Allt fler sköter samhällstjänster via mobilen

Nästan hälften (48 procent) av svenskarna använder sin mobiltelefon för att sköta samhällstjänster. Det visar rapporten Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning 2017 som Post- och telestyrelsen låtit ta fram.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:

Nästan alla, 98 procent, använder sin mobiltelefon för privat bruk. I stort sett alla använder den till att ringa men nästan nio av tio använder den också för att nå internet. Störst ökning är det på att använda telefonen för att göra olika samhällstjänster, exempelvis sköta ärenden hos Skatteverket och Försäkringskassan. Det är en ökning från 38 procent 2015 till 48 procent 2017. Att handla/köpa biljetter, kolla sin e-post och använda sociala medier ökar också. Ökningarna är lika stora hos män som hos kvinnor.
Hälften av alla svenska hushåll har fiber

Anslutning via fiber har ökat med 15 procentenheter sedan 2015, från 35 procent till 50 procent 2017.

Av de som fått erbjudande om fiberanslutning det senaste året och tackat nej till detta, säger 54 procent att det beror på att det är för dyrt. En annan förklaring är att de är nöjda med det de redan har, vilket 28 procent anger.

Var fjärde person uppger att de valt sin huvudsakliga internetanslutning i hemmet på grund av att de inte vill ha begränsning i datamängdanvändandet/använder tjänster som kräver högre överföringshastigheter. Det är framförallt viktigt för de som ansluter till internet via fiber att det inte finns någon begränsning i datamängdanvändandet (39 procent).
Mobila telefoni- och datatjänster

Totalt sett använder 98 procent mobiltelefon, vilket är i linje med samtliga mätningar sedan 2008.

Majoriteten instämmer helt eller delvis i att deras mobiloperatör erbjuder ett mobilnät med god täckning generellt, såväl i bilen som inomhus och utomhus. De ger i snitt en fyra på en femgradig skala. Det är överlag en förbättring sedan tidigare års mätningar.

60 procent av de som använder mobiltelefon för privat bruk har någon gång upplevt problem när de använt internet på mobiltelefonen de senaste 6 månaderna. Detta är en något mindre andel än i 2015 års mätning då 67 procent upplevde problem. Liksom i föregående mätning är låg hastighet det problem som flest drabbats av. Det är något vanligare att uppleva problem med låg hastighet i storstadsregionerna än i andra delar av landet.

Ta del av rapporten här.

För mer information:
Bianca Gustafsson Kojo, telefon: 0736445709
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55
Om rapporten

PTS rapport Svenskarnas användning av telefoni och internet 2017 beskriver hur svenskarna använder fast telefoni, mobiltelefoni och internet. PTS har frågat 4000 personer i åldrarna 16 till 75 år. Syftet med undersökningen är att ge PTS bättre kunskap om hur konsumenterna ser på telefoni- och internettjänster. Första undersökningen kom 2002.