Beviljat stöd till fibernätutbyggnad i Faresta och Stensöden, Örnsköldsvik

Jordbruksverket har inom ramen för Landsbygdsprogrammet, beviljat bidrag för byggandet av fibernät för byanätsföreningarna i Faresta och Stensöden.

Pressmeddelande från Övik Energi - 2016-06-14 07:45 CEST

Beslutet betyder att drygt 560 hushåll och 270 arbetsplatser på landsbygden kring Stensöden och Faresta kommer att få möjligheten att ansluta sina fastigheter till fibernät med hjälp av EU-finansierade Landsbygdsprogrammet.

De bägge byanätsföreningarna har sedan 2015 haft ett samarbete med Örnsköldsviks Kommun och Öviks Energi om byggande av fibernäten och där den slutliga pusselbiten i finansieringen av bygget nu har kommit på plats.

Intresset för fiber är stort i områdena:

-Vi är glada över att kunna bekräfta att fibernätutbyggnaden blir av. Fibernät är en förutsättning bygdens fortsatta utveckling, säger Håkan Karlsson, ordförande i Stensöden Net.

Utbyggnaden startar redan i juni månad med det ortsammanbindande fibernätet för att sedan ansluta företag och hushåll. Utbyggnaden beräknas vara klar under 2017.

-Vi är otroligt lättade. Fibernät är viktig faktor för att våra företag och betyder att vi gör det möjligt för människor att arbeta och bo här, säger Olof Dahlberg, ordförande i Faresta Fiber.

Kommundirektör Magnus Haglund är glad att besluten äntligen har kommit efter en tids väntan.

-Vi fortsätter på den inslagna vägen med länssamverkan för att nå kommunens mål om tillgång tillfiber för alla. Det här möjliggör också att vi kan arbeta fram digitala tjänster för våra medborgare, även på landsbygden, säger Magnus Haglund.

 

För mer information kontakta:

Maria Olsson, projektansvarig för Bredband 2020 vid Övik Energi AB, 0660-886 70. 

Verksamheten inom Övik Energi AB består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och försäljning av el samt fibernätverksamhet. Övik Energi AB har tre affärsområden: elhandel och fibernät, värme, ånga och kyla samt elnät.