Bättre samarbete mellan kommuner och operatörer kan stärka driftsäkerheten på landsbygden

När samarbetet och kontaktvägarna fungerar mellan kommuner och operatörer förbättras driftsäkerheten för telefoni och internet. Det är en av slutsatserna i Post- och telestyrelsens granskning av vilka utmaningar som finns för bra fungerande tjänster på landsbygden.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:

Post- och telestyrelsen (PTS) har besökt fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län för att se på omfattningen av störningar och avbrott i telefoni och internet i området. PTS har på senare år fått in klagomål om problem på landsbygden och har därför valt att göra en djupare studie i dessa kommuner. Granskningen har gett PTS en bättre uppfattning om förutsättningarna för driftsäker telefoni och internet.

– Vi har sett hur bra samverkan hjälper till att förebygga problem och att lösa dem snabbt om de uppkommer, trots långa avstånd och väderutmaningar, säger Emelie Björkegren Näslund, projektledare på PTS nätsäkerhetsavdelning. Det är viktigt att samarbetet och kontaktvägarna fungerar över kommungränserna och mellan kommuner och operatörer.
Främja samverkan och fortsätta granska operatörer

PTS har identifierat ett antal förslag på åtgärder som kan bidra till att förbättra driftsäkerheten. Några av de åtgärder som PTS avser att driva handlar om att främja samverkan mellan aktörer som är viktiga för driftsäker telefoni och internet samt att informera om verktyg och tjänster som kan förhindra avbrott och störningar, till exempel Ledningskollen och Robust fiber.

– Genom att använda Ledningskollen kan den som ska gräva enkelt få information var ledningar finns i marken och därmed lättare undvika avgrävningar, säger Emelie Björkegren Näslund. Robust fiber är en vägledning som vänder sig till den som ska upphandla och bygga robusta fibernät.

PTS fortsätter sitt arbete med att följa upp hur tele- och internetoperatörer följer reglerna om driftsäkerhet. De större operatörerna granskas löpande. Därutöver kommer PTS bland annat att granska små och medelstora operatörer under året.

För mer information
Emelie Björkegren Näslund, enheten för driftsäkerhet och betrodda tjänster, tfn: 08-678 58 39
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

Om studien

Under hösten 2017 har PTS besökt kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund i Västerbottens och Jämtlands län för att kartlägga vilka utmaningar det finns med driftsäker telefoni och internet, samt undersöka om det finns behov av åtgärder. Kommunerna valdes ut för att ge en bild av de utmaningar som finns på landsbygden. PTS har träffat räddningstjänst, bredbandskoordinatorer, operatörer och andra aktörer som är viktiga för driftsäker telefoni och internet. PTS har även begärt in uppgifter från operatörerna.


Om PTS arbete med driftsäkerhet

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer regler om driftsäkerhet. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, som denna tillsyn är ett exempel på, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn.

PTS har tagit fram föreskrifter som ska säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet.