Årlig granskning av incidenter i elektroniska kommunikationer inleds

9 augusti 2021

Post- och telestyrelsen (PTS) har inlett sin årliga granskning av föregående års inrapporterade incidenter i allmänna kommunikationsnät och tjänster. I år fokuserar PTS på ett urval av driftsäkerhetincidenter

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Operatörer är skyldiga att rapportera när det i deras verksamhet inträffar störningar och avbrott av betydande omfattning.

De åtta bolagen som omfattas av granskningen är Telia, Itux, Global Connect, Open Infra, Telenor, Tele2, Add Secure och Njudung Energi.

Anledningen till att dessa bolag granskas är att de i sina rapporter om driftstörningar till PTS har angett att de ska genomföra specifika och förbättrande säkerhets­åtgärder eller att de har rapporterat om överbelastningattack eller problem med reservkraft eller redundans.

I årets granskning följer myndigheten upp att operatörerna vidtar åtgärder och drar lärdomar av inträffade störningar eller avbrott. Årets granskning omfattar uppföljning av ett urval inrapporterade driftsäkerhetsincidenter och den riktar sig till åtta aktörer, istället för fyra aktörer som tidigare år. Rapporter om otillåtna ändringar eller otillåtet avslöjande av kundernas uppgifter planerar PTS att följa upp i kommande tematisk tillsyn.

 

Mer information

Therese Braathen, avdelningen för säker kommunikation, 08-678 55 37
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

Om PTS tillsynsarbete inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra kommunikationsnät och -tjänster. Alla ska också kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att information som man lämnar ifrån sig används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation (integritet). PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd, dels händelsestyrd i samband med inträffade händelser. Denna tillsyn är exempel på planlagd tillsyn.