AC-Net och Fiberdata bygger nytt nät

AC-Net har under en längre tid planerat för en ökad kapacitet och förbättrad driftsäkerhet i sitt regionala nät. Valet föll på Fiberdata och deras lösning som med den senaste tekniken ökar tillgängligheten i hela Västerbotten. Samtliga kommuner och den offentliga sektorn får tillgång till operativ driftsäkerhet via geografisk redundans samt aktiv drift och övervakning dygnet runt. Sammantaget en mycket stor förbättring och kapacitetsökning som kan användas under många år framöver och som ger ökad tillgänglighet av tjänster oavsett var i regionen den efterfrågas.

AC-Net har under en tid haft ett växande behov av att effektivisera driften av regionnätet i Västerbotten. De intensifierar nu arbetet med utökade kapacitetstjänster för kommuner, landsting, företag och operatörer. Samtidigt vill de underlätta för fler tjänsteleverantörer att leverera sina tjänster i de olika stadsnät som AC-Net försörjer med sitt nät. Mot bakgrund av detta gick AC-Net ut med fyra separata upphandlingar under våren.

Fiberdata presenterade långsiktigt effektiva lösningar för att bygga, driva, övervaka och supporta ett uppgraderat och utbyggt nät. Kravet var att ge Västerbottens kommuner, AC-Net’s ingående stadsnät och deras kunder likvärdig tillgång till de tjänster som marknaden kan erbjuda. I arbetet med att förstärka både nätinfrastrukturen och säkra driftsäkerheten valde AC-Net produkter och tjänster som borgar för en solid och flexibel våglängdsgrund, tillsammans med det nya routernätet.

Tillsammans med Huawei bygger Fiberdata och AC-Net nu ett WDM-nät med den senaste tekniken, och kompletterar med ett separat överliggande routernät. ”Ett nät som står väl rustat för kommande behov och som verkligen är ett nät i världsklass”, som Magnus Wiberg, VD på AC-Net, uttrycker det.

För AC-Net är det också viktigt att ge alla Västerbottens kommuner tillgång till en aktiv NOC, som är bemannad dygnet runt, tillsammans med en insatt kundsupport som har nära kontakt med den fältservice som AC-Net kontrakterat för både passiv och aktiv utrustning. Fiberdata är en av mycket få aktörer på marknaden som har fysisk bemanning dygnet runt, året runt, med väl inarbetade arbetsskift för att säkerställa bred och hög kompetens i samtliga skift.

Sedan tidigare har AC-Net beslutat att implementera Netadmin Nine för att säkerställa drift- och leveranssäkerhet genom dokumentation och processer. Netadmin ger också möjlighet till automation och kundportaler för att ytterligare effektivisera flödet. Fiberdata kommer, tillsammans med Netadmin, att slutföra implementationen.

Sammantaget kommer arbetet att underlätta för samtliga aktörer och en målsättning är att ge stadsnäten i Västerbotten en central tjänsteleverantörsanslutning och möjlighet att erbjuda sina kunder ett bredare tjänsteutbud i respektive nät. På sikt kan detta också leda till utökade möjligheter för samarbeten mellan närliggande regioner. ”Fiberdata är självklart både glada och stolta över att kunna sätta ihop en paketlösning som ligger i framkant och därmed både bidra till - och säkerställa -tillgängligheten i hela Västerbotten.”, säger Lars Sandqvist, försäljningschef på Fiberdata.