24 digitala lösningar som minskar utanförskap och diskriminering i arbetslivet

Efter rekordmånga ansökningar till PTS fjortonde innovationstävling är nu de slutgiltiga vinnarna utsedda. Tävlingen hade temat "Arbetsmarknad för alla" och arrangerades tillsammans med Arbetsförmedlingen. Totalt kommer 39,5 miljoner att delas ut till 24 vinnare för att de ska kunna göra verklighet av sina idéer.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:

-Vi är mycket glada över att ha fått in så många ansökningar och att ha hittat dessa projekt som vi valt att finansiera. Genom att kombinera digital teknik, innovativa idéer och användarfokus tror vi att det går att öka chanserna till arbete för de som inte haft tillgång tidigare eller är nya på arbetsmarknaden, till exempel unga, nyanlända och personer med funktionsnedsättning, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på PTS.

De vinnande projekten handlar om att erbjuda jämlika förutsättningar, oavsett förkunskaper och förmågor, via digitala lösningar och verktyg. Med hjälp av dessa kan arbetsmarknaden bli mer tillgänglig för alla, vilket i förlängningen även kan bidra till mindre diskriminering och utanförskap i samhället.

– De vinnande förslagen kan öka möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden för många som kan ha svårt att orientera sig i de kanaler vi har idag. Det är precis det vi vill arbeta för och också har fokus på i vårt eget digitaliseringsarbete, säger Krister Åslin, kvalificerad handläggare avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen. Nu börjar det spännande arbetet att vidareutveckla lösningarna tillsammans med användare och arbetsgivare.
Fokus på skills, VR, gamification, lifehacks, video screening

Många av vinnarprojekten handlar om lösningar som fokuserar bortom traditionella CV:n och rekryteringsprocesser. Tree of Pets vill ge personer med kognitiv funktionsnedsättning ett enklare och mer rättvist sätt att söka arbete med hjälp av video screening. Gleechi tar fram en Virtual Reality-baserad app för att träna arbetsmoment på ett säkert och tillgängligt sätt. Med hjälp av personlighetstester som är utformade enligt en design som passar alla vill Wecompose skapa rekryteringsmetoder som inte diskriminerar. Creador är ett företag som utvecklar en app för unga som bygger på spellogik liknande spelet Pokemon GO. Både Lernia och Lingio utvecklar lösningar som hjälper nyanlända och invandrare att snabbare få jobb.


Stora företag, små entreprenörer, ideella organisationer och en stiftelse bland vinnarna

PTS och Arbetsförmedlingen har utvärderat totalt 134 ansökningar och ett expertråd har lyssnat på en mängd presentationer innan de 24 vinnarna utsetts. Vinnarna får dela på 39,5 miljoner för att utveckla sina idéer över en period på upp till 18 månader.

För mer information se www.pts.se/innovation14

Kommunikationsansvarig för innovationstävlingen:
Charlotte Aleman, telefon: 08-678 56 93, e-post: charlotte.aleman@pts.se

Pressekreterare Arbetsförmedlingen:
Maria Hillborg, telefon 010-488 44 58, e-post: maria.hillborg@arbetsformedlingen.se

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. Genom PTS innovationstävlingar får företag och andra organisationer möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling. Förutom projektfinansieringen, på upp till 2 miljoner kronor per vinnande bidrag, erbjuds marknadsförings- och säljkurser. Sedan starten av PTS innovationstävling 2010 har över 160 projekt fått stöd i sin utveckling.

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är vår viktigaste uppgift. Vi finns där behoven finns, i hela landet. Alla våra tjänster är avgiftsfria.