Användning av bredband och telefoni ökade under pandemi-året 2020

17 maj 2021

Användarna i mobilnäten ringde och surfade mer under 2020. De snabbaste bredbandsabonnemangen fortsatte att öka och åtta av tio av de fasta abonnemangen hade minst 100 Mbit/s i nedladdningshastighet. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2020.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Ökad användning i mobilnäten
Mobilnäten användes mer intensivt under 2020. Datatrafiken i mobilnäten ökade med 36 procent, vilket är en snabbare ökning än året innan då motsvarande ökning var 26 procent. Nästan all datatrafik går via 4G-näten, men viss användning i 5G-nät syntes för första gången under 2020.

Antalet samtalsminuter i mobilnäten ökade med cirka 11 procent, vilket är den snabbaste ökningstakten på många år. En tjänst i mobilnäten, SMS, minskade dock med 17 procent under 2020.

- Förändrade beteenden under pandemin kan ha förstärkt några av de trender vi sett under många år, inte minst den ökade användningen av mobilnäten. Hemmen har av många använts för såväl undervisning som arbete under 2020 vilket ökat kraven på snabbt bredband, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Tre av fyra fasta bredbandsabonnemang finns i fibernät
Antalet abonnemang för fast bredband via fiber ökade med 9 procent och står nu för tre fjärdedelar av alla fasta bredbandsabonnemang. Mer än 80 procent av alla abonnemang för fast bredband har en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s.

Abonnemangen som använder det traditionella kopparnätet (xDSL) minskade till endast 360 000, vilket innebär att antalet mer än halverats på tre år.

Fortsatt minskning för fasta telefonabonnemang – men företagsanvändningen ökar
Antalet abonnemang för fast telefoni minskade med 15 procent. Såväl abonnemangen på ip-telefoni som traditionell fast telefoni via kopparnätet minskade.

För första gången på många år ökade antalet trafikminuter inom fast telefoni för företag vilket också är en pandemieffekt. Ökningen beror på större användning bland företagskunder.

Ta del av rapporten

 

Mer information

Karin Fransén, marknadsanalytiker, 073-644 57 81

PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

Om Svensk telekommarknad

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation. Här ingår mobila samtals- och datatjänster, internettjänster (bredband), fasta samtalstjänster och traditionella tv-tjänster.

Svensk telemarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal statistik.pts.se. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sorteringsmöjligheter.

Samtliga siffror i rapporten gäller för den 31 december 2020.