5G-auktion återupptas 19 januari

Frekvenstilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden återupptas den 19 januari 2021.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

I november beslutade Post- och telestyrelsen (PTS) att pausa tilldelningen av frekvenser i 3,5 GHz och 2,3-GHz banden, i väntan på beslut från kammarrätten.

Eftersom kammarrätten nu beslutat att PTS villkor avseende Huawei ska gälla i väntan på den rättsliga prövningen av PTS beslut så återupptar myndigheten tilldelningen.

PTS har varit i kontakt med de deltagande aktörerna och meddelat att auktionen inleds tisdag den 19 januari 2021.

Auktion samtidigt som prövning i sak
PTS inriktning är att tillgängliga frekvenser ska tilldelas marknaden så snart som möjligt, det gäller såväl för denna som för framtida tilldelningar. På så sätt skapas förutsättningar för konkurrens, tillväxt och en utbyggnad som kommer svenska användare till del. 

Frekvenstilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden är avgörande för 5G-utvecklingen i Sverige och påverkar samhällets digitalisering. Därför håller PTS auktionen trots att villkoren ska prövas rättsligt.

Skydd av Sveriges säkerhet är ett väsentligt samhällsintresse. PTS anser därför att de villkor som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten angivit bör gälla för de tillstånd som tilldelas.

 

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

Om ärendet

  • Den 20 oktober 2020 fattade PTS beslut om godkännande av sökande och tillkommande villkor i auktionen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.
  • Villkoren anger bland annat att nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden inte får genomföras med produkter från Huawei.
  • Huawei överklagade detta till förvaltningsrätten, som beslutade att villkoren tills vidare inte ska gälla (inhibition).
  • Den 16 december 2020 beslutade kammarrätten att upphäva förvaltningsrättens beslut om inhibition.