1,4 miljarder extra att söka för bredbandsutbyggnad 2021

PTS kommer att utlysa 1,4 miljarder kronor extra i bredbandsstöd under 2021. Totalt kommer 2,85 miljarder kronor att delas ut fram till och med 2025. Det står klart efter att regeringen aviserat att man kommer att satsa mer pengar på bredbandsstödet inför årets budgetproposition.

Nyhets från Post- och telestyrelsen 2020-09-16:

– Nu får PTS mer medel att fördela till bredbandsutbyggnad i hela landet, vilket vi naturligtvis tycker är positivt. I vår uppföljning av regeringens bredbandsstrategi har vi konstaterat att det fortsatt krävs stora investeringar för att ge alla hushåll och företag möjlighet att koppla upp sig, och statliga stöd behöver täcka upp i de områden dit marknaden inte når, säger Dan Sjöblom, generaldirektör, PTS.

PTS kommer nu att förbereda för en utlysning av 1,4 miljarder kronor under 2021. Den stödmodell myndigheten tagit fram går att skala upp efter dessa nya förutsättningar. PTS utvärderar också den nuvarande utformningen av stödet och kommer eventuellt att justera modellen efter utvärderingen.

Bredbandsstöd ges till bredbandsutbyggnad som garanterar hastigheter på 1 Gbit/s i glest befolkade områden. Både privata och offentliga nätbyggare har möjlighet att söka bredbandsstöd för utbyggnadsprojekt. I juni 2021 öppnar utlysningen. PTS kommer innan dess att återkomma med all relevant information, samt att på olika sätt konsultera marknadsaktörer och andra intressenter.