Ansökningsperiod för bredbandsstöd avslutad

10 augusti 2021

Ansökningstiden för bredbandsstöd har löpt ut. Sammanlagt har närmare 7,5 miljarder kronor efterfrågats av marknaden. Post- och telestyrelsen (PTS) kommer nu att utvärdera ansökningarna. Beslut om vilka projekt som tilldelas stödmedel kommer att fattas löpande under hösten 2021

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Inför 2021 har PTS fått i uppgift att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd innan årets slut. Det innebär att det funnits mycket stödmedel att ansöka om. Stödmedlen kommer att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland.

I mitten av maj 2021 öppnade utlysningen och i går löpte ansökningstiden ut.

Stort intresse från hela landet
Sammanlagt har det kommit in 129 ansökningar om bredbandsstöd från företag, kommuner och föreningar. Ansökningarna kommer från olika delar av landet och rör såväl stora som små projekt. Totalt har närmare 7,5 miljarder kronor efterfrågats av marknadens aktörer fördelat på sammanlagt 1817 utbyggnadsprojekt.

- Det är mycket positivt att intresset har varit så stort och att det har kommit in ansökningar med så många projekt. PTS bredbandsstöd är ett viktigt verktyg för att uppnå regeringens bredbandsstrategi. Vi tackar för det stora engagemanget och ser nu fram emot att granska ansökningarna. Alla projekt kommer inte kunna tilldelas medel den här gången. Men PTS bredbandsstöd kommer fortsätta under kommande år så blir man inte utvald denna gång så kommer det ytterligare chanser, säger Björn Blondell, divisionschef på PTS.

Så fortsätter processen
Nu inleds handläggningen av de inkomna ansökningarna. Inledningsvis kommer PTS att granska om den sökande aktören uppfyller kraven för att få ansöka om stöd och att PTS krav på en stödansökan uppfylls. När själva stödansökningar har bedömts påbörjas granskningen av de utbyggnadsprojekt som ingår i ansökningarna. Projekt inom respektive landsdel (Norrland, Svealand och Götaland) konkurrerar med varandra.

- På PTS står vi nu redo att handlägga de ansökningar som kommit in. Vi vet att intresset är stort bland många kring hur det ligger till med ansökningarna. Vi kan tyvärr inte besvara frågor om status på enskilda ansökningar innan beslut har fattats, men vi kommer ha en löpande dialog med sökande i de fall kompletteringar krävs för ansökan. Det kan man som sökande känna sig trygg i – saknas någon bilaga kommer vi att höra av oss via ansökningsportalen, säger Jenny Wilke Blank, chef enheten för tilldelning.

Utbetalningar för beviljade utbyggnadsprojekt kan komma löpande under hösten. Då bredbandsstödet är styrt till 2021 kommer både beslut och utbetalningar behöver hanteras innan årsskiftet.

Klicka här för att läsa mer om processen fram till utbetalning under hösten.

 

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55