdrag att tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation

I regeringens vårändringsbudget för 2020 föreslås MSB få två uppdrag som avser etablering av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

7

MAJ

PTS samråder ändringar av Telias skyldigheter med EU-kommissionen

Post- och telestyrelsen (PTS) förslår att vissa av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) ändras. Nu samråder PTS det föreslagna ändringsbeslutet med EU-kommissionen.

7

MAJ

Operatörerna genomför utlovade åtgärder

Post- och telestyrelsens, PTS, årliga granskning av rapporterade incidenter visar att operatörerna genomför de åtgärder som de sagt att de ska göra. De är även överlag bra på att följa myndighetens regler om incidentrapportering.

6

MAJ

Maintrac levererar tio gånger snabbare fibernät till Utsikt bredband

Teknikexperten Maintrac har fått i uppdrag att leverera hårdvara för att uppgradera stadsnätet Utsikt bredband i Linköping. Det nya nätet kommer erbjuda både kapacitet och tillgänglighet i världsklass för de 65 000 anslutna hushållen och företagen i Linköping, Mjölby, Katrineholm och Motala.

6

MAJ

Junet etablerar sig i Borås genom förvärv

Jönköpingsbaserade Junet har förvärvat BogalNets bredbandsverksamhet med huvudsaklig verksamhet i västra Sverige. Junet finns sedan 15 år i Jönköpings Län och har länge siktat på att etablera sig västerut.

27

APR

PTS föreslår att vissa skyldigheter på marknad 3a ändras

Post- och telestyrelsen (PTS) förslår att vissa av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) ändras. Nu genomför myndigheten ett samråd av de föreslagna ändringarna.

17

APR

Pro Optix lanserar nästa generations WDM multiplexer

Pro Optix som specialiserar sig på fiberoptiska lösningar lanserar nu två nya produktserier för xWDM (Wavelength Division Multiplexers). Pro MINI – Serien med hög densitet, Pro NANO med ultrahög densitet. Man är FÖRST I VÄRLDEN med detta och jämfört med traditionella lösningar på marknaden så kan man erbjuda en 300% högre densitet med MINI-serien samt 600% högre densitet för NANO-serien. Detta möjliggör en dramatisk storleksreducering för användarnas foot-print i datacentret samtidigt som man drar stor nytta av det nya systemet. För NANO-serien är man först i världen med, en multiplexer-serie som baseras på CS kontakten, möjliggörandet av att få plats med 3 x 40 kanals DWDM multiplexrar inom 1U och den nya modellen NANO XL med samtliga 96 DWDM kanaler förpackat i 1U, vilket innebär att ett och samma fiberpar kan skicka 96 samtidiga strömmar. Pro Optix har samarbetat med Senko vad gäller den patenterade CS kontakten för detaljer kring ingående komponenter.

15

APR

Comviq blir ny leverantör i stadsnätet

Valfriheten fortsätter att öka i Karlstads stadsnät. Från och med i dag erbjuder Comviq sina tjänster i nätet. - Vi vill att våra kunder ska kunna välja ur ett så brett och bra tjänsteutbud som möjligt. Med det sagt hälsar vi Comviq varmt välkomna till oss, säger Henrik Holm, affärsutvecklare på Karlstads El- och Stadsnät.

8

APR

Eskilstuna Energi och Miljö tar helhetsgrepp om fibernätet

I höstas sa Eskilstuna Energi och Miljö upp avtalet med Fibra, som driftat fibernätet i Eskilstuna sedan 2015. – Vi ser möjligheter till förbättringar för kunderna genom att ta ett helhetsgrepp om fiberaffären, säger Benny Larsson, chef för Nätmarknad.

2

APR

PTS redovisar effekterna av tre alternativ för undantag från lokaliseringsprincipen

Post- och telestyrelsen (PTS) har utrett möjligheterna till undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen. Nu redovisar myndigheten effekterna för tre potentiella undantag i en rapport till regeringen.

31

MAR

PTS bjuder in till offentligt samråd inför utlysning av bredbandsstöd

I dag bjuder Post- och telestyrelsen (PTS) in till offentligt samråd om utbyggnad av NGA-nät till byggnader som är bedömda att vara berättigade till bredbandsstöd. Skulle nätbyggare rapportera att de ska bebygga byggnaderna på kommersiell grund kommer byggnaderna inte att ingå i utlysningen av bredbandsstöd.

31

MAR

Operatörer ska lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Nästa vecka, den 1 april, träder nya föreskrifter om lagring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål i kraft. Reglerna gäller för operatörer som använder så kallad NAT-teknik.

26

MAR

Digitaliseringsminister Anders Ygeman kallar telekombranschen till onlinemöte med anledning av coronaviruset

Mötets syfte är att ge en lägesbild av hur smittspridningen påverkar telekombranschens förutsättningar och samhällets förmåga att upprätthålla infrastrukturen för elektroniska kommunikationer i hela landet.

24

MAR

Trafikverket måste samordna sig med Skanova vid anläggning av fiberkabel

Trafikverket ska följa den så kallade utbyggnadslagen. Nu förelägger Post- och telestyrelsen (PTS) Trafikverket.

20

MAR

Telenor väljer dansk producent av ny Wi-Fi 6-router

I utvecklandet av sin nya high-end-router har Telenor valt danska Icotera för att leverera Wi-Fi 6 till tusentals svenska hem. Förmågan att kunna kombinera den senaste Wi-Fi-standarden med en minimalistisk och elegant skandinavisk design gjorde att Telenor valde Icotera framför stora, internationella routertillverkare. Med den nya Wi-Fi 6-routern förespråkar Icotera och Telenor samstämmigt att höga internethastigheter inte automatiskt löser konsumentens Wi-Fi-utmaningar – bättre routrar i hemmet måste till.

17

MAR

Com Hem och Hi3G lever upp till kraven på att analysera risker

Com Hem och Hi3G lever upp till kraven på att analysera risker. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) granskning av bolagens arbete med att genomföra riskanalyser.

13

MAR

Utbudet i stadsnätet utökas med larmtjänster

Munkfors stadsnät har nu öppnat porten för en helt ny kategori med tjänster i stadsnätet - nämligen larm.

12

MAR

Skärpta säkerhetskrav för operatörer inför upphandling

Den 1 mars 2020 skärper Post- och telestyrelsen (PTS) sina regler om driftsäkerhet. Reglerna innebär bland annat krav på att operatörerna ska genomföra riskanalyser inför upphandling.

25

FEB

PTS planerar tillsyn för ökad regelefterlevnad

Under 2020 kommer Post- och telestyrelsens (PTS) tillsyn inom marknadsreglering vara fokuserad på områden där regelefterlevnaden behöver följas upp. Under året kommer myndigheten bland annat granska hur reglerna om öppet internet och internationell roaming följs samt att offentliga aktörer följer utbyggnadslagens krav.

25

FEB

PTS beslut om fiberreglering dröjer

EU-kommissionen har i dag meddelat beslut om att Post- och telestyrelsen (PTS) inte får anta den reglering som PTS har föreslagit för fibermarknaden. Myndigheten kommer till följd av beslutet att återuppta analysen av fibermarknaden. Ett nytt beslut om reglering av fibermarknaden dröjer därför.

11

FEB

EQT och OMERS förvärvar Deutsche Glasfaser

EQT Infrastructure och OMERS förvärvar Deutsche Glasfaser, den snabbast växande leverantören av gigabit-internetanslutningar via fiber-till-hemmet (”FTTH”) till mer än 600 000 hushåll och 5 000 företag i hela Tyskland, vilket skapar ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

10

FEB

Stora prisskillnader inom fast bredband

Var och hur du bor samt vilket nät du har möjlighet att använda avgör ofta priset på fast bredband, och prisskillnaderna kan vara stora. Det visar PTS senaste rapport om prisutvecklingen inom bredband och mobiltelefoni.

6

FEB

Bredbandsstöd till fyra regioner under 2020

Under 2020 ska PTS fördela 136 miljoner kronor till bredbandsstöd i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.

3

FEB

Larmtjänster tillgängliga i stadsnätet

Karlstads El- och Stadsnät öppnar nu upp portarna för en helt ny kategori med tjänster i stadsnätet - nämligen larm. - ​Det här har vi jobbat för länge. Äntligen kan vi komplettera vårt utbud med larmtjänster i toppklass, fantastiskt kul! säger Henrik Holm, tjänsteleverantörsansvarig på Karlstads El- och Stadsnät.

3

FEB

Bredbandsstödet ska spridas över hela Sverige

Regeringen har idag fattat beslut om två ändringar i Post- och telestyrelsens regleringsbrev för år 2020. Ändringarna består i en precisering av behovet av jämn geografisk spridning av bredbandsstöd samt möjligheten till ett undantag från lokaliseringsprincipen.

30

JAN

Staten måste satsa mer på bredbandsutbyggnad

Post- och Telestyrelsens (PTS) förslag för hur staten ska fördela bidrag till bredbandsutbyggnad är bra. Men bidragen är otillräckliga och hinder för kommuners utbyggnad måste röjas undan.

17

JAN

Nytt bredbandsstöd ska stärka Sveriges fortsatta digitalisering

Post- och telestyrelsen (PTS) lämnar i dag sitt förslag till ny modell för bredbandsstöd till regeringen. Stödet ska riktas till områden där kommersiella krafter inte förväntas bygga ut snabbt bredband.

17

JAN

TH1NG, IoT Open och Cisco bjuder in till IoT-dag

TH1NG, IoT Open och Cisco välkomnar till en informativ och spännande dag i Stockholm 5 februari mellan kl 13.00 – 17.00 samt efterföljande mingel.

15

JAN

Modernisering av datacenter minskar Wexnets energianvändning ytterligare

I december meddelade Växjö Energi att det lokala energibolaget, och dess dotterbolag Wexnet, har uppnått målet om 100 procent fossilfri verksamhet. Detta som första energi- och kommunikationsbolag i hela Sverige. Nu fortsätter arbetet med att ytterligare minska klimatpåverkan då stadsnätsoperatören Wexnet ska modernisera sitt äldsta datacenter i syfte att öka energieffektiviteten.

15

JAN

Tele2 Företag lanseras hos MittNät

Tele2 Företag lanserar fast bredband hos MittNät öppna nät i Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstads, Munkfors, Kil, Årjäng, Åmåls och Vansbros kommuner. Genom att tillhandahålla stabila och snabba nätkopplingar på upp till 1 Gbit/s, förstärker Tele2 Företag sitt erbjudande till lokala företagskunderna i Värmland och Dalarna.

14

JAN

Små operatörer behöver förbättra säkerhetsarbetet

Alltför få av de mindre operatörerna har ett systematiskt säkerhetsarbete. De vidtar skyddsåtgärder, men behöver bli bättre på att göra de riskanalyser som ska ligga till grund för de åtgärder som vidtas. Det visar undersökningen som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit göra bland drygt 600 operatörer.

18

DEC

Nationellt cybersäkerhetscenter kan bli verklighet 2020

För att stärka de nationella förmågorna på cybersäkerhetsområdet ska samarbetet fördjupas och konkretiseras ytterligare. Det skriver Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i ett gemensamt förslag som i dag överlämnats till regeringen.

17

DEC

Samråd om regler för spektrumauktion under första kvartalet 2020

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att samråda nya regler för auktionen av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden under första kvartalet 2020. Myndighetens inriktning är att hålla auktionen under 2020.

17

DEC

PTS beslut om fiberreglering dröjer

EU-kommissionen har i dag aviserat invändningar mot Post- och telestyrelsens (PTS) föreslagna reglering för fibermarknaden. Myndigheten är därmed förhindrad att fatta beslut kring denna marknad under två månader.

9

DEC

Waystream introducerar telemetri i fiberaccessen

Det svenska teknikbolaget Waystream introducerar nu en ny funktion i sina access-produkter - telemetri. Med telemetri blir det möjligt för operatörer och stadsnät att få en bättre inblick i nätets funktion och förmåga att leverera tjänster.

2

DEC

Eltel och Optopro Solutions stärker samarbetet på den finska marknaden

Eltel Finland och Optopro Solutions har tecknat ett avtal om att samarbeta för att förbättra användningen av digitala verktyg i kabelprojekt. Eltel kommer att representera Optopro på den finska marknaden och agera som en exklusiv agent inom kraftindustrin och icke-exklusiv agent inom telekomindustrin. Detta innebär samarbete inom områden som försäljning, utbildning, support och marknadsföring.

28

NOV

IP-Only och GlobalConnect planerar fusion för att bli norra Europas ledande leverantör av digital infrastruktur

Det nya företaget kommer att erbjuda ett gränsöverskridande fibernätverk till företag, offentliga verksamheter och konsumenter. Martin Lippert, VD för GlobalConnect, kommer att leda den nya organisationen.

21

NOV

PTS skjuter fram tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer inte att tilldela frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden under första kvartalet 2020 som tidigare kommunicerats. Skälet till detta är att PTS arbetar med att anpassa tilldelningen till ändringarna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som avses träda i kraft den 1 januari 2020.

18

NOV

Årets vinnare på Kvalitetsmässan 2019

Sollentuna kommun, Lidingö stad, Region Gävleborg och Västra Götalandsregionen har samtliga tilldelats prestigefyllda utmärkelser på årets upplaga av Kvalitetsmässan.

13

NOV

PTS samråder utkast till beslut för bredbandsmarknaderna med EU-kommissionen

Post- och telestyrelsen (PTS) har inlett samråd med EU-kommissionen kring den föreslagna konkurrensregleringen på marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur.

8

NOV

TH1NG lanseras i Wetternet och HaboNet

Den nya tidens operatör med fokus på att leverera smarta och säkra uppkopplade tjänster till privatkunder, företag fastighetsägare och kommuner lanseras nu i Wetternet och HaboNet. Bakom operatören, som ska bli de uppkopplade tjänsternas nav med ett enkelt gränssnitt för en mängd olika tjänster finns tidigare ledande personer från bland annat Bahnhof, IP-Only och Spotify.

8

NOV

Övik Energi medverkade i riksdagsseminarium där Sveriges nationella bredbandsmål diskuterades

Övik Energi medverkade i ett riksdagsseminarium som ledamöter i Trafikutskottet i Sveriges Riksdag anordnade för att diskutera arbetet med att nå Sveriges nationella bredbandsmål.

7

NOV

Nya vägledningar för molntjänster

SKL har tagit fram tre vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster.

5

NOV

Telenor och TH1NG ingår IoT-partnerskap för att koppla upp städer

Telenor Sverige och operatören TH1NG har ingått ett långsiktigt samarbete för att tillsammans utveckla nästa generations smarta tjänster och lösningar för uppkopplade städer och fastigheter. Ambitionen är att lansera de första tjänsterna på marknaden redan under nästa år, parallellt med Telenors nätmodernisering och utbyggnad av ett rikstäckande 5G-nät.

5

NOV

Telia Company och CapMan Infra ska gemensamt öka utbyggnadstakten av fiber i Finland

Telia Company kommer att öka utbyggnadstakten av öppen fiber i Finland. Den fortsatta målsättningen att skapa den bästa nätverksupplevelsen oavsett plattform, kommer att genomföras i samarbete med CapMan Infra - infrastrukturinvesteringsdelen av det nordiska kapitalförvaltningsbolaget CapMan.

31

OKT

Stadsnätet i Karlskrona blir ett av de starkaste i Europa

Affärsverken höjer kapaciteten så att 7 200 bredbandskunder kan surfa i upp till 10 Gbit/s.

28

OKT

MittNät prisades som "Årets raket"

Telekomjätten Tele2 delar årligen ut pris till ”Årets raket” – ett pris som går till det stadsnät som haft den största utvecklingskurvan under året. 2019 går priset till MittNät.

25

OKT

Bollnäs Energi har Sveriges bästa öppna nät

Operatören Tele2 vill uppmärksamma landets öppna nät och presenterar för tredje året i rad sin ranking Öppna Nät-barometern. I år står Bollnäs Energi högst upp på prispallen.

23

OKT

Pro Optix lanserar 400G-transceivers

Pro Optix lanserar nu en produktlinje med 400G-kompatibla fiberoptiska tranceivers för att nu erbjuda alla kunder möjligheten att maximera nätverkskapaciteten. Till att börja med består produktsortimentet av 12 olika tillgängliga varianter, med räckvidder upp till 10km samt modeller som inkluderar DR4, FR4 och LR4 med stöd för Cisco, Arista, Juniper och Huawei.

21

OKT

Malmö stads förbrukade IT-produkter återvinns i stor satsning

Förbrukad IT-utrustning är inte nödvändigtvis avfall, den har ett värde. Det värdet kan bestå av att komponenter, och i vissa fall hela enheten, kan återanvändas. Detta uppmärksammar Malmö stad på måndag den 21 oktober genom att låta anställda lämna in utrustning i stadshuset. En lastbil kommer att stå parkerad framför stadshuset kl 10-16 för att ta emot minst 6000 IT-prylar från hela kommunen.

18

OKT

Välkommen till seminarium om digitala strategier för infrastruktur – vad skapar värde?

Alla infrastrukturägande bolag känner igen sig i kraven att göra mer, med mindre. Förväntan är en service där inget går fel, med sjunkande kostnader. Det är en till synes svår ekvation att få ihop. Ett antal svar går att hitta i digitalisering.

17

OKT

Halmstad prisas för smarta lägenheter

Halmstads kommun vann pris för mest samhällsnyttiga e-tjänst på e-förvaltningsdagarna i Stockholm. Det är satsningen på digitaliserade äldrelägenheter som utvecklats av hemvårdsförvaltningen, HFAB och Halmstads stadsnät som kammar hem förstapriset i konkurrens med ett 50-tal andra bidrag.

10

OKT

22 miljarder krävs för att nå bredbandsmål till 2025

22 miljarder utöver de kommersiella aktörernas investeringar krävs för att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 i enlighet med regeringens bredbandsmål. Det visar PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

3

OKT

AC-Net och Fiberdata bygger nytt nät

AC-Net har under en längre tid planerat för en ökad kapacitet och förbättrad driftsäkerhet i sitt regionala nät. Valet föll på Fiberdata och deras lösning som med den senaste tekniken ökar tillgängligheten i hela Västerbotten. Samtliga kommuner och den offentliga sektorn får tillgång till operativ driftsäkerhet via geografisk redundans samt aktiv drift och övervakning dygnet runt. Sammantaget en mycket stor förbättring och kapacitetsökning som kan användas under många år framöver och som ger ökad tillgänglighet av tjänster oavsett var i regionen den efterfrågas.

1

OKT

TH1NG lanserar smarta larmtjänster tillsammans med Securitas larmcentral

TH1NG tar nu nästa kliv i att skapa den nya tidens operatör, där trygghet och säkerhet på internet och i hemmet eller företaget blir allt viktigare.

1

OKT

Regeringen genomför åtgärder för stärkt informations- och cybersäkerhet

Regeringen presenterar nya åtgärder för att stärka informationssäkerheten och öka samhällets motståndskraft mot cyberattacker. Bland annat ska ett nationellt cybersäkerhetscenter inrättas med syfte att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

27

SEP

Regeringens budget - bredbandsutbyggnad

Särskilda satsningar i höstbudgeten inom Infrastrukturdepartementets politikområden. Bredbandsutbyggnaden får 150 miljoner kronor

20

SEP

MittNät växer - sju stadsnät blir nio

Samverkansbolaget MittNät växer så det knakar. Det kommunala samarbetet för att främja fiberutbyggnaden har visat sig extremt framgångsrikt. Nu tillkommer även Kil och Årjäng.

18

SEP

Next Generation Product Line from Icotera Delivering Wi-Fi 6 is Powered by Chipsets from ON Semiconductor’s Quantenna Connectivity Solutions Division

Icotera’s next generation product line is designed to provide best-in-class Wi-Fi performance and is based on ON Semiconductor’s ultra-small footprint 8x8 MIMO architecture and Icotera’s unique Nordic design. The new product line will offer high levels of Wi-Fi performance with speeds of up to 10 Gbps, a high-performance networking stack with extra security features, support for IoT technologies such as Bluetooth® and NFC, and processing capabilities for customer applications.

16

SEP

iioote, Netmore och Qualit har tecknat ett konsortialavtal

Konsortiepartnerna kommer arbeta tillsammans och erbjuda kunder som t. ex. försäkringsbolag, fastighetsbolag, statliga och kommunala bolag smarta LPWAN IoT-lösningar baserade på LPWAN och 3GPP.

16

SEP

Netmore Group AB (publ) genomför omorganisation

Vid årsskiftet 2018/2019 förvärvade Netmore group (publ) Blink Services AB och Omnipont AB. Nu tar de nästa steg och stärker sig under en enad strategi, grafisk profil och namn - Netmore.

5

SEP

Sverige i nordisk fibertopp

Sverige ligger i framkant vad gäller fibertäckning och abonnemang, men ligger efter när det gäller datamängder i mobilnäten. Det visar den sammanställning av 2018 års statistik från de nordiska och baltiska länderna som presenteras i dag.

5

SEP

Regeringsinitiativ med anledning av OECDs grundläggande genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik

I juni 2018 överlämnade OECD en grundläggande genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik, ”OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden” till regeringen. I rapporten lämnar OECD förslag inom flera områden, bland annat bredbandsutbyggnad, utbildning och kompetensutveckling, forskning och utveckling, arbetet med stora datamängder och artificiell intelligens, cybersäkerhet och styrning och samordning.

30

AUG

Öppna Stadsnät AB blir ny kommunikationsoperatör i Uddevalla Stadsnät

Öppna Stadsnät Sverige AB ingår avtal om kommunikationsoperatör med det kommunala stadsnätet i Uddevalla kommun.

29

AUG

IP-Only i möte med civilministern

I går träffade IP-Onlys vd Frida Westerberg civilministern Ardalan Shekarabi, efter att ha blivit inbjuden av ministern för att diskutera utmaningar relaterade till förseningar i fiberutbyggnaden. IP-Only presenterade flera åtgärder de delvis redan jobbar med för att minska frustrationen hos sina väntande kunder, samt ytterligare förbättringar de planerar att genomföra. Mötet fokuserade även på vad som kan göras för att skynda på och öka takten i fiberutbyggnaden.

28

AUG

Indentive leder projekt om "Design för en energieffektiv vardag"

Indentive Operations AB har av Energimyndigheten tilldelats cirka 2,7 miljoner kronor, för att tillsammans med samarbetspartners utveckla nya tjänster för energibolag. Indentives del uppgår till cirka 2 miljoner kronor.

28

AUG

TH1NG förvärvar Brabits bredbandsverksamhet

TH1NG fortsätter sin offensiva strategi med ett förvärv av Brabits bredbandsverksamhet. Kunderna överlåts från och med 1 september när TH1NG tar över verksamheten.

22

AUG

Goda valmöjligheter för internetanvändare

Det finns goda möjligheter för slutanvändare att välja internetleverantör. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport. Tillgången till öppet internet bedöms därför vara god i Sverige. Men myndigheten fortsätter att bevaka frågan.

19

AUG

Förenklad orderhantering för Stadsnätets tjänsteleverantörer i Sollentuna

Sollentuna Energi och Miljö, SEOM, äger, driftar och förvaltar stadsnätet i Sollentuna kommun. Nätet är väl utbyggt och når ca 22 000 adresser där 11 tjänsteleverantörer erbjuder tjänster med hastigheter upp till 1000Mbit/s.

13

AUG

Nya switchar från Waystream skapar världens snabbaste stadsnät

Det svenska teknikbolaget Waystream lanserar en serie access-switchar särskilt framtagna för stadsnät där de används för att koppla in kundernas fiberanslutningar. De nya switcharna möjliggör bredbandshastighet på upp till 10Gbit/s per användare vilket är mellan tio och hundra gånger snabbare än de tjänster som erbjuds idag. Det innebär snabbare Internet, högre upplösning på teven och mer responsiva tjänster för hushållen och dess användare. Först ut att testa de nya switcharna är Affärsverken i Karlskrona som driver flera stadsnät i Blekinge.

3

JUN

Tre av fyra fasta bredbandsabonnemang har över 100 Mbit/s

Svenskarna väljer allt snabbare bredbandsabonnemang och mobilsamtal via 4G har fått sitt genombrott. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2018, som beskriver utvecklingen på marknaden under förra året.

24

MAJ

TH1NG lanseras nu i Sollefteå Stadsnät

Den nya tidens operatör med fokus på att leverera smarta uppkopplade tjänster till privatkunder, företag fastighetsägare och kommuner lanseras nu i Sollefteå Stadsnät. Bakom operatören, som ska bli de uppkopplade tjänsternas nav med ett enkelt gränssnitt för en mängd olika tjänster finns tidigare ledande personer från bland annat Bahnhof, IP-Only och Spotify.

23

MAJ

RISE-projekt ska bereda vägen för bättre trådlös täckning i energieffektiva flerbostadshus

Stabil trådlös täckning inomhus har länge varit en utmaning. Det är känt att energieffektiva byggnader skärmar mobilsignaler från utsidan och att hushållens trådlösa accesspunkter stör varandra från insidan. Användarnas aptit på än mer streamingtjänster och mobila användningssätt gör att täckning gradvis försämras för både mobila- och trådlösa bredbandstjänster. 80 procent av all mobil konsumtion sker inomhus och 80 procent av all telefoni är mobil i dag vilket sätter fingret på utmaningens storlek. Med dålig täckning riskerar även viktiga samhällstjänster som digitala omsorgstjänster i hemmet och räddningsinsatser i fastigheten att inte kunna utföras eller med bristfällig kvalitet.

6

MAJ

TH1ING lanseras nu i iTUX alla nät

TH1NG med fokus på att leverera smarta uppkopplade tjänster till privatkunder, företag, fastighetsägare och kommuner lanseras nu i alla iTUX nät. Bakom operatören, som ska bli de uppkopplade tjänsternas nav med ett enkelt gränssnitt för en mängd olika tjänster finns tidigare ledande personer från bland annat Bahnhof, IP-Only och Spotify.

3

MAJ

Fortsatt fokus på bredbandsfrämjande tillsyn

Också under 2019 kommer Post- och telestyrelsen (PTS) fokusera på att genomföra konkurrenstillsyn som främjar bredband. Det framgår av myndighetens tillsynsplan.

1

APR

Åtta av tio hushåll och företag har tillgång till snabbt bredband

Bredbandsutbyggnad genom fiber- och mobilnät fortsätter och 2018 hade 81 procent av alla hushåll och företag tillgång till bredband med 100 Mbit/s. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

28

MAR

Åsa Zetterberg ny förbundsdirektör på IT&Telekom­företagen

IT&Telekomföretagen inom Almega välkomnar Åsa Zetterberg som ny förbundsdirektör. Åsa har tidigare arbetat bland annat som sektionschef på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Hon kommer närmast från en tjänst som Chief Digital Officer för Regeringen och från det egna bolaget Zettigo AB.

28

MAR

"NetNordic utses av Affärsverken i Karlskrona till partner vid uppbyggnaden av ett nytt 100GE core-och distributionsnät."

NetNordic utses av Affärsverken i Karlskrona till partner vid uppbyggnaden av ett nytt 100GE core-och distributionsnät. Vi har fått förtroendet att byta ut befintligt core- och distributionsnät hos Affärsverken i Karlskrona. Det nya nätet byggs upp med IP/MPLS-routrar från Nokia.

22

MAR

Säkra Larm och Kalejdo i samarbete kring larmtjänster via stadsnät

Larmföretaget Säkra Larm i Sverige AB, störst i Sverige på kundägda larm och en av de största larmleverantörerna i Sverige utvecklar i samarbete med Kalejdo, Indentive och ett antal stadsnät larmtjänster för stadsnät. Larmtjänsterna blir en del av Sakernas Stadsnät, den öppna tjänsteplattformen för IoT-tjänster via stadsnät som drivs av Kalejdo parallellt med öppen stadsnäts-tv.

22

MAR

Kalejdo lanserar BRF-tjänst för Öppen Stadsnäts-tv

Kalejdo Bredband AB, operatör av Öppen Stadsnäts-tv, lanserar idag en portaltjänst som är kopplad till deras öppna tv-lösning. Tjänsten riktar sig till Bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som vill använda tv-skärmen som kommunikationskanal till de boende.

22

MAR

TH1NG lanserar nu ett nytt miljösmart sopkärlshanteringssystem på den svenska marknaden.

Med den senaste tekniken vill vi skapa så väl miljöbesparingar som ekonomiska fördelar för återvinningsbranschen. Med det här systemet kan vi öka effektiviteten på bland annat återvinningsstationer och skapa optimerade rutter för sopkörning. Detta är ett mycket bra exempel på hur framtidens tjänster kan användas för att spara både pengar och miljö redan idag, säger Klas Westholm, VD på TH1NG.

22

MAR

KKV: Hässleholm gjorde fel som stoppade privat fibergrävning

Hässleholms kommun får inte hindra privata fiberföretag att gräva ner fiber i kommunen. Det framgår av en dom från Patent- och marknadsdomstolen.

8

MAR

Reglernas utformning påverkar investeringar

En ny rapport från PTS sammanställer de viktigaste slutsatserna från forskningen och förklarar hur de identifierade effekterna kan påverka investeringar och konkurrens på bredbandsmarknaden.

7

MAR

Effektivare PTS med ny organisation

En tidsenlig, effektiv och ändamålsenlig myndighet. Det är målet med Post- och telestyrelsens (PTS) nya organisation som myndigheten börjar jobba efter i dag.

1

MAR

TH1NG och Miradot blir Ciscos första svenska IoT-partner

I en gemensam satsning blir den nystartade operatören TH1NG och konsultbolaget Miradot nu Ciscos första och än så länge enda auktoriserade IoT-partner i Sverige. Cisco beskriver utmärkelsen såhär:

26

FEB

Halland ökar fiberutbyggnaden – Hylte kommun ökade från 8 till 79 procent anslutna hushåll på mindre än fyra år

Sedan Hylte kommun och IP-Only inledde samarbete har fiberutbyggnaden i kommunen ökat betydligt mer än genomsnittet i Sverige. 2015 hade enbart 8 procent av hushållen fiberuppkoppling. I dag, mindre än fyra år senare, är siffran 79 procent. Målet är 100 procent 2020.

19

FEB

Tyck till om PTS nya kommunvägledning

Post- och telestyrelsen,PTS, har tagit fram ett förslag på vägledning kring kommuners agerande på bredbandsmarknaderna. Nu tar myndigheten emot synpunkter på vägledningen.

12

FEB

Netmore Group förvärvar Blink Services

Blink Services, nätverksoperatör för LoRaWAN™ i Sverige, har förvärvats av börsnoterade Netmore Group AB. Netmore Group AB har en unik position som operatör med möjlighet att tillgodose företag och myndigheters krav på säkra kommunikationsnät. Vidare har bolaget Tarifflex, som ingår i Netmore Group, ett patenterat system för dataagrering och integration av olika IT-system.

21

DEC

Så kan trådlösa tekniker bidra i utbyggnaden av snabbt bredband

PTS har tagit fram en vägledning som visar vilka alternativ som finns och vad lokala och regionala aktörer bör tänka på vid etablering av trådlösa lösningar.

19

DEC

IP-Only slår rekord i antal fiberanslutna hushåll på landsbygden under 2018 – trots fortsatta branschutmaningar

En stark avslutning på året kommer innebära att fiberoperatören IP-Only slår rekord i antal fiberanslutna hushåll på landsbygden. Jämfört med 2017 kommer företaget att ansluta 25 procent fler hushåll på landsbygden under 2018.

19

DEC

Uppdaterade regler för rapportering av driftstörningar och avbrott

Från och med den 15 januari 2019 ändrar Post- och telestyrelsen (PTS) sina regler för när operatörer ska rapportera driftstörningar och avbrott.

17

DEC

Kognitiv digital tillgänglighet – vad är det?

Kognition handlar om att ta emot, bearbeta och reagera på information. I ett informationssamhälle är detta centrala aktiviteter, som vi ägnar oss åt nästan hela tiden.

11

DEC

Halmstads stadsnät byter produktionssystem

När Halmstads stadsnät AB ska byta produktionssystem väljer de att göra det i samarbete med Netadmin och Fiberdata. Samarbetet innebär leverans, implementation och systemsupport.

21

NOV

Trafikverket: Öppnar upp för mer plats för bredband vid vägen

För att underlätta utbyggnaden av bredband öppnar Trafikverket nu upp för fler alternativa anläggningsplatser av bredband längs vägen. Att kunna lägga fiber även vid mindre vägar är en viktig förutsättning för att bygga ut bredband på landsbygden.

16

NOV

Nationellt stöd hjälper 15 kommuner att öka invånarnas digitala kompetens

För att stärka kommuninvånares digitala kompetens ger Internetstiftelsen (IIS) på uppdrag av regeringen ett stöd på 10,4 miljoner kronor till 15 kommuner runt om i Sverige. Stödet ska hjälpa kommunerna att öppna Digidelcenter dit invånare kan vända sig för att få hjälp med digitala tjänster och teknik.

15

NOV

KEAB söker fibertekniker till installationsavdelningen

Karlsborgs Energi behöver förstärkning på installationsavdelningen. Du kommer att jobba främst med fiberutbyggnad, dokumentation och felsökning. Det är meriterande om du har elbakgrund.

5

NOV

Datainspektionen inleder fler granskningar

Datainspektionen drar nu igång flera större granskningar av olika delar av dataskyddsförordningen, bland annat vad gäller samtycke som rättslig grund för att samla in och behandla personuppgifter.

1

NOV

Netadmin och Fiberdata inleder strategiskt partnerskap

Netadmin och Fiberdata ingår ett långsiktigt strategiskt samarbete där kompletterande produkter och tjänster möjliggör ett helhetserbjudande för svenska nätägare och operatörer.

25

OKT

Samarbetsavtal ingånget mellan 11 stadsnät och Kalejdo Bredband AB

För utveckling av nya tjänster på Indentives IoT-plattform Connective.

18

OKT

Ny kalkylmodell för framtidssäker prisreglering

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om en ny kalkylmodell för myndighetens konkurrensfrämjande reglering av det fasta nätet. Den nya modellen är framtidssäker och tar hänsyn till en rad olika faktorer.

19

SEP

Ökad digital kompetens ska lyfta kommuner och landsting

Regeringen har idag den 30 augusti beslutat att avsätta medel till en överenskommelse med SKL för att höja den digitala kompetensen hos ledning i kommuner och landsting. Syftet med den gemensamma satsningen är att kommuner och landsting ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar.

31

AUG

NetNordic lanserar dokumentationssystemet KeyCom

NetNordic har slutit ett samarbetsavtal med företaget Keypro om att marknadsföra och sälja dokumentationssystemet KeyCom på den svenska marknaden.

30

AUG

PTS söker projektledare för övningsverksamhet

Post- och telestyrelsen söker dig som vill bidra till Sveriges säkerhet genom att arbeta med övning och utbildning inom krisberedskap samt totalförsvar, vilka är områden som ökar i betydelse och bär med sig spännande utmaningar. Vi tror att du har arbetat med liknande frågor och attraheras av att finna lösningar i komplexa frågeställningar.

27

JUL

Låg påverkan på telefonin till följd av skogsbränderna

Post- och telestyrelsen (PTS) har med anledning av de pågående skogsbränderna i landet stämt av eventuell påverkan på telefonin, med operatörer. Och konstaterar att påverkan är låg. Myndigheten fortsätter bevaka läget.

25

JUL

Blink anordnar IoT-konferens i Göteborg 20-21 september

20-21 september anordnar företaget Blink Services konferensen Smart City Connection, ett event som helt och hållet tillägnas LoRaWAN, Internet of Things och smarta samhällen! Som nätverksoperatör vill vi skapa en mötesplats för alla aktörer som vill driva digitaliseringens möjligheter, här och nu. Med ett öppet nätverk och uppkopplade sensorer har vi alla förutsättningar att effektivisera och förvalta verksamheten bättre. Genom samverkan tar vi ett viktigt steg mot ett hållbart, säkert och effektivt samhälle.

24

JUL

Fler har tillgång till fiber i Sverige än i grannländerna

Tillgången till bredband via fiber är större i Sverige jämfört med våra grannländer i Norden och Baltikum. Det visar sammanställningen av telekomstatistik från de fem nordiska och tre baltiska länderna, som Post- och telestyrelsen presenterar idag. Statistiken är nu uppdaterad med siffror för 2017.

20

JUN

PTS inleder samråd kring marknaden för lokalt tillträde

Post- och telestyrelsen (PTS) har analyserat marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur. Nu presenterar myndigheten sin analys och ber om synpunkter från marknadens aktörer.

18

JUN

PTS undersöker trådlösa tekniker som komplement till fiberutbyggnaden

Myndigheten vill nu få exempel på tekniska lösningar som kan ansluta hushåll där en fiberutbyggnad är osannolik. Arbetet är en del i ett regeringsuppdrag att ta fram vägledning och information till regionala och lokala aktörer.

18

JUN

PTS finansierar utbildningar för ökad digital kompetens

Med start 2018 kommer PTS erbjuda finansiering till organisationer som anordnar utbildningar med syfte att öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov.

18

JUN

Trådlös uppkoppling ska komplettera fiber i Norrbotten och Västerbotten

IT Norrbotten vill etablera trådlösa anslutningar i Norrbotten och Västerbotten för områden som är svåråtkomliga och som i dag inte har tillgång till fiberanslutning. Målet är att alla kunder ska ha tillgång till anslutningar på minst 100 Mbit/s.

7

JUN

Krisberedskap – en del av myndighetens dagliga arbete

Samhället blir allt mer digitaliserat. Kraven på fungerande elektroniska kommunikationer – överallt och hela tiden – är mycket höga både en "vanlig dag" och vid kriser.

31

MAJ

Svenskarna använder allt mer mobildata

Antalet mobilabonnemang på samtal och data fortsätter öka och det används allt mer mobildata. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2017, som beskriver utvecklingen på marknaden under förra året.

25

MAJ

Sverige klättrar i digitaliseringsranking

I dag, den 18 maj, har EU-kommissionen publicerat 2018 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI). DESI är ett verktyg för att jämföra hur länder i EU lyckas med digitalisering. I år har Sverige klättrat från en tredjeplats till en andraplats. Sverige får högre poäng jämfört med förra mätningen när det gäller fast bredband, snabbt bredband, digital kompetens och internetanvändning.

18

MAJ

PTS utvärderar digital tillgänglighet

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Beroende på funktionsförmåga kan det finnas behov av extra hjälp och stöd vid användning av digitala lösningar, till exempel olika e-tjänster och digitala betaltjänster.

19

APR

Internationella framgångar för Optopro Solutions AB

Dalaföretaget Optopro Solutions AB som utvecklat det unika systemet Optopro, som digitaliserar och effektiviserar entreprenadprojekt med förläggning och installation av fiberkabel, lanseras nu i Finland.

16

APR

Foresite Group och COS Systems erbjuder Open Access-nätverk i USA

Foresite Group och COS Systems inleder partnerskap för att hjälpa amerikanska städer att bygga egna fibernätverk. Med en unik metod som bygger på att involvera de boende och samla in realtidsdata skapas en efterfrågestyrd utbyggnadsplan. Därefter byggs nätverket enligt den svenska Open Access-modellen, vilket innebär att flera leverantörer samtidigt erbjuder slutkunderna Internet och relaterade tjänster. COS Systems, företaget bakom plattformen COS Service Zones, som används för att samla in intresse för bredband och Open Access-plattformen COS Business Engine, har levererat mjukvarulösningar till den svenska stadsnätsmarknaden i ett decennium och i USA sedan 2013.

20

MAR

Kalejdo bygger nationellt IoT-nät med Bahnhof

Kalejdo Bredband AB, operatör av den öppna tjänsteplattformen Sakernas Stadsnät, har i samarbete med Bahnhof AB etablerat ett nationellt distributionsnät för IoT-tjänster. På så sätt kan ett mycket stort antal stadsnät i Sverige enkelt ansluta sig och därmed få tillgång till de stadsnätstjänster som finns via plattformen Sakernas Stadsnät.

20

MAR

Lunet väljer Waystream igen - Waystreams switchar snabbar upp Luleås stadsnät

Lunet tillhandahåller bredband via fiber till invånarna i Luleå. I dagsläget når man 8 av 10 invånare och dessa kommer med uppgraderingen få ännu snabbare internetanslutningar, något som är nödvändigt i takt med att samhället digitaliseras allt mer.

16

MAR

Lund bäst uppkopplade stad i Europa enligt ny rapport

Lund är en av Europas bästa städer generellt och allra bäst i klassen "connectivity". Det visar en ny rapport som Financial Times tagit fram. I dag mottog kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren, (S), priset på Mipim i Cannes.

13

MAR

Allt fler sköter samhällstjänster via mobilen

Nästan hälften (48 procent) av svenskarna använder sin mobiltelefon för att sköta samhällstjänster. Det visar rapporten Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning 2017 som Post- och telestyrelsen låtit ta fram.

9

MAR

Bjäre Kraft bygger ny digital infrastruktur för ett "smartare samhälle"

Bjäre Kraft har startat upp ett nytt affärsområde i samarbete med Öresundskraft, som kommer resultera i utbyggnad av en ny digital infrastruktur med fantastiska möjligheter. Det handlar om automatiserad kommunikation mellan föremål som leder till effektivisering, kostnadsbesparingar och mindre miljöbelastning. Bjäre Krafts elnät och fibernät kommer därmed kompletteras med ett nät som bidrar till ett mer digitalt samhälle, ibland kallat "sakernas internet".

8

MAR

Creative Networks AB blir koncern och etablerar två nya dotterbolag.

De nya verksamhetsbolagen är Creative Networks Power AB och Creative Networks Constructions AB. Creative Networks kommer främst att erbjuda tjänster och arbete i Svealand men också med möjlighet i hela landet. Vår affärsidé bygger på att vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder, genom att erbjuda en komplett kedja av kompetens inom kraft och fiberbaserade nätverksprojekt.

28

FEB

Bredbandsforum: Fler måste prioritera landsbygden

Det finns många utmaningar på vägen till att nå regeringens mål om bredband till alla – framför allt på landsbygden. Relativt få människor ska dela på kostnaderna för utbyggnaden, och det kan vara långt till befintliga noder och nät. Bredbandsforums Landsbygdsgrupp har under hösten och vintern identifierat de utmaningar som fördröjer utbyggnaden. Slutsatsen är att fler aktörer behöver prioritera landsbygden tydligare i frågor om bredbandsutbyggnad. Särskilt viktigt är det offentliga ledarskapet – på lokal, regional, och nationell nivå. Gruppen har nu lämnat ett antal förslag fördelat på fyra områden, som visar hur olika aktörer bättre kan underlätta för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

20

FEB

Stärkt skydd av informationssystem

Digitaliseringen och samhällsutvecklingen gör att allt fler samhällsviktiga verksamheter är beroende av informationssystem. För att stärka skyddet av informationssystem har regeringen därför lämnat ett förslag till lagrådet om implementeringen av NIS-direktivet. Direktivet gäller för leverantörer av digitala tjänster och för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sju olika sektorer.

15

FEB

Åsa Zetterberg blir regeringens chief digital officer

Efter en överenskommelse mellan statsminister Stefan Löfven och digitaliseringsminister Peter Eriksson har det avsatts särskilda medel för att anställa Åsa Zetterberg som Chief Digital Officer. Rollen är ny i sitt slag och uppdraget är att driva på genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi som presenterades i våras.

6

FEB

Mer nyanserad bild av svenskarnas internetanvändning behövs

Det är viktigt att genomföra undersökningar om internet och tillhörande teknik med urvalsmetoder som säkerställer att personer med olika funktionsnedsättningar och andra svårigheter blir representerade – och att frågor och svarsalternativ anpassas efter dessa gruppers förmågor. Annars synliggörs inte dessa personers förutsättningar och förmåga att använda internet och digital teknik tillräckligt. Risken finns att bilden av det digitala utanförskapet inte är rättvisande, och att insatserna inte blir de mest verkningsfulla. Det visar en ny undersökning som genomförts av Begripsam och finansierats av Post- och telestyrelsen (PTS) tillsammans med Konsumentverket.

1

FEB

Bättre samarbete mellan kommuner och operatörer kan stärka driftsäkerheten på landsbygden

När samarbetet och kontaktvägarna fungerar mellan kommuner och operatörer förbättras driftsäkerheten för telefoni och internet. Det är en av slutsatserna i Post- och telestyrelsens granskning av vilka utmaningar som finns för bra fungerande tjänster på landsbygden.

26

JAN

24 digitala lösningar som minskar utanförskap och diskriminering i arbetslivet

Efter rekordmånga ansökningar till PTS fjortonde innovationstävling är nu de slutgiltiga vinnarna utsedda. Tävlingen hade temat "Arbetsmarknad för alla" och arrangerades tillsammans med Arbetsförmedlingen. Totalt kommer 39,5 miljoner att delas ut till 24 vinnare för att de ska kunna göra verklighet av sina idéer.

26

JAN

Waystream stärker upp ledningsgruppen med CTO

Johan Sandell har utsetts till ny CTO i Waystream AB. Johan tar med sig långtgående erfarenhet från bland annat GfK, Ericsson, Xelerated och Transmode där han arbetat med produktutveckling och innovation i ledande positioner.

24

JAN

Waystream får order på MPC480 från den tyska stadsnätsoperatören HeLi NET

Utrustningen kommer att användas som Broadband Network Gateway (BNG) för upp till 24 000 nya bredbandsanvändare i HeLi NETs nätverk.

24

JAN

PTS får uppdrag att säkerställa tillgång till internet med 10 Mbit/s

PTS får i uppdrag av regeringen att genomföra de åtgärder som krävs för att alla bostäder och verksamhetsställen ska få tillgång till internet som ger 10 Mbit/s och telefoni via en fast uppkoppling.

19

JAN

PTS lanserar film om nyttan med bredband

Med bredband och smarta, digitala tjänster kan du leva enklare och tryggare, oavsett hur eller var du bor i landet. Nu finns en ny film och broschyr om nyttan med bredbandstjänster.

18

JAN

Nytt grönt datacenter på gång i Göteborg

Efterfrågan på fysiska lokaler för placering av servrar och annan utrustning ökar kraftigt i Göteborg. Därför bygger Göteborg Energis dotterbolag GothNet under våren ett helt nytt datacenter som beräknas att vara inflyttningsklart till sommaren 2018.

16

JAN

Gigacom förvärvar 2 Wave Systems

Gigacom AB, ett teknikhandelsbolag inom Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i 2 Wave Systems (2Wave).

4

JAN

9 000 hushåll i Örnsköldsvik erbjuds fiberanslutning – stor utbyggnad under 2018

Cirka 9 000 hushåll erbjuds just nu fiberanslutning av IP-Only. Byggbeslut har tagits i nästan hälften av områdena företaget är aktivt inom – sju av sjutton.

2

JAN

Sverige ska höja takten för att bli bäst i världen på E-hälsa

E-hälsomyndigheten får i uppdrag att fokusera på genomförande av Vision e-hälsa 2025, att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. De ska även färdigställa struktur för läkemedelsinformation som ska registreras i den nationella läkemedelslistan och agera nationell kontaktpunkt för e-hälsa.

2

JAN

Samråd kring bredbandsmarknader inleds 2018

Tidplanen för PTS arbete med reglering av bredbandsmarknader har justerats. Ett första samråd planeras att genomföras under våren 2018.

20

DEC

PTS kommande tillsyn av driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

PTS tar årligen fram planer för myndighetens tillsynsarbete avseende driftsäkerhet respektive konfidentiell kommunikation. Tillsynsplanerna beskriver inriktningen på myndighetens tillsyn för de två kommande åren.

20

DEC

PTS undersöker kommuners roller på bredbandsmarknaden

Post- och telestyrelsen (PTS) vill undersöka ett antal frågor kring kommunernas och stadsnätens verksamheter på bredbandsmarknaden. Nu går en enkät ut till Sveriges samtliga kommunala stadsnät och kommuner som inte har något eget stadsnät.

18

DEC

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

Regeringen tillför Datainspektionen 30 miljoner för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten kommer byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten och ges i uppdrag att agera stödjande och rådgivande för att tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet kan fortsätta utvecklas och användas samtidigt som den personliga integriteten värnas.

18

DEC

Ny myndighet och fördjupat samarbete med SKL fokus på årets Digigov

I förra veckan arrangerade regeringen tillsammans med SKL toppledarforumet Digigov för andra året i rad. Under två dagar samlades drygt 500 beslutsfattare i offentliga verksamheter, näringsliv och akademi för att diskutera digitaliseringsarbetet i det offentliga Sverige. Civilminister Ardalan Shekarabi var en av ministrarna på plats och han pratade bland annat om ett fördjupat samarbete med Sverige kommuner och landsting och om en ny myndighet som ska inrättas. Foto: Regeringskansliet

13

DEC

Wetternet välkomnar Bredbandsbolaget som ny tjänsteleverantör

Från 1 december blir Bredbandsbolaget ny tjänsteleverantör i Jönköping Stadsnät Wetternet. Över 25 000 hushåll i Jönköpings kommun kan nu ta del av Bredbandsbolagets tjänsteutbud av tv, bredband och telefoni.

1

DEC

Telia bildar Telia Infra - en renodlad wholesale- och nätorganisation

Med Sveriges bästa mobilnät och största fibernät kopplar Telia upp Sverige. Den nya organisationen, Infra, kommer att få ett samlat ansvar för Telia Sveriges Wholesale-affär samt att planera, bygga, och leverera fasta och mobila nät i världsklass.

29

NOV

Efterfrågan på snabbt bredband fortsatt hög

Antalet abonnemang på snabbt bredband fortsätter att öka, liksom efterfrågan på tjänster som nås via nätet såsom iptv. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad för första halvåret 2017. Ta del av materialet i PTS uppdaterade statistikportal.

24

NOV

Digitaliseringscoacher sökes

RISE Acreo AB / Fiber Optic Valley tillsammans med FindIT bedriver ett projekt finansierat av Tillväxtverket i syfte att öka digitaliseringen av verksamheterna inom små- och medelstora företag verksamma inom industri och industrinära tjänster.

24

NOV

Regeringen vill ha politisk debatt om digitaliseringen

Igår, torsdag, fattade regeringen beslut om en digitaliseringsskrivelse som innehåller regeringens digitaliseringsstrategi och bredbandsstrategi, vilka beslutades den 18 maj 2017 respektive den 20 december 2016. Nu skickas skrivelsen till riksdagen för behandling.

17

NOV

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Kraven på säkerhetsskyddet har förändrats genom utvecklingen i omvärlden och på informationsteknikområdet, ökningen av säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs i enskild regi och en ökad internationell samverkan.

17

NOV

PTS föreslår ny modell för bredbandsstöd

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att analysera och föreslå hur framtida insatser för bredbandsutbyggnad med statliga medel kan utformas. PTS lämnar nu över myndighetens analys till Näringsdepartementet.

14

NOV

Falsk information om Övik Energis fibernätutbyggnad

Flera blivande kunder har hört av sig till oss och berättar att de blivit uppringda eller fått personliga besök av andra fiberaktörer med budskap om att Övik Energi inte kommer att bygga fibernät till deras fastighet. Vi ber våra kommuninvånare att kontakta oss för korrekt information om hur fibernätutbyggnaden fortskrider.

8

NOV

Storsatsning när IP-Only erbjuder fiber till tusentals hushåll på Hässleholms landsbygd

2 600 hushåll på Hässleholms landsbygd kommer att få ett fibererbjudande av IP-Only. Fiberoperatören IP-Only investerar nu på landsbygden i Hässleholms då 2 600 hushåll i dagarna får erbjudande om höghastighetsbredband. Stora delar av kommunens landsbygd har därmed möjlighet att kunna anslutas till IP-Onlys fibernät som nyligen fick Com Hems utnämning "Bästa Öppna Nät".

8

NOV

Samma regler som tidigare för bredbandsutbyggnad

Igår gav regeringen Statens jordbruksverk uppdraget att omfördela 150 miljoner ur bredbandsmiljarden till glesare befolkade delar av landet. Beslutet innebär att pengar särskilt riktas till de glesare befolkade länen i Sverige, men i övrigt gäller samma regler som tidigare vid tillståndsgivning och fördelning av pengar.

3

NOV

Norrsken First to Deploy Infinera XTM II and 400G Flexponder, Delivering New 100G Services Across Sweden

Sunnyvale, Calif. – October 31, 2017, 8:00 a.m. EDT – Infinera, the leading provider of Intelligent Transport Networks, announced that Norrsken, a Sweden-based regional operator, is the first to deploy the Infinera XTM II and the recently released 400G Flexponder, delivering new 100 gigabits per second (Gb/s) services to leading internet service providers and carriers. Infinera's XTM II and 400G Flexponder enable Norrsken to deliver high-capacity, low-latency 200 Gb/s transport across Sweden with industry-leading low power consumption and a small footprint.

31

OKT

Telekområdgivarna erbjuder kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutningsfrågor

Tack vare finansiering från IP-Only, Telia, Telenor, Com Hem, Svensk Infrastruktur och Svenska Stadsnätsföreningen kan Telekområdgivarna nu erbjuda konsumentstöd kring fiberanslutning.

31

OKT

God tillgång till telefoni och grundläggande internet i Sverige

Tillgången till telefoni och grundläggande internet (1 Mbit/s) där vi bor och arbetar är mycket god. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i rapporten Tillgången till telefoni och grundläggande internet.

26

OKT

Nystartat It-företag från Dalarna får bidrag från Vinnova

Optopro Solutions AB som utvecklat ett unikt system för att digitalisera fiberprojekt har beviljats 300 000 kr i bidrag inom utlysningen "Innovativa startups fas 1"

26

OKT

Fibra satsar stort i Eskilstuna – bygger ut fibernätet till över 2000 hushåll.

Anslut dig till stadsnätet du redan äger! I Eskilstuna pågår just nu en omfattande utbyggnation av det kommunägda stadsnätet som drivs av Fibra AB. Ett byggbeslut är taget och arbetet med att bygga ut och erbjuda stadsnätet till över 2000 hushåll är redan påbörjat och planeras att vara genomfört under sommaren 2018.

26

OKT

Netwest väljer NetNordic för den nya västgötaringen

NetNordic hjälper Netwest att bygga ut WDM-ringen i Västra Götaland. Totalt uppgraderas västgötaringen med 10 nya våglängdsnoder mellan 9 kommuner i Västsverige.

26

OKT

Kalix blir digital föregångskommun i norr – stor fiberutbyggnadsplan presenteras tillsammans med IP-Only

Kalix och IP-Only fortsätter enligt plan med samverkansavtalet och presenterar siffror och vilka områden som påverkas av fiberutbyggnaden. Fler än sju av tio hushåll har redan fått erbjudande, och nu återstår det viktiga enligt kommunen – anmälningar.

19

OKT

PTS granskar hur utbyggnadslagen efterlevs

Post- och telestyrelsen (PTS) har inlett två tillsynsärenden kring hur den så kallade utbyggnadslagen efterlevs. Myndigheten ser ett behov av att kunskapen om lagen ökas och vill därför erbjuda informationsträffar till kommuner.

17

OKT

PTS medger Norsjö kommun tillträde till delar av Skanovas kanalisation

Skanova ska medge Norsjö kommun tillträde till delar av den kanalisation som bolaget har i kommunen. Det har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat om i en tvistlösning.

12

OKT

Operatörer behöver bättre följa upp hur uppgifter om abonnenter hanteras i butik

Teleoperatörer behöver bli bättre på att följa upp hur uppgifter om abonnenter och deras kommunikation hanteras i butiker som säljer abonnemang. Det visar den granskning som Post- och telestyrelsen (PTS) har gjort hos fyra av landets teleoperatörer.

10

OKT

Wetternet - Sveriges tredje bästa öppna nät!

I veckan lanserade Com Hem Öppna Nät-Barometern där de har tagit tempen på bredbandsutvecklingen i Sverige genom att mäta kvalitet i de öppna bredbandsnäten. Vi kan stolt meddela att Wetternet ligger topp tre!

9

OKT

Waystream vinner två nya affärer i Danmark till ett totalt värde om 3,4 MSEK

Waystream har via sin partner Conscia A/S i Danmark fått två nya order avseende avancerad accessutrustning från Fibia A/S. Det totala ordervärdet för affären är 3,4 miljoner kronor.

9

OKT

Cygate väljer Waystream som partner inom avancerad hårdvara för bredbandsnät

Det svenska bolaget Waystream, som utvecklar avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har ingått ett partnerskap med Teliaägda Cygate. Partnerskapet gör att Waystream stärker sin position på den svenska marknaden där Cygate är en viktig aktör gentemot bredbands- och stadsnätskunder.

5

OKT

IP-Only vinnare av Öppna Nät-Barometern

Vid Stadsnätsföreningens årliga konferens utsågs IP-Only till bästa öppna nät 2017. Det är Com Hem som genom genom Öppna Nät-Barometern utvärderat samtliga stora kommunikationsoperatörer samt ett antal mindre.

3

OKT

Sveriges bästa öppna nät utsedda i ny mätning

Idag lanserar Com Hem Öppna Nät-Barometern där vi tar tempen på bredbandsutvecklingen i Sverige genom att mäta kvalitet i de öppna bredbandsnäten. På Stadsnätsföreningens årliga konferens utsåg Com Hem idag IP-Only till Sveriges Bästa Öppna Nät 2017.

3

OKT

Lunet väljer NetNordic som partner för sitt nya stadsnät

NetNordic har fått förtroendet att uppgradera en del av Lunets stadsnät till gigabit-hastighet för 10 000 portar till ett värde av flera miljoner kronor.

3

OKT

Investeringsplan för Europa: EIB:s stöd till IP-Only kommer att bidra till att ge över 400 000 svenska hushåll tillgång till höghastighetsinternet

Europeiska investeringsbanken (EIB) stöder utbyggnaden av det svenska fibernätet i städer och på landsbygden med 125 miljoner euro i form av lånefinansiering under de kommande fyra åren. Transaktionen med IP-Only, landets största oberoende fiberoperatör, möjliggjordes genom Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). EFSI är den centrala pelaren i investeringsplanen för Europa som grundades av EIB-gruppen och Europeiska kommissionen för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

3

OKT

Waystream lanserar nya strömsnåla SFP-moduler som sänker elförbrukningen med 20-25 procent

Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, lanserar idag en helt ny typ av strömsnåla SFP-moduler (mediekonverterare) för fiberbaserade bredbandsnät och andra typer av nätverk.

3

OKT

Stadsnätschefer oroar sig mer för ändrad reglering än tuffare konkurrens

I en rapport om förutsättningarna för framgångsrika stadsnät som Phaze AdNet publicerar i dag, framkommer bl a att stadsnätschefer ser ändrade förutsättningar i kommande reglering som större framtidshot än den ökande konkurrensen.

2

OKT

Fiberutbyggnaden ökar takten i Värmland – IP-Only storsatsar i regionen

I Filipstad har över 90 procent av medborgarna på landsbygden möjlighet att ansluta sig till fibernätet, fyra områden i Kristinehamn är byggstartade och nätet i Vålösundet samt Björneborg är redan färdigbyggda.

2

OKT

Uppdaterad sammanställning av stödmedel för bredbandsutbyggnad – hösten 2017

Post- och telestyrelsen har tagit fram är en uppdatering av den sammanställning som lämnades till Näringsdepartementet i mars 2017 avseende beviljade och kvarvarande medel för bredbandsutbyggnad. Sammanställningen gäller stödmedel inom nuvarande programperioder för landsbygdsprogrammet och regionalfonden t.o.m. 31 augusti 2017. Underlaget har inhämtats från respektive stödgivande myndighet, dvs. Jordbruksverket och Tillväxtverket.

28

SEP

Regeringen stärker PTS säkerhetsarbete

Regeringen har idag den 21 september gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att vidta åtgärder som säkerställer myndighetens långsiktiga arbete avseende säkerhetsskydd och informationssäkerhet för att bättre möta förändrade och framtida krav som ställs. Regeringen har i budgetpropositionen därför avsatt 13 miljoner kronor årligen åt PTS för insatser inom områdena samt för arbete med civilt försvar.

21

SEP

PTS till Västerbotten och Jämtland nästa vecka

På landsbygden finns det särskilda utmaningar för att telefoni och internet ska fungera bra. Den 25–29 september besöker Post- och telestyrelsen (PTS) därför fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län för att bland annat diskutera reparationstider, underhåll och reservkraft.

21

SEP

KKV stämmer Hässleholms kommun

Hässleholms kommun måste låta andra än kommunen själv gräva ner fiberkabel för bredband. Det menar Konkurrensverket som nu tar Hässleholm till domstol för att få fram ett förbud mot kommunens agerande.

11

SEP

RISE-SEMINARIUM OM SAMHÄLLSNYTTAOCH BREDBAND

Måndagen den 18/9 håller RISE Acreo ett kostnadsfritt seminarium kl 15-17 med efterföljande mingel i samband med den internationella konferensen ECOC (European Conference on Optical Communication).

11

SEP

Vill du informera Stadsnätsföreningen om en nyhet?

LOTTA KARLSSON
Kommunikatör
E-post: lotta.karlsson(at)ssnf.org
Tel: +46 (0)8 214 727
Mobil: +46 (0)70 321 47 27